Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Dronrijp heeft reeds vanaf de tijd dat Sjirk de Wal in de kaatssport furore maakte (1877) de kaatssport hoog gehouden. De Wal won de P.C. in 1877, 1878, 1880, 1881, 1883, 1885 (K) en in 1886. In 1918 ging te Dronrijp de vlag in top:

Siebren Kamstra, Sybout Meijes Tigchelaar en Cees Tijssen wonnen te Leeuwarden voor Dronrijp de Bondkaatswedstrijd. In 1915 en 1916 hadden Siebren en Cees, respectievelijk met Dorus van der Kooi en Siebren Jellesma, reeds de Jong-Nederlanddag gewonnen. Siebren Kamstra moest al heel jong afhaken: hij overleed op 25 maart 1920 in een militair hospitaal te Amsterdam. Zo staat dat afgedrukt op zijn bidprentje. Een jong talent ging in hem verloren en ... veel meer!

26. In mijn bezit is een brief van mevrouw Janne bij de Leij-Dijkstra te Stiens (AId Rypster), Op deze kaart die zij ons zond, zien we afgebeeld als deelnemers aan een maskeraderijderij: Klaas Veltman, Jelle Bruinsma, Dirk Goslinga, Piet Foekes Dijkstra en Piebe Prins. Wat een keurig stel, vindt u niet? Ik heb hen aIle vijf in hun dagelijkse arbeid gekend. Janne scluijft: Wat waren dat mooie dagen. Het was een prachtig gezicht, al die feestkledij uitgestald te zien liggen, op de bovenzaal van "De Posthoorn". Elk zocht een feestkleed uit, zo hem/haar dat goed dacht. En dan die mooie maskeraderijderij. Ik herinner me alles nog als de dag van gister, dit maskeradefeest had volgens mij plaats in 1917. Teake Span herinnerde zich nog goed dat aan de rijderij een optocht vooraf ging en dat Hendrik Koster, die als beer verkleed was, tot groat vermaak van iedereen in een boom klom. Het was een waar volksfeest.

.. -

.~'

'.' .,

.

~

" .,

27. Hier zien we een schoolklas van de open bare lagere school, jaar 1924. Liggend op de knieen: Sjoerdtje Tuinstra, Mintje Goslinga, Okje Goslinga, een Oostenrijkse evacue, die was opgenomen in het gezin van Jan Kamstra ('t Swealtsje), Siepie Hiemstra, Wies de Jong, Anna Sijtsma, Lena Sijtsma, Mina Huisman, Hitsje de Bruin, Janke Tiekstra, Tetje van Althuis, Trijntje Dijkstra en Aaltje de Vries. Boven: Jan W. Dijkstra, Andries Meijer, Jorus van Althuis, een onbekende, Broer Boonstra, Hille Span, Sjoerd Zandstra, Jan Kuperus, Jan Veltman, Jappie Altenburg, Haaie Baltjes, Sijbren Visser, twee onbekenden en Reinder de Groot.

28. Een begrip voor Dronrijp was vroeger de motorboot "Piet Hein" van S. Duiker en Zonen. De Piet Hein deed dienst als vrachtboot. Daarnaast heeft Sietse Duiker honderden tochten gemaakt met feestgangers, meetinggangers, naar het hardzeilen te Grouw en Sneek, et cetera. Mevrouw Duiker zorgde voor proviand aan board en de zoons Hendrik, Wiebren en Andries werden eveneens ingeschakeld. Het waren nijvere mensen. Vele reizen heb ik meegemaakt, daar ik bevriend was met Wiebren. Op de achtergrond zien we "De Posthoorn", huize O. Geertsma en het vroegere cafe "De Boer". Wat een pettendragers had Duiker die dag aan boord.

29. Boven: voor een fotograaf is er niets zo aantrekkelijk als een vaarwater. Hier zien we nog eens de oude Harlingertrekvaart, die Dronrijp als het ware in tweeen sneed. De fotograaf heeft natuurlijk "De Posthoorn" en cafe "De Boer" ook even meegenomen. Rechts zien we twee zwaar beladen schepen liggen. De oude klapbrug: hoe dikwijls is die op en neer geweest. Anne Leen en Andries Posthumus hadden er iets van kunnen weten. De brug en het water zijn verdwenen. Daar staan nu twee ossen op een vaste grond.

Onder: de Hommemastraat. Mijn lieve mensen, wat is hier veel veranderd. Links konden nog woningen worden gebouwd. Rechts loopt een echt landelijk bermslootje. Op het gehele stuk weiland dat op de foto staat, was nog geen woning te zien. Echt een plaatje uit grootmoeders tijd. Een drietal dames poseert even voor de fotograaf. Een groepje kinderen ligt in het gras. Zo hebben lang niet aIle Dronrijpsters van nu de Hommemastraat gekend.

}{ieUIIlEstrielt. Dronrijp

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek