Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

1 I> "1'1; ?

. " ....

G ¬ęzicl.t. 0/) de P,'ule L l~e.,.k.

26. DRUTEN, HUIZE "WELTEVREDEN".

AI jaren bekend onder Heersweg 13 te Druten en momentee1 eigendom van Huize Boldershof. Het is in gebruik voor tiidelijke bewoning (personeel) en als onderkomen voor het geven van bezigheidstherapie aan pupillen van hetzelfde instituut, Dit pand is fraai, een element van allure aan deze weg en mooi gelegen.

Vol trots schrijft "Hendrika" (afzender) in 1902 op de rechterpoortpost "Het huis van de notaris", Van de toenmalige fraaie toegangspoort zijn thans nog enke1e schamele smeediizeren resten over van dit eens zo fraaie draaihek. De voordeur van het pand, met daarboven in harmonie aangebracht het balkon met de balkondeuren: dit alles, samen met de rest van de geve1 geeft aan de voorgevel een "notabe1e indruk". De notaris moet er zich als een heer van stand in hebben gevoeld.

· Druten.

27. DRUTEN, HUIZE "WELTEVREDEN".

Terecht, of eigenlijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, moet men zich in 1905 tevreden gevoeld hebben in de tuin van Huize Weltevreden aan de Heersweg te Druten. Bij een huis van stand hoort een tuin van stand, zo bleek. Waarschijnlijk is "Nelly" (de geschreven naam) een bewoonster van Weltevreden geweest, waarbii deze fraaie tuin lag.

Naast de villa stond en staat nu nog een koetshuis met links en rechts tot nog niet zo heel lang geleden een tuin, met een oppervlakte die het in zich had om fraai aangelegd te kunnen worden. Notaris Van de Garde moet er zich dikwijls voor het aangenaam verpozen in teruggetrokken hebben.

De achter op de voorgrond staande zonnewijzer is heden ten dage nog een wezenlijk onderdeel van een toegangspartij tot het terrein van het al uitgebreid beschreven instituut Boldershof.

Nelly kon met recht deze "tuin" gebruiken om er letterlijk en figuurlijk over naar huis te schrijven.

DnUTE.",

Iluize )) rVeltevreden."

Uitg. Gebrs, Cam pague.

Tiel.

~---

28. KATTENBURG 33.

Van het ene naar het andere notarishuis te Druten. Ret pand Kattenburg 33 is thans de woning van de weduwe van wijlen notaris E.J. Libourel. Wederom een villa, die er aan de Kattenburg "uitspringt". Een solitair, zeggen de stedebouwkundigen, met een fraai tot op de dag van vandaag nog compleet aanwezig smeediizeren hekwerk. Op de achtergrond nog een hallehuisboerderij, zoals er zovele in de gemeente Druten staan en hebben gestaan.

Deze boerderij heeft jaren later plaats moeten maken voor een kruidenierszaak waarin onder andere J amin en Edah waren gevestigd. Thans is er een rijwielhandel en reparatiezaak in gevestigd. Ret op deze prent afgebeelde en vol begroeide prieel aan de oostkant van dit pand, dat op de rijksmonumentenlijst staat, is sinds jaar en dag geheel verdwenen. Ret achterhuis - achter het geboomte aan de rechterkant - fungeerde als opslagruimte en koetshuis. Ret werd en bleef een pand dat er wezen mag in de schaduw van de er tegenover staande rooms-katholieke kerk.

29. BROUWERSTRAAT, DRUTEN.

Verderop aan de Kattenburg zien we aan de linkerkant op deze afbeelding wederom een villa. Een solitair, in een stijl van rond 1875. Met, het kan bijna niet missen, het bij een dergelijk pand horend smeedijzeren hekwerk.

Hier zien we een situatie van rand 1920 met links een notarishuis. Het woonhuis met kantoor, gebouwd door wijnhandelaar Anthony Nolet en later van notaris Bink, met verder op de achtergrond nog een gedeelte van het pand waarin zich jaren later notaris Libourel vestigde.

De tramrails van de stoomtram Maas en Waal geven hier duidelijk aan dat het traject over de Brouwerstraat - nu Kattenburg - voerde. De kastanjebomen nabij het wijnhandelaars/notarishuis staan er thans nog, maar het smeediizeren hekwerk is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een tweetal uitritten en een aantal brandstofpompen voor een garagebedrijf, dat zich in het pand heeft gevestigd.

De oude tuinmuren behorende bij dit perceel ziin nog voor een groot gedeelte intact, zij het, dat er evenals bij het pand, er soms wat zware inbreuken zijn gernaakt op het verantwoorde, oorspronkelijke architectonische geheel.

30. GEZICHT OP HET POSTKANTOOR, DRUTEN.

Zagen we bi] de vorige afbeelding (nr, 29) dezelfde situatie maar dan vanaf, hier zien we de situatie richting postkantoor. Heden ten dage zijn de bomen aan beide straatzijden geheel verdwenen. Verdwenen is ook - al meer dan vijftien jaar - het pand geheel rechts op de afbeelding (nog net te zien).

Tussen dit pand en de muur van de tuin van de notariswoning liep destijds een pad dat uitkwam op de Molenberg, Kerkhof, Rustpad en naar de school achter de rooms-katholieke kerk. Het pand links op deze afbeelding (van rand 1915) gaf jarenlang huisvesting en winkelnering aan de familie Aben. Thans zijn er na ingrijpende verbouwingen een schoenenzaak, een boekhandel, een kapperszaak en daarboven een aantal wooneenheden in gehuisvest.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek