Drunen en Elshout in oude ansichten deel 1

Drunen en Elshout in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. van de Wiel
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3815-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drunen en Elshout in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Detail van een kindsheidoptocht in 1907. Foto genomen achter de pastorie. Links Sjo van Vugt, kapelaan Welting, deken Selten. Verder Gez. van de Gelt, Kee Mirnpen, C. van Delft, Anna van de Sanden, voerman Joris van Spijk.

43

44

Expositie van de missienaaikring in 1927. Op de foto o.m. deken Goossens, burgemeester Mr. R. v. d. Heijden met echtgenote, dokter Akkermans en op de achtergrond de beide wethouders M. van Halder en Chr. Muskens.

"Tijd veur de leste Mis", Massakerkganguit de goede oude en veilige tijd. Geen trottoir, geen verkeer. Op de voorgrond Piet van de Wiel, Kees Klomp, Jos van Drunen, Mart van Delft en zijn zus Marie.

45

.'j)runen R.K Kuk

De Torenstraat rond 1900. De katholieke kerk staande op het tegenwoordige Raadhuisplein, we I'd in gebruik genomen IS juni 1874. Op 14 september 1871 was door het kerkbestuur aan de heel' H. van Tulder, architect te Tilburg, opdracht gegeven een plan te maken naar het model van de kerk te Dreumel. Het gebouw werd aangenomen door L. de Rooy uit Tilburg voor de som vanf70.800,-. Op 2 september 1872 werden de fundamenten gelegd, nadat door de parochianen gratis 13.000 karren zand aangevoerd waren.

In 1870 kocht het kerkbestuur in de Grotestraat een perceel grond met het doel daar de kerk te bouwen. Deze grond lag naast de pastorie. Twee jaar later werd met de bouw begonnen. De foto laat het interieur zien van de achtste parochiekerk sinds het ontstaan, die in 1944 bij de bevrijding van Drunen geheel werd verwoest.

47

48

Station Drunen-Heusden, zoals dit op het einde van de vorige eeuw werd gebouwd aan de spoorlijn Den Bosch-Lage Zwaluwe, Het personenvervoer werd vlak na de oorlog enkele jaren onderbroken, in 1947 hervat, maar reeds in 1950 weer stopgezet. De lijn wordt nu nog gebruikt voor wat goederenvervoer. Het stationsgebouw werd in 1967 gesloopt.

Veiling "de Langlltraat" DRUNE..:

Naast landbouw en veeteelt wordt in Drunen en Elshout en naaste orngeving ook tuinbouw beoefend. Zo is het te verklaren, dat Drunen een belangrijk veilingcentrurn rnoest worden. Op 13 rnei 1916 werd de veilingvereniging "De Langstraat" opgericht. De vereniging, die het eerste jaar een ornzet had van f 136.000,-, kon in 1970 een ornzet noteren van rneer dan f 8.000.000,-. Op de foto het veilinggebouw, dat diverse rnalen plaats heeft gernaakt voor nieuwbouw en verbouw, tot in 1969 het huidige gebouw kon worden betrokken aan de d'Oultrernontweg.

49

50

Wolfshoek in vroeger tijden. Op de plaats van de woning op de achtergrond bevindt zich nu het bedrijfvan de firma Oerlemans.

Groepsfoto omstreeks 1920, genomen voor de oude Openbare Lagere School in de Wolfshoek, welk gebouw enkele jaren geleden voor de aanleg van de Maasroute werd gesloopt. Links het hoofd van de school J. P. van Rooij; geheel rechts de onderwijzer Kerkhof.

51

52

De Elshoutse molen, zoals die gestaan heeft in de Wolfshoek. Hij werd gebouwd in 1847 en afgebroken in 1951. Rechts het huis van de kinderen Klijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek