Druten in grootmoeders tijd deel 2

Druten in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5632-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In dezelfde periode - medio februari tot nagenoeg medio april 1929, poseerde een groot gezelschap wederom, maar nu op de Veerdam, voor het oog van de fotocamera; nu echter met op de achtergrond de vastgevroren vissers- en andere schepen in het ijs op de Waal.

20. Tien jaar later- in de harde winter van 1939-1940- was de Waal weer gaan "zitten". Ter hoogte van de Veerdam en het haventje aan de Waalbandijk waren ook nu weer de schokkers (vissersschepen) en andere schepen tussen de schotsen van het vastgevroren, kruiende ijs vast komen te zitten en ook nu weer moest worden gewacht tot de dooi inviel om de vaart weer te kunnen hervatten, c.q. al of niet het beroep van visser weer uit te kunnen oefenen.

21. Het water van de Waal was van tevoren zo sterk gestegen, dat het nagenoeg tegen de huizen aan de Waalbandijk - soms in de huizen - stond. Deze huizen, waaronder dat van Geertruida Vogeleer ter hoogte van de op-zafrit naar de Ambtshuisstraat te Druten, getuigen ervan dat de strenge winter van 1939-1940 zijn greep had gekregen op het hoogstaande gewassen Waalwater. Na de strenge vorst zakte het water weer, maar het ijs gaf tot aan de dooi nog steeds aan hoe hoog het had gestaan. Het huis links op de voorgrond is later gesloopt.

22. Aan de Waalbandijk te Druten, maar dan aan de kant van de Horst, stonden jaren terug nog diverse hallehuisboerderijen en arbeiderswoninkjes. Van dit alles is niet vee! meerovergebleven, want op deze plekken staan nu een meubelspuiterij, opslagplaats van een aannemer, een garagebedrijf, een houthandel en dergelijke. Aileen het arbeiderswoninkje op de voorgrond staat er nog, de rest is gesloopt.

23. Hoe het er in De Horst te Druten met zijn arbeiderswoninkjes moet hebben uit gezien is vastgelegd op een schilderij van H. Kuipers. In De Horst stond destijds ook nog een dorpspomp, waar men het water moest gaan halen voor de huishouding en voor de wekelijke was van en voor de mensen die daar destijds in de buurt van de pomp woonden.

24. Druten, Kattenburg (thans Ambtshuisstraat) met op de voorgrond (links) het hekwerk met de oude poort van de entree van het "oude" Boldershof. Midden op de straat een hond en een boer op de fiets met zijn paard aan de teugel. Verder rechts op de prent een paard met rijtuig, vastgebonden aan een van de twee linden voor het hotel en cafe Ambtshuisstraat 1, Druten, in zijn oorspronkelijke staat van uitvoering. Verderop Ambtshuisstraat 3 (het Ambtshuis), waarin toen het gerneentebestuur, het polderbestuur en het kantongerecht zetelden. Op de achtergrond het inmiddels reeds jaren gesloopte pand van Klarenbeek, richting oprit naar de Waalbandijk.

t:'it~a.vo J. lo~. van Heerove14 4:: Co., Dnten..

25. Druten, Korte Brouwerstraat (thans Kattenburg). Een prent van omstreeks 1905, getuige de nog niet zolang aangelegde rails van stoomtram Maas en Waal, waaraan men - volgens de mensen op de prent - nog steeds bezig was. Steeds weer keert op de prenten rond die tijd de kruiwagen terug. Het lijkt er sterk op dat dit hulprniddel/vervoerrniddel niet weg te denken viel uit het werk- of het straatbeeld in de dorpen en op het platteland. Het eerste pand rechts is reeds lang verdwenen, terwijl het daaropvolgende (waarin een vrouw in de voordeuropening) geheel is verbouwd tot winkel met bovenwoning voor Megens Interieurs aan de Kattenburg te Druten.

Korte Brouwerstraat

26. In Puiflijk aan de Koningsweg met op de achtergrond de Oude Toren, stond rond 1917 aan de rechterkant een houten, gepotdekselde schuur. Op dezelfde plek verrees later een bakkerij met winkel, die later in de jaren tachtig weer plaats heeft gemaakt voor nieuwbouw van enkele woningen. In verband met het honderdjarig Koninkrijksfeest was er een grote ereboog gebouwd over de Koningsweg nabij cafe "De Linde" te Puiflijk, aan weerszijden voorzien van de Nederlandse driekleur. De personen op dit plaatje staan er op zijn zondags bij en poseren geduldig - al of niet met rijwiel- voor de fotograaf.

27. De Oude Toren van Puiflijk werd eertijds gebruikt voor het drogen van de brandslangen van de gemeentelijke vrijwillige brandweer van Druten en later jaariijks tijdens carnaval voor het hijsen van "D'n Vii". Deze oude toren werd in de beginjaren tachtig gerestaureerd en voorzien van een puntdak met een haan als windwijzer; dit alles onder supervisie van architectenbureau Heinemann uit het Gelderse Velp. Later werden er op het terrein bij de oude toren door het Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg nog opgravingen gedaan naar overblijfselen van de funderingen van een zaalkerkje met priesterkoor en naar personen die binnen en buiten de kerkmuren waren begraven. Alles werd netjes in kaart gebracht. Dit alles gebeurde rond de tufstenen toren, waarvan het schip in 1811 werd gesloopt.

DRUTEN.

Lange f:'>roulNerstraat.

28. Druten, Lange Brouwerstraat, in 1907. Los van het feit dat er toen (nu Kattenburg) nog geen trottoirs lagen, liep de grens van de weg links op de prent tot aan de gevels, terwijl rechts van de weg de grens wordt bepaald door sierlijk, smeedijzeren hekwerk. Een rustig plaatje, waarbij de jeugd al of niet op klompen rustig midden op de straat kan poseren voor de fotograaf. Het plaveisel van de straat is hier grind.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek