Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Druten, Dijk met Waal~eli<:ht

21. DRUTEN, VEERDAM MET AANLEGSTEIGER EN PONT.

Het gemeentelijke pontveer - dat tot 1957 dienst deed in verband met het instellen van het provinciale pontveer Druten-Ochten - gebeurde door middel van een gierpont, De gierbootjes op deze prent getuigen er (nog) van. De gierpont werd na de opheffing door het toenmalig gemeentebestuur van Druten bij openbare inschrijving verkocht. De pont werd indertijd gedoopt met de naam "op Hoop Van Zegen", hetgeen op de pontbel stond (staat) vermeld. Deze bel (klok) werd later gebruikt bij het inmiddels eveneens - sinds een tiental jaren - uit de vaart genom en provinciale pontveer Druten-Ochten ter meerdere eer en glorie van de tolbrug bij BenedenLeeuwen (Tiel).

Aan genoemde klok zit overigens nog een internationaal verhaal verbonden. Na diefstal van deze klok vanuit Ochten verdween ze naar Noorwegen waar ze via een antiquair werd verkocht aan een tehuis voor gepensioneerde zeelui, Dit om in een nieuw te bouwen onderkomen in een speciale klokkenstoel te kunnen hangen. Door de Noren werd onderzocht wat er op de klok stond met als resultaat de naam Druten - Op Hoop Van Zegen. Via contacten met het gemeentebestuur van Druten werd ten slotte de klok naar Druten getransporteerd en in de hal van het raadhuis opgehangen, In ruil voor deze Noorse geste schonk het gemeentebestuur van Druten een nieuwe klok van Hollandse makelij voor de klokkenstoel in de toren van het zeemansonderkomen in Noorwegen.

~ . . I,

..... :..1

22. DRUTEN, VEERWEG.

De Veerweg, aange1egd als 108- en laadplaats aan de Waal, werd qua opbouw van de veerdarn mede onderbouwd door puin van de toren van de in 1877 gesloopte rooms-katholieke kerk aan de Hogestraat te Druten. Deze kerk heeft gestaan op de plaats waar thans de huidige pastorie staat van de rooms-katholieke parochie Ewa1den. Tijdens de sloop van voornoemde kerk - in de maand september 1877 - gebeurde overigens nog biina een dodelijk onge1uk. Dit doordat een van de gebinteba1ken naar beneden stortte langs een van de werklui.

Op deze afbeelding is duidelijk te zien dat het veer in functie is en dat zowel het haventje als de loswal in gebruik zijn, De loswal, de veerdam, fungeerden tevens als aan1egplaats voor de stoornbootverbinding tussen Nijmegen en Rotterdam. De oorspronkelijke 10s- en laadplaats werd in 1872 door het rijk aan de gemeente Druten overgedragen. Tussen 1872 en 1890 is diverse keren druk gecorrespondeerd tussen het rijk en het gemeentebestuur van Druten totdat einde 1891 het pontveer in de vaart is gekomen. In 1906 mislukte het overigens voor het gemeentebestuur van Druten om het veer geheel in eigendom (met aIle rechten) over te krijgen van het rijk. Dit lukte later wel,

In 1906 voerde het gemeentebestuur het motief op dat dit wellicht kon bijdragen tot het beter (gaan) floreren van de aangelegde stoomtramlijn Maas en Waal tussen Niirnegen en Wamel.

23. VEERDAM, DRUTEN.

Duidelijk kan men op deze prent zien dat de gierpont "Op Hoop Van Zegen" in gebruik is op de plek waar zij in 1891 van start ging. Een veerganger zit rustig op een bolder te wachten totdat de pont aan de oude veerstoep zal aanleggen.

Links ziet men nog duidelijk de steven van het bunkerschip, waar de varende bevolking van de Waal haar scheepsbenodigdheden en eerste levensbehoeften kon inslaan. Het veerrecht - als koninklijk privilege - werd door koning Willem I aan de gemeente Druten verleend om daardoor een noord-zuid verbinding te realiseren vanaf het Maasveer onder Appeltern via de Horssense Mekkersteeg, Molensteeg en de Puiflijkse en Drutense Scharenburg naar Druten over de Waal naar het noorden. De gerealiseerde tolbrug bii Beneden-Leeuwen (Tiel) heeft ertoe bijgedragen dat de pontveren Druten-Echteld (1957) en Druten-Ochten (1975) uit de vaart werden genomen. De brug bij Ewijk en de eerder genoemde tolbrug zijn als vervangende ontsluitingen van Maas en Waal gaan dienen.

.~--~-

-

24. DRUTEN, PROTESTANTSE KERK MET PASTORIE.

A1 in 1850 werden er vanuit de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente Druten, Afferden en Deest stappen ondernomen om te komen tot de bouw van een nieuwe kerk met pastorie in Druten. Het duurde echter tot 1860 voordat de nieuwe kerk aan de Heersweg/Kattenburg gereed zou zijn. In de voorbije jaren is hier qua ligging van kerk en wegen nagenoeg niets veranderd.

De pastorie op deze prent kwam pas in 1856 voor bewoning van de predikant gereed. De eerste bewoner was dominee Ribbius. Deze afbeelding geeft de situatie weer van rond 1910 met voor de kerk en pastorie het sierlijke, smeedijzeren hekwerk dat plaats heeft moeten maken voor onder andere het huidige plaveisel van betontegels en trottoirbanden.

Het e1ektrische licht en de gas-straatverlichting zijn blijkens deze afbeelding al een dagelijks gebruik geworden.

Druten, Protestantsche Kerk met past(5ri~

25. DRUTEN, GEZleHT OP DE PROTESTANTSE KERK.

Een prent genomen vanaf het voormalige tabaksland van Van Heereveld aan de Heersweg richting Kattenburg te Druten. Ten opzichte van de huidige stand van zaken is beduidend wat veranderd. De cultuurgrond op de voorgrond is volgebouwd en er zijn wegen in aangelegd, de Piet Verslootstraat en de Burgemeester de Leeuwstraat. De huizen voorde hervormde kerk zijn al een tiental [aren geleden gesloopt onder meer om plaats te maken voor een zijingang van Huize Boldershof op de Heersweg.

Nog even teruggaand naar prent TIr. 24 in combinatie met deze afbeelding kan worden vermeld dat de tussen rond 1858 en 1860 gebouwde hervormde kerk - die overigens in mei 1985 haar 125-jarig bestaan vierde - staat naast een perceel dat destiids het toponym "De Rijakker" droeg en eigendom was van baron van Delen uit Wamel die daar op De Lakenberg woonde.

De grand waarop de kerk werd gebouwd werd destijds door de Nederlands Hervormde Gemeente aangekocht van J.R. van Veenendaal. Het werd een zaalkerkje van vier traveeen lang. Het oude kerkje aan de Nieuwstraat werd verkocht aan de Israelitische gemeente, vandaar dat waarschiinlijk - later - deze buurt ook de naam "De Jodenhoek" in de volksmond heeft gekregen. Dit mede omdat ook de bewoners eromheen veelal van dezelfde "kerk" waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek