Druten in grootmoeders tijd deel 2

Druten in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5632-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J. F. v. Heerenld, Drown.

Druten. Bange J3rouw61'straat.

29. Druten, Lange Brouwerstraat, 1907. Een duidelijk beeld van een gevelwand langs de Kattenburg, waarvan de welstand voor zich spreekt. Vanaf rechts tot aan ongeveer het midden van de prent gaat de fij nheid van de gevels zowelletterlijk als figuurlijk in opwaartse richting. Nagenoeg de gehele gevelwand ishedentendage beschermd, doordat de meeste van deze panden op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst. In de voorgevel van Kattenburg 7 zit boven een zogenaamde gaper (tussen de twee schuiframen). Dit pand is de woning geweest van de gemeentearchitect Spits (leerling van architect Cuijpers van de Ewaldenkerk aan de Hogestraat 2 te Druten, een rijksmonument dat thans gedeeltelijk is gerestaureerd.)

DnUTEN. Dorpsstraat "", 1Jitg. Geb:t:." Campagne. - '1'iel.

._~

met n. C. Kel-k. r;

._ t~~, .7(./1/ ~bY

30. Druten, Dorpsstraat met de rooms-katholieke kerk, 1904. Een prachtige prent van de Hogestraat te Druten, met links en rechts de volle linden met daartussen de hardstenen palen met ijzeren ogen voor het touw om het vee tijdens de markten en de Leste Mert vast te zetten. Weer midden op straat de rijkelijk uitgedoste jeugd - voomamelijk rneisjes met strooien hoedjes. Dit alles onder het toeziend oog van een mevrouw in het lang met schort en op klompen. Op de achtergrond de rooms-katholieke kerk (Ewaldenkerk}, Hogestraat 2 te Druten, sinds enkele jaren op de rijksmonumentenlijst, gedeeltelijk gerestaureerd en nag in restauratie. Hier zien we de kerk nog gesierd met de originele torenspits, die er tijdens de dagen van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers vanaf werd geschoten.

"C'itg"avo J. F .. VAn Hecreveld &; Co., D~1~".

31. Groote Najaarsmarkt, Druten. Op de eerste donderdag na 2 november is het ieder jaar gebruikelijk in Druten -sinds het jaar 1819- dat de Groote Najaarsmarkt, beter gezegd de "Leste Mert" wordt gehouden in de Hogestraat, Kattenburg, Ambtshuisstraat en de Markt. Deze prent geeft de gezellige drukte weer van de Leste Mert van 1905. Links ter hoogtc van het "Witte Huijs", Hogestraat 11, stond altijd ccn kraam met snoep- en eetgoed. Enkele jaren geleden heeft de Hogestraat een grondige reconstructie ondergaan, waarbij ten behoeve van de kramerijen de geplaatste "amsterdammertjes" in plaats van de hardstenen palen van toen, wei eens een sta-in-de-weg zijn.

32. "Veerhuis en aanlegplaats der Booten," Druten. Een vredig plaatsje in de zorner van rond 1910. We zien het Veerhuis met veerbel, gebouwd door de gemeente Druten, met op de stoep een persoon, die geniet van het zonnetje of wacht op de veerpont "Op Hoop van Zegen" (eigendom van de gemeente Druten en later verkocht). Boven de ingang het smeedijzeren uithangbord met de tekst "Cafe 't Veerhuis" met daartegenover het het smeedijzeren urinoir voor de bezoekers van het cafe en de wachtenden op de pont. Naast het veerhuis het haventje met schokkers aan de Veerdam.

VeerllJe~, J)ruten

33. Veerweg, Druten, omstreeks 1905, thans Veerdam geheten en eigendom van de gemeente Druten. Aan het einde van de Veerdam de aanlegstoep van de gierpont "Op Hoop van Zegen" met daarnaast de loswal waaraan een soort parlevinkersboot en andere boten zijn afgemeerd. Toen heerste er in het haventje nog een hele bedrijvigheid, thans is het er rustig, want als er tegenwoordig een schip ligt dan is het een uitzondering. Bij het verdwijnen van Scheepswerf Janssen is het gebruik van het haventje aanmerkelijk verminderd. Hedentendage is iets verderop (riehting Beneden-Leeuwen) door de Firma GerIien van Tiem uit BenedenLeeuwen een nieuw haventje aangelegd.

34. Druten, Veerweg. Verder de Veerdam oplopend kon men bij wat lager water toentertijd de gierpont zien varen tussen Oruten en Echteld. Als men goed kijkt, dan kan men op de bank bij de aanlegplaats van de pont en op de stoep bij het water wachtende veerklanten zien. Dit alles terwijl de koetjes in de uiterwaarden lopen te grazen. Links op de loswal de steeds weer terugkerende hoop zand, grind, kolen en dergelijke dat in depot lag te wachten om opgehaald te worden met paard en kar en dat was aangevoerd door de schepen ten behoeve van de industrie en de handelaren.

35. Brouwerstraat, Druten (thans Kattenburg). Op de dag van vandaag is in het pand links op de prent garage Van Woezik gevestigd, met daarvoor de benzinepompen. Men ziet aan de hand van deze prent dat wanneer het smeedijzeren hekwerk - de overblijfselen zijn hedentendage nog te herkennen - lOU worden teruggeplaatst, de benzinepompen zouden zijn verdwenen en het pand een grondige onderhoudsbeurt ZOU krijgen, het wederom een plaatje lOU kunnen worden binnen de kom van Druten. De dertien kinderen, van wie twee met fiets en enkelen op klompen, poseren hier voor het pand van destijds wijnhandelaar Delno, met daarnaast twee prachtige bomen. Rechts op deze prent het pand waarin enkele jaren geieden nog een drogisterij was gevestigd en waarin thans informaticabenodigdheden voor het midden- en kleinbedrijf worden verhandeld.

36. Druten, postkantoor. Anno 1904 werd Kattenburg 17 op de hoek van Kattenburg en Brouwerstraat een nieuw postkantoor gebouwd ter vervanging van het postkantoor aan de Ambtshuisstraat (nummer 5) naast het Ambtshuis. Dit prachtige pand heeft tot voor enkele jaren terug steeds als postkantoor gediend, zij het dat de hoofdingang op deze prent werd verplaatst naar de achterzijde van de Kattenburg. Dat architect Spits, leerling van de beroemde Cuypers van de Ewaldenkerk, hier qua oorsprong de hand in heeft gehad, blijkt weI. Er is zeer wei op details gelet. Thans is er een autolakkenhandel in gevestigd. Het postkantoor is in een geheel nieuw gebouw gevestigd aan de Hogestraat, waar voorheen cafe Van Oss te vinden was.

37. Tijdens de dagen van de mobilisatie in 1939 en 1940 waren in een wachtbarak tegenover het Ambtshuis (toen gemeentehuis) in de Ambtshuisstraat militairen ondergebracht, die de zorg hadden voor de wacht en aanverwante zaken in het dorp Druten. De gemeente Druten had de barak op het trottoir tegen het hekwerk van Boldershof geplaatst. Ten tijde van het dagelijks appel verschenen hier de elders in het dorp ingekwartierde soldaten, onderofficieren en officieren. Deze manschappen kwamen voornamelijk uit het westen van het land, om hier samen met anderen voorbereidingen te treffen voor een mogelijk treffen met de vijand in mei 1940.

38. De ingekwartierde soldaten hadden ook behoefte aan enige afleiding en aangenaam verpozen. Het Bondsgebouw aan de Kattenburg diende daarom als kantine voor de soldaten voor het leggen van een kaartje en het nuttigen van een natje en een droogje. Tevens de gelegenheid voor wat conversatie met lotgenoten. Zittend bij de kachel tijdens de koude dagen en de avonduren onder het genot van ... kwamen de tongen los en werden contacten met de plaatselijke bevolking gelegd. Soms zo innig dat er iets blijvends bleef bestaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek