Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Ret dorp Dronrijp pronkt al sinds 1544 met zijn fraaie kerk en toren, door mr. Anthonish gebouwd, en gewijd aan de heilige Salvius. Ret is nog steeds een imponerend geheel. Na een geslaagde restauratie van de toren in 1958-1960 is deze weI niet meer "De AIde Witc", maar de naam is gebleven. Boven de kooringang bevindt zich een steen met een Latijns opschrift, hetgeen vertaald wil zeggen: "Gewijd aan de zeer goede en grote God en Christus onze verlosser in het jaar 1650." Ais hulde aan de grote sterrenkundige Eise Eisinga (Dronrijp 21.2.1744-Franeker 27.8.1828) bracht het Friesch Genootschap in 1845 in de zuidmuur een gedenksteen aan. Ret interieur van de kerk is versierd met een fraaie preekstoel en vijf renaissanceherenbanken. Ret orgel (van de gebroeders Baden, 1653) is van een hoge kwaliteit. Deze monumentale kerk schreeuwt om restauratie.

11. De Kosterijpleats mei Kerkebrugje. Hier zien we het meest schilderachtige bruggetje dat ik ooit heb gekend. Op de achtergrond zien we de Kosterijpleats, waar Piet Palma is opgegroeid. Vanuit de Buorsterfeart loopt de Reahusterfeart, die langs het kerkhof onder het bruggetje doorstroomt tot aan de Hearewei. Hier boog die vroeger af naar Dotinga-State (Sijtsma's Pleats). Een werkelijk romantische wandeling was en is om Hesselshoek, over het bruggetje via het Heechpaad, naar de Leeuwarderstraatweg. Daar kan men aile kanten uit. De heer W. Iliohan heeft de Kosterijpleats schitterend doen restaureren. Het onooglijke betonnen bruggetje dat daar nu ligt, is een slecht afgietsel van hetgeen u op de foto ziet.

12. Dit markante huis, Tsjerkebuorren 12, was eens in gebruik als kantongerecht. De heer Johan Lambertus Huber was daar kantonrechter van 1811 tot 1816. Hij werd to en burgemeester van Het Bildt. Het kantongerecht werd in 1838 verplaatst naar Berlikum. Dronrijpsters van nu hebben dat huis gekend als bakkerij. Wie daar achtereenvolgens de broodjes bruin bakten: Berend Steunebrink, Gerben Douwes van der Kooi, Akke Gerbens van der Kooi, Oebele Foppes Smeding, Sake Martens Tjepkema, Abe Klazes Wassenaar, Jacob Annes Wytsma, Jan Jacobs Paesens, Sjoerd Wenselaar, Tjitske Bangma, weduwe van Auke Algera, Bonne ten Kate, Minne van der Kooi, Uilke Buwalda, Klaas Hoitsma en als laatste Teake Dijkstra van 1920 tot 1972. Zijn zoon, de heer F. Dijkstra, heeft dit huis grondig gerestaureerd en in de oude stijl teruggebracht. Een tien met een griffel voor deze minnaar van de oudheid.

13. Zeven Dronrijpster schonen lieten zich ~ het is al een tijdje geleden ~ ook op de kiek zetten. WeI, de fotograafhad moeilijk een mooier zestal kunnen vinden. Wanneer zij die nog onder ons zijn deze foto onder ogen krijgen, zuIlen zij zeggen: "Och ja, dat was toen! " We zien op de voorgrond: Afke de Vries, Aukje de Wit en Jantje Tijssen. Boven: Dieuwke Baltjes, Geertje Tolsma, Coba de Vries en Dirkje Boomsma. Wat een veelsoortige herinneringen roept deze kiek op!

14. Dit is de Haven zoals die pronkte in onze jeugd. We zien het hoge bruggetje. Er konden toen nog schepen varen door de Buurstervaart. Links ontwaren we "twa huskes", zoals die toen nog - dikwijls massaal - in gebruik waren. Verder de twee rijen iepen in de zomertooi. De twee rijen woningen waren toen nog voor de volle honderd pro cent bewoond. Wat een lusthof! Boven alles uit torent "De AIde Wite". Kinderen zoeken verkoeling in het water. Dan een melkkarretje en een bakkerskar. Verder geen mens. Iedereen was aan zijn werk. Er was toen nog werk. 0 Dronryp, myn Dronryp, wat wiesto dochs moai!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek