Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. MARKTPLEIN TE DRUTEN.

Steeds dichter kruipen we naar de geve1wand langs de Kattenburg gezien vanaf de Hogestraat. In vergeliiking met de nrs. I en 5 zien we de in de loop der jaren gewijzigde situatie. Het wordt drukker. Er wordt meer aan nering gedaan. Achter de markiezen gaan de winkelruiten (etalages) schuil. Dit is een situatie van rond 1940 en geeft een indruk van de zich allengs voordoende wiiziging van het straatbeeld op dit punt in Druten.

7. GEZICHT OP DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK, DRUTEN.

Een gezicht dat qua horizon op de aehtergrond hetzelfde beeld heeft gehouden, zij het dat de spits van de toren na de Tweede Wereldoorlog is vervangen door een nieuwe, "gladde" spits. Sprekend over de voorgrond zien we reehts op de foto het zogenaamde eonferentiehuis, dat in het begin van de jaren zeventig werd gesloopt om plaats te maken voor een met trappen gemaakte hoogte op het nieuwe officieel geheten plein "Markt".

Op deze plaats zijn parkeerplaatsen aangelegd, terwijl langs dit plein diverse winkels, sommige met bovenwoningen, verrezen. Het was destijds een nog vrij ongerept gebied, met een langs de tuinmuur lopend pad, het Rustpad, dat leidde naar de biizondere begraafplaats.

Verder naar reehts - niet te zien - stond destijds op de Molenberg de Drutense standerdmolen.

Gez:icht cp de R. K. Kerk, Drutel1

I.

8. DRUTEN, KORTE BROUWERSTRAAT.

We schrijven ongeveer 1910 als we kijken naar deze afbeelding. Korte Brouwerstraat staat erop gedrukt. Waarschijnlijk berust dit op een misverstand van de uitgever van de prent. De rails van de stoomtram Maas en Waalliggen hier duidelijk op de toen ook zo genaamde Kattenburg.

De Korte Brouwerstraat ligt hier verder, achter (naar links) de muur van de tuin van Huize Boldershof. Thans heet deze Korte Brouwerstraat - overigens sinds jaren - Ambtshuisstraat.

Het rechts op de voorgrond afgebeelde hotel-cafe-restaurant is verdwenen. Op deze plaats ligt momenteel de voortuin van de nieuwgebouwde woning van wijlen de heer Megens. In het pand daarnaast is thans een bedrijf voor interieurverzorging gevestigd.

De tuinmuur heeft in de loop der jaren plaats gemaakt voor een spijlenhek, dat het Ambtshuisplein scheidt van het destijds voor het hekwerk aangelegde trottoir, dat op deze afbeelding per se nog niet aanwezig is.

9. DRUTEN, ROOMS-KATHOLIEKE KERK.

Op 3 december 1905 blijken aan de Kattenburg diverse bomen voor panden te staan waarvan het rechts op deze afbeelding staande pand is "verdwenen". Ook de bomen zijn verdwenen uit het huidige straatbeeld. Rond de links op de voorgrond staande boom werd jaren later de Burgemeester Verheijenbank aangebracht. Een bank waar vanaf - daarop zittend - men uitzicht had op de Kattenburg, richting rooms-katholieke kerk, richting hervormde kerk en richting Ambtshuisplein (Ambtshuisstraat).

Een straatbeeld met wand en van eenvoudige en solitaire bebouwing welke laatste een harmonieus onderbrekend geheel geven in een straatbeeld van een rond 1900 Maas en Waals dorp. Eenvoudige materialen en eenvoudige architectuur met op de achtergrond weer "de dominant van Druten".

10. DRUTEN, LANGE BROUWERSTRAAT.

Wanneer we een plattegrond van rond 1889 bekijken zien we inderdaad de naam, voor de huidige Kattenburg, Lange Brouwerstraat prijken. Deze loopt vanaf de huidige Ambtshuisstraat naar de huidige splitsing Mr. van Coothstraat/Stationstraat. Na enige jaren wordt deze naam weer vervangen door Kattenburg.

Links op de voorgrond de met enige hardstenen versieringen voorziene gevel die daardoor de twiifel houdt van Of tuitgevel Of trapgeve1 te zijn,

Geboogd metselwerk sluit in deze geve1 het raamwerk af en boven de eta1ageramen maakt een plint een overgang naar het metse1werk dat daaronder zit. Genoemde plint sluit aan bij de gootlijn van de aangrenzende panden. Heden ten dage is een en ander ingrijpend veranderd door een veelglazige eta1age met luifel en pleisterwerk.

Deze situatie van voor de Tweede Were1doorlog (rond 1935) 1aat zien dat het stoorntramtraject is verdwenen uit het wegdek, terwijl benzinepompen op het trottoir hun intrede hebben gedaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek