Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Op 27 mei 1879 diende de heer Jurjen Duintjer Ezn. bij het gemeentebestuur van Menaldumadeel een aanvraag in tot de oprichting van een aardappelmeelfabriek aan de Trekweg te Dronrijp. De fabriek kwam er en werd geexploiteerd door de firma Duintjer, Wilkens Meihuizen & Co. In de campagne werkten er veertig tot vijftig personen in twee-ploegendienst van 6-18 en van 18-6 uur. Directeur Nando Hendrik Mulder werd opgevolgd door diens zoon Hendrik Nando. De fabriek draaide tot 1932, waarvan de laatste jaren zeer onregelmatig. De winter 1928-1929 was zo streng dat de scheepvaart op 13 maart 1929 nog steeds gestremd was. De heer Simon Hofman vervoerde toen het aardappelmeel met een drietons Chevrolet. De vrachtauto stond voor het gemak op het ijs; het water van de trekvaart was bijna tot de bodem bevroren. Een exceptioneel transport: links staat toe te kijken Hendrik Nando, naast hem drie van zijn kinderen en naast hen Jitte Nieuwenhuis. Op de vrachtauto poseert, met de handen in de zij, Simon Hofman. Deze echte foto ontving ik in bruikleen van de heer Ruurd de Hoop.

31. Boven: ik bekeek nogmaals de Hoornbrug met haar omgeving. En ik dacht, zou men geen veel mooier dorpsbeeld hebben bewaard, door de vaart te laten bestaan en twee dammen met duiker te plaatsen? Onder: immers ... roept dit beeld bij u geen stroom van herinneringen op? Dit was 24 maart 1929. Ik kreeg het, bij het zien van dit extreme gevai, ineens erg koud en gaf de haard even meer gas.

32. Boven: vijfenvijftig jaar gel eden was er voor deze heren even tijd om op de foto te gaan. Het was tijdens de grote kaatswedstrijd van de kaatsvereniging "Sjirk de Wal" te Dronrijp, dat een handige fotograaf diverse groepen formeerde. We zien hier afgebeeld, boven:

Annie van der Geest, Johan Aukema, Lieuwe Meerstra en met stroh oed Willem Roersma. Op de voorgrond zitten Jacob Draaisma en Teake Span.

Onder: heel graag neem ik deze vier vrienden ook mee. Het zijn Gerke Jellema, Rintje Terpstra, Dirk Vaas en Jan Tolsma. Wat heb ik veel plezier met hen gehad. Van deze groep is alleen Rintje nog in het land der levenden. Het was me een eer al deze jongens van toen een plaats te geven.

33. Deze fraaie foto mochten wij u niet onthouden. Hoewel, de inwoners van Dronrijp zuIlen de demping van de Harlingertrekvaart ter plaatse met gemengde gevoelens hebben gadegeslagen. Wonen aan een vaarwater heeft veel bekoorlijks. We behoeven slechts de turfschepen te noemen die af en aanvoeren, de stoom- en motorboten die passeerden, de aardappelschepen die op lossing lagen te wachten et cetera. Ik wijs u op het fraaie hoekhuis rechts met de robuuste erker, waar op 8 januari 1836 de later zeer beroemd geworden historie- en portretschilder Sir Alma Tadema werd geboren. Het huis wordt thans bewoond door de familie Jan Algera. Tadema zag op 31 oktober 1862 te Amsterdam een van zijn schilderijen bekroond met een gouden medaille. We zien ook de toren van de rooms-katholieke kerk. Deze kerk geeft de Dubbele Streek zijn gezicht. Verder de schoorsteen van de zuivelfabriek "De Takomst". Deze fabriek is momenteel de grootste kaasfabriek van Europa en, met negentig man vast personeel en veertig monsternerners, de grootste werkgever van Dronrijp.

34. Hier zien we een klas van de rooms-katholieke school te Dronrijp, jaartal 1923. Bovenste rij: Maaike Bouma, Johanna Terpstra, Tine Hiemstra, Wijtsche Veldman, Catharina Veldman, Klaske Bosma Pietie Hiemstra, Boukje Hiemstra, Anneke Jorritsma, juf Tecla Mulder en meester Jan Altena. Tweede rij: het hoofd Herman Lambooij, Eling Jorna, Sijbolt Jorna, Bouke Jorna, Tjeerd Jorritsma, Johannes van der Meer, Reimer Bosma, Jan Veldman, Jelle Brouwer, Wiebe Jorna, Piet Veldman, Arie Brouwer en Siepke Jorritsma. Derde rij: Aukje Bosma, een onbekende, Aaltje Hiemerda, Jantje Bosma, Rika Hiemstra, Anna Haarsma, Anna Veldman, Regina Jorna, Rika Veldman en Etty Haarsma. Onderste rij: Gerben Bosma, Jan Bosma, Gerrit Hiemerda, Pieter Bosma, EJie Bruinsma, Jan Jorritsma en Henk Veldman. Kunt u er uit komen? Op luisterrijke wijze werd in juni 1975 het eeuwfeest van deze school gevierd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek