Drunen en Elshout in oude ansichten deel 2

Drunen en Elshout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. van de Wiel
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1337-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drunen en Elshout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J)runen

Hoofdstraat

49. De Grotestraat, vanaf het Autotron gezien in westelijke richting. Het huis rechts werd tot 1812 bewoond door de dominee van Drunen. Het was gebouwd door de burgerlijke gemeente op last van de regering en bestemd voor "den protestantsen leraar". Met toestemming betrok in 1812 pastoor Dommelaers dit huis. Toen de hervormden hem daaruit wilden verjagen, kende koning Willem I de woning definitief toe aan de pastoor en kregen de protestanten f 3000,- om een woning voor "hunnen leraar" te doen bouwen. De pastoor van Drunen heeft er tot 1837 gewoond. Later heeft de huisarts Van Seters er gewoond en nu is de heer M. Ups de eigenaar van dit pand.

50. Gymnastiekvereniging "Sint Herman Josef", opgericht in 1910 door kapelaan Herman Josef Huijbers, is nog steeds een bloeiende vereniging. Op de foto komen onder anderen voor: pastoor-deken Th. Goossens, J. Jehoel, M. Kuijs, B. van Drunen, A. van Drunen, H. de Wit en A. van Spijk.

'lJrunen Wo/jslzoek

51. Wolfshoek met, nog juist te zien, de inmiddels verdwenen molen. De molen werd gebouwd in 1847 en afgebroken in 1951.

52. De veertigjarige bruiloft van H. van Noort-Brok in 1931. Behalve het jubilerende paar staan op deze foto hun kinderen en kleinkinderen, de families G. van Gorcum-van Noort, M. van Noort-Elshout, W. van de Wiel-van Noort en J. Verdiesen-van Noort. Midden achter M. de Hart, J. de Hart-Joozen en J. Brok.

53. Het tweede elftal van de Voetbal Jongens Congregatie ("VJC") omstreeks 1940. Staande: Jan van Loon, Jan Vissers, Jan Pulles, Jan van Hulten, Jan Willemse, Mari van de Steen, Harrie Kuijpers en Jos Merkx. Knielend: Kees Verhoeven, Dorus van Son, Tiny van Diem, Jo de Gouwen Huub Vissers. Door fusie van "VJC" en "De Sporters" ontstond in 1945 het huidige "RKDVC".

Tl, l:. f.. "JR.'! - f ?? :.:','~

54. Nog juist herkenbaar is café "De Remise" op de achtergrond, gezien vanuit de toen geheten Badhuisstraat, nu Lipsstraat. Rechts de tramremise, later betonfabriek (tot 1 januari 1981). Hier was een driesprong van tramwegen. Van hieruit ging de tram richting Den Bosch, Heusden en Waalwijk-Tilburg.

55. Een familieportret rond 1925. Staand: mevrouw A. van Loon-de Gouw, mevrouw M. Pulles-de Gouw, N. de Gouw, J. de Gouw, mevrouw M. van Drunen-de Gouwen mevrouw H. Klijn-de Gouw. Zittend: mevrouw G. van Spijk-de Gouw, Willem de Gouw, mevrouw De Gouw-van den Bosch en mevrouw H. van der Aa-de Gouw.

56. Klassefoto uit 1931 met onderwijzer W. Roozen. Op de foto komen onder anderen voor: K. Verhoeven, P. Aerts, J. Merkx, F. Molenaar, T. Kogels, J. Vissers, T. Smits, E. Jansen, H. van Rooij, L. van Rooij, W. Vissers en H. de Wit.

S7. De voormalige rooms-katholieke kerk, gezien vanuit de Stationsstraat. Op de voorgrond de rooms-katholieke jongensschool, nu de Wilhelminaschool. Dit was de tweede bijzondere school in Drunen. De bouw was in 1927 mogelijk geworden na de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs in 1922. Deze school verving de openbare school in de Grotestraat. Links op de foto de plaats waar in 1939 het gemeentehuis gebouwd werd.

58. Omstreeks 1920, vijf gezusters Van Gorcum die na hun huwelijk de volgende namen hadden: mevrouw A. Leijtens-van Gorcum, mevrouw G. Elshout-van Gorcum, mevrouw M. van Hulten-van Gorcum, mevrouw A. Hombergen-van Gorcum en mevrouw C. Vestersvan Gorcum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek