Druten in grootmoeders tijd deel 2

Druten in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5632-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Nabij het Veerhuis aan de Veerdam te Druten stond eerst het water en later lag er het ijs (in begin 1940) nagenoeg tegen de dijk aan. Dit alles genoot vanzelfsprekend veel bekijks en belangstelling. De scheepvaart en het veer waren gestremd en dus waren de vissers, schippers en de veerlui "werkloos". Zelfs Scheepswerf Janssen, achter het veerhuis, had te lijden van dit barre winterse weer. De veerbel aan de gevel van 't Veerhuis moest er dus ook het zwijgen aan geven.

50. De stagnatie van het scheepvaart- en het pontverkeer op de Waal duurde vrij lang; zo lang, dat er maatregelen genomen moesten worden. Op 20 februari 1940 kwamen de ijsbrekers "Siberie" en "Christiaan Huygens" ter hoogte van onder andere Druten in de Waal hun werk doen. Er werd getracht de rivier weer bevaarbaar te krijgen door het maken van een vaargeul in het ijs, Dit om onder meer het vervoer over water weer wat te laten vlotten.

51. De strenge winter van 1939-1940 was voorbij, dus kon de lente haar intrede doen. Het lenteweer was ernaar, het zonnetje seheen en dus kon er - zoals ook hedentendage nog - gewandeld worden over de Waalbandijk met name onder Druten. In 1940 zien we hier een Drutense dame, geescorteerd door een tweetal landsverdedigers, die begin mei van hetzelfde jaar onder andere over dezelfde Waalbandijk richting Tiel werden gedirigeerd en vandaar riehting Maurik, om zo bi j de gevechtslinies op de Grebbeberg onder Rhenen aan te komen.

52. Toen in 1939 het Waalwater sterk was gestegen, bleek dat twee woningen - rechts op de prent - door de bewoners moesten worden verlaten vanwege het hoge water dat tot in deze woningen stond. Deze huizen bevonden zich voorheen naast de woning -links op de prent - buitendijks aan de Waalbandijk te Druten , tegenover (rechts) de oprit vanaf de Ambtshuisstraat naar de Waalbandijk. Op deze prent, met het huisraad nagenoeg op het droge, de bewoners van een van de gesloopte huizen, de familie Van den Heuvel-van Sommeren.

Druten Leeuwensche Dijk

53. Druten, Leeuwensche Dijk. Wanneer men vanaf de Heersweg richting Leeuwen (Boven en Beneden) gaat, moet men ter hoogte van de "boerderij van Van Zoelen" de dijk op om vervolgens richting BovenLeeuwen te kunnen gaan. Deze prent geeft een zeer fraai beeld te zien van deze dijk; langs de dijk stand er volop geboomte. Thans is dit niet meer het geval, aileen ter hoogte van de oprit van de Heersweg staan aan de buitendijkse kant wat bomen, verder is alles verdwenen.

54. Ter hoogte van de T-kruising Hogestraat-Kattenburg voor de panden van toen Sanders en nu Tip-Top, stond de stoomtram Maas en Waal stil, onder aanvoering van locomotief nr. 3, met daarachter een tweetal rijtuigen op het trajectgedeelte Kattenburg te Druten. Het heeft nog niet zo heel lang geleden geregend, want de plassen staan nog op straat. De stoomtram reed tot midden jaren dertig door Druten vanaf het station Nijmegen naar Wame!.

~ruten - Korte grcuwerstraat.

55. Druten, Korte Brouwerstraat. Anno 1911 stond - vooraan rechts op de prent - nog een hotel-cafe-restaurant op de plek waar momenteel de tuin is van het woonhuis van Megens. Het pand daarvoor is ingrijpend verbouwd tot winkel-woonhuis van Megens-Interieurs aan de Kattenburg te Druten. De naam "Korte-Brouwerstraat" werd destijds gebruikt voor dit gedeelte van de Kattenburg en de Ambtshuisstraat. Links op de prent is inmiddels een muur verschenen voor het afsluiten van het terrein van Huize Boldershof. Dit straatbeeld is an no 1993 beduidend gewijzigd. Geen rails meer, wei trottoirs, en de weg is geplaveid.

56. Druten, de protestantse kerk en pastorie. Het is laat in de herfst of in de winter van ongeveer 1910 aan het einde van de Kattenburg (toen Korte Brouwerstraat) dat deze prent is gemaakt van de frontgevels van de hervormde kerk met pastorie, met daarvoor nog het fraaie, smeedijzeren hekwerk. Tussen de kerk en de pastorie ziet men nog het oude koetshuis, dat momenteel is aangepast tot garage. Het Centraal Gebouw noemen de mensen van de hervormde streekgemeente het gebouw mornenteel, dat gedeeltelijk wordt gebruikt als bovenwoning en op de begane grond is een praktijk van een logopediste. Beide gebouwen zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst, ter bescherming van de waarde die deze gebouwen op dit punt aan het einde van de Kattenburg en begin Heersweg vertegenwoordigen.

'Jt!!. G_eh.rs..

57. Druten. Gezicht op de hervormde kerk, destijds staande op het tabaksland aan de Heersweg voor het pand van Van Kessel, rechts op de prent. In ongeveer 1915 keek men richting zijgevel (zuidgevel) van de hervormde kerk aan de Kattenburg te Druten. Het was een zaalkerkje met aan de frontgevellinks en rechts torentjes ter verfraaiing van de gevel. Aan de Heersweg staan deze twee panden met rieten dak momenteel niet meer. Het lijkt weI of de geschiedenis zich op dit gedeelte wil gaan herhalen, omdat er plannen bestaan om de bebouwing rond het kerkje wat aan te passen. Het tabaksland op de voorgrond is reeds vanaf het einde van de jaren vijftig begin jaren zestig volgebouwd met panden die liggen aan de Piet Verslootstraat en de Goudheuvelstraat.

3>ruten - )(oek.. )(eersweg met :Jnstituut

O . .c. Vr. vlh 'J(. )(art v09r zwakzinni$e vro~

58. Druten - Hoek Heersweg met Instituut O.L. Vr. v/h H. Hart voor zwakzinnige vrouwen (thans Boldershof). De stoomtram Maas en Waal komt vanaf de Kattenburg om de hoek bij het pand van Van Kessel (rechts) met op de achtergrond het paviljoen Marie-Louise van Huize Boldershof, waarvoor later het voor HAT-eenheden aangepaste klooster werd gebouwd. Ook het paviljoen is hiervoor aangepast en is verhuurd door de plaatselijke woningbouwvereniging. Links op de prent is nog het hekwerk van de hervormde kerk te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek