Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. "WITTE HUIS".

Druten, Hogestraat 11. Een pand dat voor het dorp en de kern Druten en zelfs voor de streek karakteristiek, beeldbepalend en historisch waardevol is. Het pand, staande op de rijksmonumentenlijst, is rond 1770 gebouwd door de in Druten toentertijd woonachtige Tirolenaar Johann Martijn Rieff, die tot 1855 in dit pand woonde.

De bouwer verzorgde zelf de stucdecoraties aan de plafonds en wanden in het pand, terwijl ook de festoenen aan de gevels van het pand van zijn kundige handen kwarnen. Hij was het die ook de stucdecoraties in het rnonurnentale Arnbtshuis aan de Arnbtshuisstraat nr. 3 te Druten rnaakte. "Het Witte Huis" is thans vergrijsd. Het werd gerestaureerd in de jaren zestig en werd jarenlang bewoond door wijlen oud-gemeentesecretaris H.J.S. van Haaren en zijn gezin. Ben van zijn nog in leven zijnde kinderen, de heer J os van Haaren, oud-gerneentearnbtenaar van Nijmegen, bewoont dit pand nog steeds.

Het uiterlijk van het pand - vooral de voorgevel en twee zijgevels en ook de wanden en plafonds in de karners en de gang - zijn authentiek gebleven.

37. BURGEMEESTER VERHEIJENBANK.

Op de 'l-kruising van de Ambthuisstraat en de Kattenburg werd ter ere van Drutens burgemeester W. Verheijen aan het einde van de jaren dertig rondom de toen nog midden op genoemde 'l-kruising staande lindeboom een bank geplaatst met daarboven in smeedwerk de naam van de bank bevestigd in de starn van de boom. Deze bank werd officieel in gebruik genom en in het bijzijn van de ex-burgemeester en ziin familie, genodigden en de Drutense gemeenschap,

De oude burgervader, geboren op 23 februari 1855, was van 1896 tot 1924 Drutens eerste burger. Zes jaren voor zijn dood (in 1944) viel hem de bovenomschreven eer te beurt. In 1984 verdwenen de boom en de bank omdat de boom gebreken vertoonde van ouderdom en aldus een gevaar opleverde voor het verkeer op deze kruising,

De 'J-kruising werd aangepast, terwiil de bank - die jaren zijn diensten had bewezen aan jong en oud - werd opgeslagen am wellicht later weer haar besternming te krijgen op het nag aan te leggen Ambtshuisplein vlak in de buurt.

38. Op de stoep van de bijzondere - eerst openbare - rooms-katholieke lagere jongensschool, die werd gebouwd in 1894 aan de Hooistraat, staat in 1924 het schoolteam uit die jaren. Rechts het hoofd van de school, S.C.A Hameliinck, naast hem juffrouw M. van de Pol en naast haar juffrouw J. van Heereveld, Op haar beurt wordt zij geflankeerd door H.J. van Haaren. Dit team zorgde er voor dat in het gebouw aan de Hooistraat de Drutense jongens vanaf 1920 hun biizonder (rooms-katholiek) onderwiis genoten. De biizondere jongens- en meisiesscholen werden later (jaren vijftig) gebouwd aan de Margrietstraat/lrenestraat/Ooievaarstraat te Druten.

Hierdoor kwam deze school aan de Hooistraat leeg te staan en het gebouw heeft daarna lang dienst gedaan als textielatelier Frantzen, waarvan het moederbedrijf was gevestigd in Tilburg. Thans is er een meubelfabriek met toonzaal en kantoor in gevestigd en geeft een nieuw aangelegde toegangsweg richting Waaldijk de mogelijkheid om achterom te komen. Deze weg is aangelegd (gedeeltelijk) op het oude traject van De Horst, een weggesaneerde woonbuurt met hallehuisboerderijen en eenvoudige arbeiderswoningen, gegroepeerd rond een reeds lang verdwenen dorpspomp, die volgens overlevering goed drink- en waswater leverde.

39. KERMIS IN DE JODENHOEK.

In de buurt van het toenmalige Concertgebouw met zijn voorplein op de hoek van de kruising van de Nieuwstraat met de Hooistraat, werd in de beginjaren dertig jaarlijks de traditionele julikermis van Druten gehouden. Tegenwoordig vind deze kermis plaats op het in 1972 in gebruik genomen Marktplein, officieel Markt genaamd. Samen met de winkelnering vanuit de Hooistraat schoof zo ook de plaats van de Drutense kermis op richting Hogestraat/Kattenburg.

Als kermisattracties waren dan aanwezig de draaimolen, de luchtschommels (booties), de zweefmolen met draaiorgel, de snoepkraam en voor de groteren de schiet- en de danstent. Op de achtergrond - over het kermisgebeuren he en - ziet men op deze afbeelding nog enkele panden van de Nieuwstraat.

40. ONAFHANKELIJKHEIDSFEEST.

De Onafhankelijkheidsfeesten brachten op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus 1913 in Druten nogal wat mensen op de been. Het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden bracht een luisterrijk gezelschap ertoe om zich uit te dossen als het historische driemanschap, om koning Willem I als Neerlands vorst binnen te halen. Dit binnenhalen in Druten gebeurde op symbolische wiize nabij de Veerdam aan de Waal.

Vergezeld van "officieren te paard" werd daar de stoet gestart, die later door de straten van het dorp zou trekken. Dit is een afbeelding van de vele momenten die fotografisch van dit feest werden vastgelegd. Zo ontving wijlen Anna Krebber (gehuwd geweest met A. v.d. Geijn) de prins (M. Kuipers) en ziin gevolg in de Hooistraat tijdens zijn rondrit. Zij verwelkomde hen met een toespraak waarin de mededeling dat, ondanks dat de Hooistraat de "revolutiestraat" werd genoemd, zij beslist wel oranjegezind bleek te zijn,

De straten waren uitbundig versierd en's avonds sfeervol verlicht.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek