Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

---

ezlcht 6P he

I 1)rutel'l postkar, cr.

31. GROETEN UIT DRUTEN, POSTKANTOOR.

Het postkantoor, gebouwd in 1904 en medio 1905 in gebruik genomen, staat op de hoek van de Kattenburg/Brouwerstraat. Een afbeelding van rond 1920 met de ingang nog aan de kant van de Brouwerstraat en op de hoek van de gevels weer een fraaie straatlantaarn. Opvallend is hier ook dat midden op de 'l-splitsing Kattenburg/Brouwerstraat een telefoonpaal staat, die toen waarschijnlijk geen obstakel opleverde voor het dagelijkse verkeer. Verder op de achtergrond de voormalige directeurswoning van een van de directeuren van de steen- en kerarniekfabriek Dericks en Geldens. Op de weg een kar met paard voor het vervoeren van klei en produkten naar en van de genoemde fabriek.

Dit vervoer vond plaats tussen de Veerdam en de Oosterstraat (nu Mr. van Coothstraat) waar de fabriek heeft gestaan. Kattenburg 17, de directeurswoning, is een fraai pand van de hand van architect (rijksbouwmeester) Peters (leerling van P. Cuijpers), in de Kattenburg richting Stationstraat. Het te1efoonboek van 1985 verme1dt overigens dat het PTT-kantoor is gevestigd aan Brouwerstraat nr. 1, terwijl de hoofdingang aan de Kattenburg is ge1egen. Heeft de historie haar invloed gehad?

32. Zagen we onder nr. 31 de Kattenburg links vanaf het postkantoor, op deze afbeelding zien we de Kattenburg (aan dezelfde kant) vanaf het begin van de Stationstraat/Mr. van Coothstraat (Oosterstraat) te Druten. Een toen nog beklinkerde Kattenburg, uitbundig gesierd en versierd met slingers en vlaggen om uiting te geven aan de bevrijding.

De Tweede Wereldoorlog had ook op de Kattenburg zijn tekenen nagelaten. In de frontgevel van het pand links op de voorgrond (Kattenburg 12) hebben nog lang de ingeslagen kogel- en granaatscherfgaten gezeten.

Rechts op de voorgrond het pand Kattenburg 5, waarvoor bakker en later fotograaf Van Altena zeer waarschijnlijk staat afgebeeld.

33. DRUTEN, KORTE BROUWERSTRAAT.

Een afbeelding van de zogenaamde J odenhoek van vlak na de grote brand van 16 april 1914. Helemaal rechts op de voorgrond de directeurswoning (eerder ambtswoning van burgemeester W. Verheijen) van de leerlooierij en later stoomwasserij Maas en Waal. Zowel de directeurswoning als de oude leerlooierij/stoornwasserij is in 1985 gevallen onder de slopershamer. Hierdoor ontstond letterlijk en figuurlijk weer een gat in de "verlengde" Nieuwstraat (Korte Brouwerstraat). Dezelfde slopershamer deed al in 1976 zijn werk aan de andere kant van de straat door de voorrnalige protestantsefjodenkerk met de grond gelijk te maken.

Op de achtergrond de latere ambtswoning van de burgemeester, Nieuwstraat 12, van de hand van dezelfde architect als het pand Kattenburg 14 te Druten. Gezien vanaf de Waalbandijk heeft achter het pand Nieuwstraat 12 het rond 1970 gesloopte Concertgebouw gestaan.

34. DRUTEN, HOGESTRAAT.

Een afbeelding van de Hogestraat in 1917 voorzien van een straatlantaarn op gasverlichting. De leilinden - nog ongeschoren - zijn hier nog talrijk aanwezig; een straatstoffering die niet meer weg te denken valt uit het Hogestraat-beeld, Het aantal van toen was biina het dubbele van thans (1985: plm. 60 - 1917: plm. 115).

Aan de rechterkant zien we de natuurstenen palen met grote ijzeren ogen voor het touw waaraan het vee tijdens de veemarkten en de Drutense Leste Mert werd vastgezet. De Leste Mert valt ieder jaar op de eerste donderdag na 2 november.

Ook deze palen zijn verdwenen. Bij het herinrichten van de Hogestraat behoren zij eigenlijk op daarvoor geschikte plaatsen terug te komen in de Hogestraat.

Rechts op deze prent staat nog de tuinmuur van het Reigersnest, Hogestraat 18, een fraai onderhouden rijksrnonument, die plaats heeft gemaakt voor een doorbraak vanaf de Hogestraat naar de Mr. van Coothstraat met de straatnaam Ooievaarstraat, waaraan jarenlang woningen van de Volkshuisvesting hebben gestaan.

Links op de afbeelding het zogenaamde lange huis, Hogestraat 25, 27 en 29, dat wellicht uit het straatbeeld zal gaan verdwiinen ten gevolge van een op handen zijnde sloop. Dit om plaats te maken voor het plegen van nieuwbouw. In dit pand woonde jarenlang de familie Vermeulen.

35. HOGESTRAAT, DRUTEN.

De Hogestraat is vanouds een van de hoofdstraten van het dorp. Op deze afbeelding wordt een situatie weergegeven van rond 1934. Het wegdek is voorzien van klinkers en er zijn trottoirbanden aangebracht. Het pand Hogestraat 16, reehts op de voorgrond, is tot op de dag van vandaag nog onaangetast en in de oorspronkelijke staat gebleven.

Verderop rechts, achter de leilinden verscholen en met een reclamebord op de zijgevel, staat op deze afbeelding nog het in het begin van de jaren zeventig gesloopte pand van de familie Albers. Dit pand moest plaats maken voor het huidige Marktplein, dat zijn begin kreeg op de hoek Hogestraat/Molenstraat. De tijd en de mens deden hun "werk".

In vergelijking met de afbeelding van ill. 34 is dit een juiste constatering, alleen de leilinden en de natuurstenen palen staan hier nog op de plaats waar zij behoren.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek