Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Dronrijp nog weer anders bekeken. Het is mij niet bekend wie deze mooie prent heeft gemaakt. Deze man moet een genie zijn geweest! Zo'n mooie foto kan niemand ter plaatse meer maken. Van de huizengroep links staat niets meer. Van de schuren, koehuizen en woningen rechts is ook niets over gebleven. Werkelijk, als ik het zo bekijk dan heeft de Haven een zeer zware tol moeten betalen. De zwart-bon ten op de voorgrond en het geboomte gaven daar Hoeger een echt zomerse aanblik. "De AIde Wite" met kerk en consistorie op de achtergrond zijn sieraden die gelukkig behouden zijn gebleven. Zo hebben we u Rypsters nog eens kunnen laten zien hoe westelijk Dronrijp er Hoeger uitzag. Dit was Dronrijp op zijn mooist!

16. Het [even begint met veertig, zo luidt een bekend gezegde. Voor ons begon dat met vier, op de bewaarschool van mejuffrouw M. Kuhn en Aaltje Bosma. Hier zien we afgebeeld: Aaltje Bosma, Aukje de Wit, Richtje Tolsma, Saapke Terpstra en Neeltje Tigchelaar. Tweede rij: Reimer van Ruiten, Grietje van Ruiten, Grietje Roersma, Aaltje Roersma, voor haar zit Cornelis Roersma, Trijntje Schotanus, Wiepkje Venstra, Piet Roersma, Sake Woskedo en Piet de Jong. Zittend: twee kinderen Spanjer, Kees Tijssen, Sijmon Tijssen en Jantje Tijssen. Voor hen zittend: Sijbolt Wijtzes de Boer, Dirk Vaas en Douwe Vaas. U ziet van ons gezin vier kinderen op de foto. Kijk, dan kostte dat een dubbeltje. Anders zou moeder vier dubbeltjes moeten neertellen. Mijn vader moest een uur werken voor een dubbeltje. U gelooft het niet? Vraag het maar na!

17. Hier zien we een deel van de Tsjerkebuorren. Op de walkant stond to en het "izerstek" fan Jehannes Kuperus. Dan valt in het oog de bewaarschool van 1862. Mr. Assuerus Quaestius zorgde als hoofdoprichter dat deze school er kwam. In 1864 had de school een schuld van f 2529,-. Quaestius nam de schuld op zich en droeg de school schuldvrij over aan de Nederlands Hervormde Gemeente. Hij schonk tevens een legaat aan het gasthuis Vredenhof. Piet Palma skriuwde yn it Friesch Landbouwblad van 27 maart 1970: Sokke minsken moat je mei in lantearne sykje. Hy hie gelyk. Piet Palma is forstoarn op 13 december 1980, 89 jier ald. Ik doar sizze, minsken lyk as Piet Palma komt men ek net aile dagen tsjin. Hy hat folle dien foar it doarp de Ryp, Fierder sjogge wy de frachtwein fan Voortweis?

18. Het Skilpaad is nog steeds een aantrekkelijk woonoord. We zien alles hier in de simmerske prank. De woningen aan de linkerzijde staan daar al sinds mensenheugenis. Die we rechts zien afgebeeld, zijn van veel later datum. Rechts zien we het postkantoor, dat inmiddels is verplaatst naar de Hearewei. De hele lap bouwgrand rechts, tot aan de Hearewei, werd in mijn tijd verhuurd als "sikefonnislan". Het huis voor de onderwijzeressen Halbertsma en Douma werd daar het eerst gebouwd. Aan de ingang van het Skilpaad stond vroeger een bordje met het opschrift: Verboden op hondekarren te zitten, melkwagens stapvoets.

19. Vermoedelijk is door deze speelgroep hct stuk "Fryske trou" opgevoerd. De Friese vlag prijkt op de achtergrond, Het was moeilijk alle gezichten te herkennen. We vonden deze kiek dermate mooi, dat wij hem toch graag een plaats wilden geven. Wij herkenden staande: I. Dirk Wijma; 2. meester T. Meijer; 5. Afke Tonjes; 6. Jantje Teakema-Rinsma; 7. met kroon Lutske Rienks; 8. Baukje van der Wal en 10. Antje Veersma-Baltjes. Zittend: I. Pietje Miedema van Hessel en Jetske en 8. Eke Westra van Jan Minnes en Eelkje. Gaat u ook maar even gezellig puzzelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek