Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De openbare lagere school met onderwijzerswoning. Als ik deze foto bekijk (u zult het kunnen begrijpen Rypsters) dan gaan mijn gedachten een heel eind terug. Terug naar de tijd dat ik in dit gebouw, met vele andere jongens en meisjes, onderwijs ontving van de jufs Douma en Halbertsma; van de onderwijzers T. Meijer, Weijer, Roelofs en van het hoofd der school meester 1.1. Bekius. Wij noemden de school oak wel "it bargehok". Maar jongens en meisjes, wees nu eens eerlijk, wat zou er van ons terecht zijn gekomen als wij die lagere school hadden moeten missen? Voor zeg negentig procent van ons was immers verder studeren niet weggelegd. Dat wij tach zijn uitgegroeid tot bruikbare mensen in de maatschappij hebben wij te danken aan onze ouders en aan de Algemene Leerplichtwet van 1900. Deze is ons tot een zegen geweest. Of niet soms?

21. "De prinses en de boze heks." Hier zien we op de bovenste rij: Grietje Posthumus, Grietje van Ruiten, Pietje Veenstra, Maaike Hesselius (zij speelde voor boze heks), meester T. Meijer, Johanna Elzinga, Ype Janssen, Saapke S. Terpstra, Geert Hamersma, Cornelis Roersma en Albert Miedema. Tweede rij: Saapke de Zee, Joukje Prins, Aukje Sijtsma, Jan Vermeer (koning), Jans Bleeker (koningin), Foeke Elzinga (prins), Ytje Lijkles (prinses), Jaantje Tigchelaar, Wiebren Duiker en Lydia Laanstra. Beneden:

Tjalling Haisma, Jacoba Pruffer, Dirk Vaas, Anna Span (baakster), Jelle Miedema, Janke Groothelm en Gerritje Norder. Bekijk al de gezichten nog maar eens goed. Graag wil ik twee personen nog even apart noemen: de onvergetelijke meester Meijer, die bijna geheel Dronrijp liet zingen en spelen en ook zelf veel aan de samenstelling van deze sprookjes deed, en ... mevrouw Bleeker: zij zorgde op zo'n bijzondere wijze voor de kostumering en hielp veel kinderen met liefde. Wat een mooie tijd!

22. Centraal staat op deze foto de gereformeerde kerk, van februari 1908. Rechts daarvan zien we de woning waar vroeger het hoofd der school woonde. De eerste christelijke school dateerde van 1908. Rond apri11953 werd aan de Ljouwerter Trekwei 33 een nieuw schoolgebouw betrokken; hoofd is de heer F.A. Bouma. Het oude schoolgebouw en de onderwijzerswoning zijn thans ingericht als vergaderlokalen. Verder vallen de twee van witte steen opgetrokken woningen in het oog. Tegenover de kerk zien we een mooie vrucht aardappels. De woningbouw moest daar in 1908 nog op gang komen.

23. Hier tonen wij u een schoolfoto van de christelijke nationale school, jaar 1914. Bovenste rij: twee broertjes Boorsma, Haaie Visser, Sjoukje Hannema, Jitty Romkema, Jantje Romkema en het hoofd C. Romkema. Tweede rij: meester K.R. Lettinga, Willem Postma, Halma, Wynsen Wijbenga, Sietse van der Krieke, Jitske Stielstra, Sjoerdje Hannema, Lize Romkema en Ruurd Romkema. Derde rij: Oene Veenstra, Renske Althuis, Janke Althuis, Jetske Wijbenga en Trijntje van der Krieke. Vierde rij: twee broertjes Veenstra, Willem Althuis, Geertje van der Krieke, Piet Posthuma, Sjoerd Hannema, Jetske Hannema, Minke Lettinga, Tine Lettinga en Albert Romkema. Voorste rij: Ybeltje Salverda, Wijbenga, Tjeerdtje Posthuma, Johan Diemer en Willem Diemer. Hier zien we dominee N. Diemer. Hij heeft de stoot gegeven tot oprichting van de christelijke school te Dronrijp.

S. W. de Boer Sf loon Wagenmakerij, Smederij, Rijwielnandel Dronrijp

24. Hier zien we geheel rechts de oprichter van dit bedrijf, Sybolt Wytzes de Boer, en geheellinks staat zijn echtgenote mevrouw Pietje de Boer-Hoekstra, Naast haar staan drie medewerkers, te weten: Van der Werf, Age Visser en Huite Bruinsma. Links van de oprichter staat Wytze Sybolts de Boer en links van hem weer een Sybolt Wytzes de Boer. Op de wagenmakerij staat trots de molen, gebouwd door zoon Wytze Sybolts de Boer, daarin bijgestaan door Jarich Westra van Franeker. Er werden boerenwagens, maar ook rijtuigen gemaakt. Tot ongeveer 1967 was tevens de rijwielhandel belangrijk, Toen Sybolt Wytzes de Boer tijdens de jaren twintig in het bedrijf kwam, werd vrij snel overgeschakeld op de auto. Als vertegenwoordiger van de vierde generatie zet Wytze Sybolts de Boer jr. het gemoderniseerde garagebedrijf voort. Op de achterkant van deze kaart deelde Wytze Sybolts de Boer op 18 juli. 1919 aan de heer J.O. Wassenaar, Zandweg, Menaldum mede, dat de voor hem gemaakte hooiwagen kon worden afgehaald.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek