Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. DRUTEN, KATTENBURG MET KLOOSTER DER FRANSCHE ZUSTERS.

Schriiven we hier abusievelijk Kattenburg (thans Ambtshuistraat, ook wel eens rond 1903 Korte Brouwerstraat) dan zien we ook dat het pand aan de rechterkant nog is uitgerust met een originele leipeerbegroeiing op de zijgevel, Het pand is hier nog ongerept. Later in de jaren werd hier een cafe gevestigd van Christiaans en daarna een cafe/slijterij, Het was toen een sterk beeldbepalend pand, dat heden ten dage door gewijzigde raampartijen en het wit schilderen een groot deel van zijn charme heeft ingeboet. Het daartegenover liggende op deze prent afgebeelde pand is/was de woning van dokter J .B.C. Sauter en het eerste onderkomen van "Les Filles de la Sagesse", later de Fransche Zusters van Huize Boldershof.

Dit pand, dat jaren daarna, in 1921, werd gesloopt, maakte plaats voor de oprijlaan naar de hoofdingang van het toenmalige "gesticht voor idiote meisjes",

Het pand, dat door de Fransche Zusters in 1903 werd gekocht van de weduwe mevrouw M.S.J. Sauter-Verbunk werd in gebruik genomen voor het verzorgen en verplegen van - om te beginnen - vier a vijf patienten,

/' /

Dru en Kattenburg met 1:.100. te r der Fr n clJ,e Zu ters

12. INGANG HUIZE BOLDERSHOF, DRUTEN.

In de loop der jaren - vanaf de bouw van de paviljoenen Montfort (rechts) en Marie-Louise (links) met in het midden de kapel van de huidige oud-bouw Bo1dershof aan het nog aan te leggen en aan te passen Ambtshuisplein liggende voor dit bouwwerk - wordt ook aandacht geschonken aan de entree van het "Gesticht voor Idioten meisjes".

In 1906 (eind mei) wapperen de vlaggen op het eerste bouwwerk met de welluidende Franse naam, hoe kan het ook anders, "Montfort". Het tweede paviljoen "Marie Louise" werd in september 1915 opgeleverd, terwiil een maand later de kapel - als sluitstuk tussen de twee paviljoenen - werd ingezegend.

Thans wordt, onder supervisie van architect E.J. Hoogenberk uit Voorstonden, paviljoen "MarieLouise" voor hergebruik en volkshuisvesting verbouwd en aangepast, nadat dit in 1984 al was gebeurd met paviljoen "Montfort".

Een haalbaarheidsonderzoek ging hieraan vooraf.

13. IDIOTENGESTICHT DRUTEN.

Bij nr. 12 wordt gesproken over een haalbaarheidsonderzoek, Een onderzoek van een dergelijke strekking werd ook gedaan om in 1905 te komen tot het ontwerp van het bouwplan van paviljoen "Montfort", door architect Eduard Cuijpers (neef van Pierre Cuijpers), Laatstgenoemde bouwmeester stond in Druten al goed aangeschreven, omdat hij in 1874 en enke1e jaren daarna de Ewa1denkerk aan de Hogestraat bouwde. Het werd een solide, sober met Jugendstil-invloeden gerealiseerd bouwwerk. Een veranda, een sousterrain, begane grond, eerste en een tweede verdieping met diverse trappehuizen hielden rekening met de eisen van die tijd, Waar toen met 51 patienten werd gestart, wonen thans 32 of meer personen in allemaal verschillende wooneenheden voor een of twee personen (zogenaamde HAT-eenheden).

In de achtertuin van de authentieke oud-bouw van Bo1dershof (woning van J.c.B. Sauter) en in de voortuin van de (toen) nog nieuw zijnde bouw van Bo1dershof, werd uitgebreid de was gedroogd aan de lijn (zie voorgrond op afbeelding).

Druten, Jdi6tengestiehl

14. IDIOTENGESTICHT DRUTEN.

Zoals ieder gebouw heeft ook "Montfort" een voorzijde (zie nr. 13) en natuurlijk een achterzijde. In 1907 werd ook de achterkant van het voor het Druten van toen zo gigantisch grote bouwwerk vastgelegd. We zien hier vanaf het toen nog bestaande .Krtekveld" duideliik de eenvoudig uitgebouwde ba1kons met de in metselwerk uitgevoerde balustrades en stenen trap, die zo goed bij de solide bouw pasten. De uitbouwen aan de linker- en rechterkant geven thans woonruimte aan veela1 vrij jonge huurders van wooneenheden die door de plaatselijke woningbouwvereniging "Dr. A1phons Ariens" worden geexploiteerd.

Achter dit paviljoen langs heeft destijds vanaf de Heersweg (hervormde kerk) naar de Boterdam (thans Veerstraat) een pad gelopen: het zogenaamde Van De1enspad.

j)rulen, Idietengesticht

??

--
- d
i ,
I ~
I . III j
J~"'UI
---.:....:...!. 11 .ut 15. PAVILJOEN CELESTINE.

In 1917 worden in een prentenboek historische woorden geschreven. Het betreffen woorden van waardering voor de oud-bouw van Huize Boldershof waarvan paviljoen Celestine het laatste en eerlijk gezegd het minst fraaie van de drie paviljoens is.

Men schrijft over het maken van een tocht door het kersenland Maas en Waal, waarbij men even buiten de bebouwde kom in het Druten van toen wordt getroffen door een groot gebouwencomplex, dat ondanks de grootte niet storend in de omgeving werkt. Door een vrij hoge beplanting werd en wordt vanaf de traditionele bouw van het dorp Druten gezorgd voor een soort van overgang. Vanuit deze benadering is in 1926 ook dit paviljoen "ingepast", maar dan wel achter de hoofdbouw, die wordt gevormd door de paviljoens Montfort, Marie-Louise en de kapel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek