Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. VREDESFEEST DRUTEN.

Een van de fraai uitgedoste praalwagens, die meereden in de stoet van het feest van 19 en 20 augustus 1913. Ondanks het feit dat hier "Vredesfeest" geschreven staat, moet worden gesteld dat deze vrede niet lang stand heeft gehouden, want een jaar daarna brak de Eerste Wereldoorlog uit, hoewel Nederland neutraal bleef en zich buiten de strijd hield, waren de buurlanden Belgie en Duitsland er weI bij betrokken. De vluchtelingen uit die landen waren er getuigen van; zij zochten hun heil in het neutrale Nederland.

Deze opname werd gemaakt in de Ambtshuisstraat met links - over de rug van het paard nog te zien - het huis van dokter Sauter (Boldershof).

De uitslag van de toegekende priizen aan de wagens en groepen ter gelegenheid van dit feest waren: op 19 augustus 1913: 1. C.J. van der Wielen (winkel); 2. voetbalclub "Juliana"; 3. Joh. Eggink; 4. RK. Volksbond en 5. keramiekfabriek Dericks en Geldens.

20 augustus 1913: 1. Nederlandse maagd; 2. Zeeuws meisie; 3. Marker gezin; 4. Volendammers en 5. sportkar.

42. VREDESFEEST DRUTEN.

Het dorp Druten was - zo bleek al eerder - volop versierd, wat alleen al de feestvreugde verhoogde. In afwachting van de stoet (of die moet zojuist gepasseerd zijn) poseert hier het publiek op de Tskruising van de Brouwerstraat/Kattenburg nabii het postkantoor. De straatlantaarn - bevestigd aan de hoek van de gevels van het postkantoor - is nog net op deze afbeelding te zien.

Op de achtergrond (midden) het pand waarin jarenlang de familie Aben hun nering uitoefende. De tijd stond even stil, de stoomtram reed niet en de paardevijgen - zo blijkt op deze afbeelding - werden door het talrijke publiek platgetrapt.

43. In het begin van de jaren dertig werd er een kindsheidoptocht of sacramentsprocessie gehouden vanaf de rooms-katholieke kerk door de Brouwerstraat naar de Hooistraat. De engeltjes voorop, daarachter de harmonie en daarachter een praalwagen van de maagd Maria: een beeld uit het riike roornse leven in de kom van Druten. Een beeld ook van een straat die een duidelijke gedaanteverwisseling heeft ondergaan.

Links op de voorgrond het pand met rieten dak (en gedeeltelijk gedekt met muldenpannen) dat in de jaren zeventig werd gesloopt om plaats te maken voor bejaardenwoningen met een naar verhouding lage goothoogte.

Eenzelfde bouw werd aan de rechterkant gepleegd die invulling heeft gegeven aan het wegvallen van het pand van "Mieneke van de Ster", zoals ze in de volksmond werd genoemd. Zij beheerde, en later haar zoon, een winkeltje waar van alles te koop was. Van knopspelden tot verf, behang en speelgoed. Zelfs pillen, poeders en pleisters.

Daarachter stond de tot twintig jaar geleden nog in gebruik zijnde schuur annex brandweergarage van de gemeentelijke vrijwillige brand weer.

44. In de beginjaren dertig woonde en werkte aan de Kattenburg in het pand nr. 5 te Druten de heer N.J. van Diem, die vanuit dit pand - eerst op de transportfiets - een grossierderij startte. Later - in 1935 - ging hij samen met een van de grond1eggers van de grossierderij, bakker A. van Altena, verder. Het bleef niet aIleen bij de Drutense en Maas en Waalse dreven; zij gingen het land in.

Met tweehonderd ge1eende guldens kocht Van Diem een gebruikt - hier afgebee1d - kwart-tons Fordje. Een plaatselijke schilder voorzag het van de nodige reclame. Bij het schilderen ontdekte men onder de diverse verflagen dat de eerste eigenaar de schoenpoetsfabriek Erdal geweest moest ziin, Op deze afbee1ding staat ook A. van Altena samen met zijn zoon Th. van Altena en diens echtgenote met hondje, rechts naast het Fordje.

In 1970 werd op feestelijke wiize het dertigjarig bestaan herdacht van het inmiddels opgeheven bedrijf, dat op 27 juli 1960 een nieuw bedrijfsgebouw aan de Jan van Ga1enstraat betrok. In dit gebouw is thans een inrichtingshandel voor gebouwen en ziekenhuizen gevestigd.

45. De heer Louis Dericks huwde Doca Kuppen, een notarisdochter uit Beneden-Leeuwen. Zi] legde op 10 november 1904 de eerste steen voor de bouw van de nieuwe directeurswoning aan de Kattenburg nr. 15 te Druten. Samen met N.N. Geldens vormde voornoemde Dericks jarenlang de directie van de keramiek- en steenfabriek Dericks en Geldens aan de Oosterstraat (Mr. van Coothstraat). Het paar bewoonde dit pand jaren, Het was een produkt uit eigen fabriek, zelfs tot in detail. In samenhang met de panden nr. 14 en 17 vormt dit pand een nadrukkelijke sternpel op dit stukje Druten. Voor wat de steenfabriek betreft kan nog worden vermeld dat deze is opgestart ten behoeve van de in 1875 opgenomen bouw van de rooms-katholieke kerk.

De fabriek werd in het begin van de jaren tachtig gesloopt om plaats te maken voor werkplaatsen en kantoren van plaatselijke aannemers, de woningbouwvereniging en het polderdistrict Maas en Waal.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek