Drunen en Elshout in oude ansichten deel 2

Drunen en Elshout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. van de Wiel
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1337-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drunen en Elshout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na samenstelling van "Drunen en Elshout in oude ansichten" en "Kent u ze nog ... de Drunenaren" verzocht de Europese Bibliotheek in Zaltbommel een tweede boekje " ... in oude ansichten" te verzorgen. Het bleek niet zo eenvoudig als het aanvankelijk leek. Ongeveer 120 foto's waren immers al gepubliceerd en het overige materiaal waaruit geput kon worden, voldeed niet geheel meer aan de voorwaarde dat gekozen moest worden uit foto's uit de periode 1880-1940. Toch meent de samensteller erin geslaagd te zijn een boeiend beeld uit het verleden te presenteren. Om de aantrekkelijkheid te verhogen is gekozen voor ongeveer de helft straatbeelden en de helft groepen of een combinatie van beide. Ongeveer 975 personen zijn afgebeeld, van wie de meesten met naam. Bij het schrijven van de onderschriften viel pas goed op dat de woorden "gesloopt, verdwenen, afgebroken en gerooid" veelvuldig voorkomen. Elk snel commentaar

hierop is voorbarig. Pas recht van spreken heeft degene die het verloop van de laatste tachtig jaren heeft bestudeerd. Die kan oordelen; mogelijk ook hier en daar veroordelen.

Een feit is dat de gemeente nagenoeg onherkenbaar veranderd is. Wie met het verleden wil ruilen moet echter alle aspecten daarbij betrekken en dan proberen te vergelijken. Zaken als armoede, hard werken voor het bestaan, gezelligheid, gemoedelijkheid en leefbaarheid, moeten geplaatst worden naast welvaart, kortere werktijden, zakelijkheid, hier en daar minder verdraagzaamheid en een andere leefbaarheid; vermaak, opleidingskansen en -mogelijkheden naast ontspanning en onderwijs van deze tijd; een nagenoeg autoloze tijd naast het drukke verkeer van nu; het winkeltje-op-de-hoek naast de zaken van nu. Beschouwing van dit alles maakt vergelijken moeilijker. "Waardeer het verleden en kies de toekomst," de

spreuk die onze nieuwe raadzaal siert, lijkt hier op zijn plaats. Niet alleen omzien, al of niet met een vleugje sentiment, maar ook voortbouwen aan een toekomst, eensgezind en in verdraagzaamheid. Kenmerken, die een gemeenschap sieren.

Een onderwerp dat opvallend weinig veranderd is, is het bloeiende verenigingsleven. Van enkele verenigingen zijn foto's opgenomen. Deze en nog vele andere genieten nog steeds een grote belangstelling en zijn nog springlevend, zij het in sommige gevallen na fusie. "SHJ" is opgericht in 1910, "Harmonie van de Jongens-Congregatie" dateert van 1882 en harmonie "De Volharding" van 1902. Beide harmonieën zijn later harmonie "Drunen" geworden. Handboogvereniging "Constantia" is in 1877 opgericht, terwijl "VJC" en "De Sporters", samengesmolten tot RKDVC een oprichtingsdatum hebben die de halve eeuw gepasseerd is.

Een woord van dank aan het gemeentebestuur van Drunen voor het beschikbaar stellen van het fotoarchief is hier op zijn plaats; ook dank aan enkele particulieren die foto's uitleenden. Diverse personen zijn behulpzaam geweest bij het noemen van namen van afgebeelde personen en lokaties. Ook aan hen dank voor hun bijdrage.

De grote waarde van dit boekje moet gezien worden in het feit, dat hier 76 unieke foto's bijeengebracht zijn van Drunen en Elshout van vóór 1940. Dat hieraan velen een genoegen mogen beleven, is de wens van de samensteller.

Drunen, januari 1981

A.J. van de Wiel

1. De Grotestraat, gezien vanaf het Raadhuisplein in oostelijke richting. Rechts de Torenstraat met pomp. Wat eenmaal door de huisvrouwen, die er hun drink- en waswater kwamen halen, als onmisbaar werd beschouwd, werd door de waterleiding verdrongen. De pomp, die 2,5 meter hoog was en een achthoekige vorm had, verdween door militair geweld.

2. Rechts op de foto het raadhuis. Links huize "Middendorp", een "heren behuizing" , door de secretaris van Drunen, C. Kouwens, gebouwd in 1786. Na diens dood in 1806 werd de woning betrokken door burgemeester Ignatius Steinbach en mevrouw A. Steinbach-Hoogendoorn, Bij het overlijden van mevrouw Steinbach in 1837 liet zij de woning na aan de Rooms-Katholieke Gemeente. Deken Coppens betrok daarna het huis, dat op 4 november 1944 volkomen verwoest werd.

3. Een foto van een klas van de meisjesschool in Drunen uit 1899.

4. Zes Elshoutse jongedames 65 jaar geleden. We zien J. van Logten, C. Pulles, M. van Loon, J. Kolmans, C. van der Lee en C. van der Aa.

5. Dit dorpsbeeld was te zien vanaf het huidige Raadhuisplein in oostelijke richting. Rechts het in 1775 voor f 4593,- gebouwde raadhuis. Ruim 150 jaar heeft het dienst gedaan. Om het gebouw in zijn functie te kunnen plaatsen, geven we enkele cijfers. Bij de bouw telde Drunen 241 woningen en 1470 inwoners; in 1840 waren er 2116 inwoners; 2875 waren er in 1890, terwijl er in 1940 ongeveer 5000 mensen woonden. In dat jaar werd het nieuwe gemeentehuis betrokken. Verder ziet u naast het raadhuis hotel Vissers ("Roya1") en het begin van de Torenstraat.

6. Foto uit de periode 1914-1918. Dit huis stond in de Vennen, achter de Rabobank. Staande: Kees Pulles, Anna Pulles, Jan Pulles, Dries Pulles, Willem Pulles, Drieka BrokMerkx, Tonia Brok-van Nunen, Kil Brok, Jos Pulles, Januske de veldwachter (Timmermans), Driek Timmermans en Toon Brok. Zittend: Han Pulles-Brok, Mijntje Brok-de Munnik, Koos Timmermans-Brok en Betje Brok-van Nunen met op schoot Jan Brok. Op de grond zitten Betje, Jan, Bart en Mina Brok.

7. Omstreeks 1930 werd in Drunen de voetbalvereniging" TOP" (Tot Ons Plezier) opgericht door de jeugd van de Kasteeldreef, het Groenewoud en de Bosscheweg. Men speelde zelfs van 1934 tot 1937 in de competitie. De vereniging werd echter enkele jaren later opgeheven. Diverse families De Gouw waren in dit elftal vertegenwoordigd. Links kapelaan A. van Veldhoven, die van 1932 tot 1934 kapelaan in Drunen was.

8. Ook het overigens veel landelijker gebleven Elshout heeft op sommige plaatsen grote veranderingen ondergaan. De huizen midden en links zijn verdwenen, evenals de meeste woningen rechts. In het midden is later het pleintje ontstaan; nu is het de toegang tot de Schanswijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek