Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Boven: de Hearewei, vroeger Tramweg geheten. Alweer zulk een verrukkelijk en bekend stukje oudDronrijp. De jeugd liet zich graag fotograferen. Bekijk even apart die twee kleine jongetjes met hun petten op. Ik heb al de Dronrijpsters die hier in mijn tijd woonden gekend, ik heb de post bij hen bezorgd. Je raakt er gewoon niet op uitgekeken.

Onder: de Dubbele Streek. Dubbelbuurt, nooit van gehoord! Het waren hier ook weer de kinderen die de straat stoffeerden. Links boven alles uit zien we het vroegere torentje van de rooms-katholieke kerk. Rechts ontwaren we een brokje gevel van het gasthuis "Vredenhof'. De Dubbele Streek is altijd een van de levendigste straten van Dronrijp geweest. De straat kent nu eenrichtingsverkeer ; en dat was hard nodig!

Dubbejbuuri, 1):-onri;p

6. Op dinsdag 24 februari 1981 spraken wij met de familie K.M. van der Kooi in Osinga-State. Het is op zijn minst leuk te weten dat de Osinga-Stins voor het jaar 1200 is gebouwd, op de plaats waar later de hervormde pastorie een plaats kreeg. Zuidelijk moet toen de grote stinstuin hebben gelegen. De Osinga-State werd gebouwd door notaris J.S. Potter van Loon. Wij hebben daar later notaris Vermeer gekend. Dokter J. van Solkema trad in het huwelijk met mejuffrouw Toos Vermeer. Vanaf die tijd werd Osinga-State doktershuis. Notaris B. Smid ging zijn ambt weer uitoefenen in het voormalige doktershuis. Ga met deze foto eens naar Osinga-State. De tuinaanleg is nogal gewijzigd.

7. Op woensdag 18 februari 1981 heb ik te Dronrijp een poos staan kijken voor het huis waar Eise Eisinga op 21 februari 1744 het levenslicht aanschouwde. Niemand heeft kunnen bevroeden dat dit kleine wezentje van toen eens de planetariumbouwer zou worden van de achttiende eeuw. Dat eenmaal de grootsten der aarde zijn naam zouden gaan noemen. Ik vind het heerlijk dat dit boekje daardoor meteen een jubileumboekje is geworden. Eisinga verplaatste zich naar Franeker en daar ging hij, aan de zoldering van hun woonkamer, van 1774-1781 zijn planetarium bouwen. We schrijven nu 1981. Het feit van tweehonderd jaar planetarium zal gestalte worden gegeven tijdens de agrarische dagen 1981 te Franeker. De data 17 en 18 september 1981 zijn tot Eise Eisingadagen uitgeroepen. Natuurlijk, ook Dronrijp zal in de feestviering worden betrokken. Mensen, vier allen deze dagen mee!

DRONRIJP.

8. Wat roept deze "buorren" een veelheid aan herinneringen op. Links zien we de hoge iepen, op de achtergrond de bakkerij van de weduwe Valko Daarnaast woonden Sjoerd Tolsma en Aukje, met Richtje en Geertje. Rechts zien we de hoge ringmuur, die het kerkhof moest beschermen nadat het grote plein was afgegraven. Tussen de beide huizenrijen zien we de Haven, met zijn machtige dubbele rij iepen. Wat hebben we daar prettig gewoond; wat was het een leuke arbeidersbuurt. Ook was er winkelnering. Op 17 juli 1707 werd het slatten van de Haven aanbesteed. Deze is in 1876 gedempt. De straatnaam is gebleven. Maar de Haven heeft veel aan schoonheid ingeboet; er dient woningbouw te worden gepleegd. En dat grote plein; wat hebben we er heerlijk gespeeld! Het park is mooi, maar dat plein; het heeft ons een rijke jeugd doen beleven.

9. Het trio van Dronrijp. Hier zien we links Jacobus S. Westra. Hij groeide uit tot een humorist van formaat. lk noem twee van zijn succesnummers: "Stikelstekken" en "Flessenmuziek". Kobus was ook dansleraar, kastelein en veerhuisbaas. Dan Harm Goslinga. Kijk, geachte Rypsters, deze dorpsjongen had een conservatoriumopleiding moe ten krijgen. Harm had het in de vingers. Harm en Kobus zijn veel samen opgetrokken. De derde man, Teake Postma, werd grootgebracht bij Omke Douwe en Boukje in "Het Wapen van Dronrijp". Omke Douwe was in het bezit van een piano. Teake Postma werd een groot pianist, zoek ze maar beter! lk hoor dit drietal nog spelen bij ons voor in het plantsoen. Het was ongekunsteld en daarom zo mooi!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek