Druten in grootmoeders tijd deel 2

Druten in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5632-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Puiflijk, de Oude Toren, gezien vanaf de noordkant. Duidelijk is hier te zien, dat aan de toren een schip heeft gestaan, terwijl de toegangsdeur tot de toren is afgetimmerd, waarvoor een vijftallieden geposteerd staat om op de foto te worden gezet. Dit is vanaf het kerkhof gezien, dat inmiddels aanmerkelijk kleiner is omdat het voor een deel werd afgegraven. Het grasland op de voorgrond is voorzien van een tracering van de funderingen van het schip en het priesterkoor van een kerk die in 1811 werd gesloopt. De toren is begin jaren tachtig gerestaureerd en voorzien van een stomp puntdak met windwijzer (haan van bladgoud). Links tegen de toren is de inwendige trap uitgebouwd am de zolderingen van de toren te kunnen bereiken.

Puiflijk (Gld.)

00 Oudo Tor on .I

60. Rooms-katholieke kerk, Puiflijk, interieur. Op de hoek van de Kerkstraat/Van Mekerenstraat te Puiflijk staat de rooms-katholieke kerk van Puiflijk met aan de noordzijde het kerkhof. De kerk behoort tot de roomskatholieke parochie 51. Jan de Doper en is gebouwd in 1868-1870 in neogotische stijl, onder supervisie van architect C. Weber. In het interieur staan zwart gepolijste zuilschachten met daaromheen een interieur dat nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Rond 1970 werd een zeer sterke modernisering in het interieur uitgevoerd. Al het grote meubilair verdween, zelfs de preekstoel, en daarvoor in de plaats kwamen stoelen op ingewassen grind en later op een parketvloer. Aile beschilderingen werden ondergeschilderd. Thans is een aantal vrijwilligers bezig het interieur weer enigszins in zijn oude doen terug te brengen. De kerk is vanwege het orgel op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

61. Druten, Waalbandijk. Aan de Waalbandijk onder huisnummer 184 staat het in het begin van de jaren zeventig gerestaureerde rijksmonument Het Theekoepeltje, destijds - na de restauratie - verhuurd aan een kunstenaar, die het later weer overdeed aan een andere huurder. Later werd rond Het Theekoepeltje een heemtuin aangelegd door de Stichting Heemtuin Maas en Waal, waarna het gebouwtje door deze stichting werd gebruikt als onderkomen. Voordat het zover was verkeerde het koepeltje in een desolate toestand; zo desolaat dat de eigenaar van de Scheepswerf Janssen het kocht en later ter restauratie voor een symbolisch bedrag overdeed aan de gemeente Druten. De Van Delenkoepel fungeerde in de jaren voor de restauratie niet meer voor wat het bedoeld was. Dit is een prent van rond 1946, die Het Theekoepeltje en op de achtergrond 't Veerhuis met magazijn heeft vastgelegd.

62. HetTheekoepeltje in 1904 aan de Waalbandijk te Druten. Komend vanaf de Veerdam en linksaf gaand de dijk op, stond en staat binnendijks Het Theekoepeltje, destijds eigendom van de familie Van Deelen om er thee te drinken en van het uitzicht over de Waal en Druten te genieten. Op de voorgrond een tweetallieden met daarbij een hond voor een karretje waarop een houten olie- of andere ton is bevestigd. Nabij Het Theekoepeltje een man met paard en kar die wellicht zijn vracht vanaf de loswal he eft opgehaald om hem eldersmisschien bij steenfabriek Dericks en Geldens - af te leveren.

63. Een halve eeuw gemeenteli j k veer Druten- Echteld werd in 1946 gevierd. Op de veerpont "Op Hoop van Zegen" stond het illustere gezelschap bijeen. Onder de aanwezigen waren burgemeester Bruinernan, Jef Janssen van de scheepswerf, de veerman de Grunt, G. van der Wielen, de mensen van de politie en diverse andere genodigden die voor dit feit bijeen waren. Het vieren van dit heuglijk feit werd latervoortgezet in cafe 't Veerhuis aan de Waalbandijk.

64. In zijn eerste jaren (1948) als burgemeester knipte mr. J. de Vries in Afferden bij een straat een lint door vanwege het feit dat deze straat een naam kreeg van een rasechte Afferdenaar: Kuijpers. De wethouder staat naast de burgemeester wanneer die symbolisch de Wethouder Kuijperstraat in Afferden openstelt voor het openbaar verkeer, in het bijzijn van diverse buurtgenoten.

65. Dijkgezicht Deest, 1927: een typisch plaatje van bewoning aan de Waalbandijk in het Rivierengebied, met een bebouwing die inmiddels gedeeltelijk is verdwenen. De stroomvoorziening is nog bovengronds, gezien de palen in de berm van de weg op de dijk. De dijkverzwaring in dit gebied heeft haarwerk reeds gedaan, met als gevolg dat inderdaad een stuk van de bebouwing van toen plaats moest maken voor een stuk veiligheid achter of op de dijk.

66. Het personeel van de gemeentesecretarie Druten poseerde in de zomer van eind jaren veertig (op 5 april 1946) voor het gemeentebuis ,,'t Ambtshuis" aan de Ambtshuisstraat nr. 3 te Druten. Op deze foto staan onder anderen: burgemeester De Vries, secretaris J. Driessen, gemeenteontvanger van Heereveld, ambtenaar Van Kuppenveld, ambtenaar Van der Wielen en ambtenaar Zwaans (later nag gemeentesecretaris).

67. De klas van juffrouw J. van Heereveld in 1932 van de lagere school (jongensschool) in de Hooistraat die daar in 1894 werd gebouwd. Op de foto staat maar een meisje afgebeeld, naast de juf: Mieke Hamelijnck , dochter van het hoofd van de school, met naast haar wijlen Guus Hamelijnck in de gebreide trui. De rest van deze klas bestaat voornamelijk uit leeftijdgenoten, al of niet in hun matrozenpakje (speciaal voor de foto?).

68. Tijdens de dagen van de mobilisatie (1939-1940) ging er bij de soldaten die vlakbij ingekwartierd lagen wei eens een knoop van hun jas. Dien van Mook, dochter van de slager, toen wonend aan de Brouwerstraat hoek Hooistraat te Druten, naaide voor een landsverdediger de knoop er weer aan. Het pand van Van Mook (slager), met een kleine "etalage", stond naast het pand van bakker Piet en later Tonnie Sas aan de Brouwerstraat en had aan dezelfde straat ook de ingang met daarnaast nog een inrit. Bij de sanering van de kom van het dorp Druten zijn hier later seniorenwoningen verrezen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek