Druten in grootmoeders tijd deel 2

Druten in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5632-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Tijdens ae nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd Druten getroffen door beschietingen van Duits geschut, dat opgesteld stond aan de andere kant van de rivier de Waal, De toren van de roorns-katholieke Ewaldenkerk was aangewezen tot uitkijkpost (bij uitstek) richting vijandelijk gebied. Ook de vijand kreeg dit in de gaten, want in diverse dorpen langs de Waal waren op nagenoeg dezelfde wijze kerktorens of hoge gebouwen aangewezen tot uitkijkpost en dus een doelwit van de vijand, De spits van de Ewaldentoren werd danig getroffen, evenals bijvoorbeeld de kerk in Warnel (die overigens een zwaardere beschieting rnoest doorstaan en het niet "overleefde"). In de tijd van de wederopbouw werd er door aannerningsbedrijf Van de Klok uit Druten (in de jaren vijftig) een nieuwe spits op gebouwd. Deze prent getuigt van de schade die toen werd aangericht, Ondanks deze beschieting en het latere herstel van de kerk werd zij in 1991 cornpleet op de rijkslijst voor bescherrnde rnonurnenten geplaatst, alhoewel dit herstel bij de beoordeling van de plaatsing rnisschien nog parten gespeeld kan hebben,

10. Vlak na de bevrijding (1945) begon de wederopbouw, ook in Druten. De gehavende toren van de Ewaldenkerk werd "zolang" afgeplat om er daarna aan te gaan werken voor het eerherstel. Op deze luchtopname ziet men links nog de oude situatie achter het klooster, het St. Jacobusgesticht van de zusters J .M.]., thans 't Anker, Hogestraat 15, Druten. Daarachter waren gevestigd de rooms-katholieke meisjesschool, de roomskatholieke kleuterschool en het patronaat. Dit alles is op de dag van vandaag geheel verdwenen. Daarvoor in de plaats staan momenteel bejaardenaanleunwoningen en het Zorgcentrum De Kasteelhof, dat daar in het begin van de jaren zestig werd gebouwd en later werd uitgebreid. Vooraan rechts op deze afbeelding de nog bebouwde situatie aan de Molenstraat, thans gedeeltelijk Markt, waarvoor vergcvorderde plannen bestaan tot gedeeltelijke nieuwbouw.

II. Laten we de Kattenburg eens vanuit een andere hoek bekijken, nu vanaf de Ewaldenkerk richting AmbtshuisstraatiBurgemeester Verheyenbank, op een zonnige dag met op het terras bij hotel Juliana zich in de zon koesterende dames, terwijl in vol habijt een nonnetje voorbij fietst. Rechts de nogin de oorspronkelijke staat zijnde voorgevel van de met markiezen voorziene ramen van de "Keijser-Bazar": een dorpswinkel in een uitvoering waarop we hedentendage (zeer) zuinigzouden (moeten) zijn. Een benzinepomp, die toen nog niet stoorde in het straatbeeld, staat op een plek waar men zoiets tegenwoordig niet zou verwachten.

12. Voor het H. Hartmonument en de toen nog aanwezige Burgemeester Verheyenbank rond de boom op de T-splitsing Ambsthuisstraat/Kattenburg in het late najaar van 1939, zitten in het zonnetje twee Hollandse militairen: militairen die gedurende ongeveer negen maanden in Druten ingekwartierd waren in verband met de in september 1939 uitgeroepen mobilisatie. Op de achtergrond het oud-paviljoen Marie-Louise van het instituut Boldershof. Thans is het paviljoen, aangepast voor wooncenheden, verhuurd door de woningbouwvereniging Dr. Alpons Ariens voor huisvesting van alleenstaanden en twee-persoonshuishoudens. Het hekwerk is geheel verwijderd en de tuin ervoor is omgedoopt tot het Ambtshuisplein, waarop een tweetal oorlogsmonumenten werden geplaatst.

13. In de zomer van 1939 rustte een tweetal Hollandse militairen uit in de schaduw van en onder de boom op de Burgemeester Verheyenbank op de T-splitsing Ambtshuisstraat/Kattenburg te Druten. Dit alles onder "het toenziend oog" van het H. Hartmonument op deze splitsing. Een idyllisch aandoende prent met rechts de gietijzeren straatlantaarn. Dit alles is verdwenen. De Burgemeester Verheyenbank staat nu rond een boom linksachter het H. Hartmonument aan de rand van het Ambtshuisplein, nabij het voormalige pand van de oud-bouw van Boldershof, toen nag genaamd "Bernadette", dat thans door een particulier wordt bewoond.

14. Op 4 augustus 1905 heette de huidige Ambsthuisstraat nog Kattenburg. Ter hoogte van de huidige toegangspoort van het Ambtshuisplein stond nog de villa Boldershof met haar bijgebouwen. In deze villa startten Les Filles de la Sagesse de zorg voor de idiote meisjes, thans de zwakzinnigenzorginrichting Boldershof voor zo'n zeshonderd pupillen. Op de dag van vandaag bestaan er al weer zeer vergevorderde plannen om ongeveer de helft van de pupillen elders buiten Maas en Waal onder te gaan brengen.

" .

~~'''': ?.... : ..

15. Ambtshuisstraat - gezien vanaf de Kattenburg - ter hoogte van de Burgemeester Verheyenbank en rechts het nog in de oorspronkelijke staat verkerende pand Ambtshuisstraat 1 te Druten. Thans is daarin cafe annex slijterij Den Hommel gevestigd, gerund door Thea van den Hurk-Janssen (toentertijd Van Mulukom). Weleer stond voor dit pand nag een rijtje leilinden met daartegenover de karige straatverlichting in de vorm van een gietijzeren straatlantaarn. De straat ontbeert nog het nodige plaveisel, terwijl het hemelwater er nog zijn eigen weg kon zoeken wanneer het regende.

Druten

Gemeentehuis

C9~'S~~S~ eo~

UitJ=:a.ve J. ¥. van JieeroTeld & Cc., Druton.

16. "Dom Jan en Tante Cor" schrijven rand 1905 een ansicht van het gemeentehuis te Druten aan de Ambtshuisstraat. Ret gemeentehuis is er gevestigd gebleven tot eind november 1969; toen verhuisde het bestuur met het ambtelijk apparaat naar het huidige adres Heuvel l te Druten. Dit adres werd in 1983 aJ weer uitgebreid. Ret Ambtshuis - rechts vooraan - met daarnaast het eerste oude postkantoor en daarnaast toen nog een lege plek, waar later een winkel met woning voor kantoorboekhandel Bull verrees. Daarnaast het pand Ambtshuisstraat 11 en 13, waarin een kapperszaak en uitbaterij zijn gevestigd. De panden op de achtergrond zijn sterk gewijzigd c.q. gesJoopt.

17. In de j aren dertig kwam men door de poort van de toen nog gesloten inrichting voor idiote meisjes in de tuin. De plek op deze prent geeft ongeveer aan waar destijds de oude villa Boldershof heeft gestaan. Het tuinpad leidt naar de kapel van de oudbouw van Boldershof uit ongeveer 1926. Thans is het tuingrind verdwenen en is er asfalt voor in de plaats gekomen. Op de plaats van het Mariabeeld, staat thans het van het Javaplein verplaatste monument voor de gevallenen uit Druten van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op deze plek worden ieder jaar op 4 mei de doden herdacht.

18. Van 13 februari tot 12 maart 1929 had koning winter Nederland in zijn greep. Zo ook de Waal onder Druten. Het vroor zo hard dat het water in de drukbevaren rivier de Waal was gaan kruien en later gaan .zitten", Dit leverde een zeer winters plaatje op. Te voet werd toen zelfs de Waal overgestoken. Dit moest natuurlijk door de fotograafvoor het nageslacht worden vastgelegd, vandaar dat een heel stel belangstellenden gedwee poseerde voor het oog van de camera.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek