Druten in grootmoeders tijd deel 2

Druten in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5632-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.J'"

69. Horssen, rooms-katholieke school. Aan de Rijdt te Horssen stond destijds de reeds lang gesloopte lagere school van vier klassen; aan de Rijdt afgeschermd met een ijzeren hek, met links op de speelplaats een fietsenstallinglberghok. Later werd achter de school een geheel nieuw gebouw neergezet dat als naam "De Octopus" kreeg. Op de plek waar toen de op deze prent afgebeelde school staat, is nu een weg met woningen in het plan Hertenkamp.

70. Fanfare Excelsior uit Horssen: een fanfare die ook in het verre en nabije verleden successen wist te boeken. De samenstelling van het jaar 1948 wist op concours in Lexmond in de prijzen te vallen, een reden om gezamenlijk op de foto te gaan. Nagenoeg allen waren voorzien van een pet en de directeur en de rnedebestuursleden namen natuurlijk de moeite om zich zo te laten vastleggen voor de lens en op de gevoelige plaat van de fotograaf. Daarna werd de aftocht geblazen richting Horssen.

71. Kermis in Deest in de jaren twintig. Vader en moeder gingen op zondagmiddag er met het kroost op uit om de jaarlijkse kermis te bezoeken. De kermis in Deest wordt gehouden op de eerste zondag van augustus en de daaropvolgende maandag en dinsdag aan de Grotestraat in de buurt van de vroegere kerk en school. De kerk werd door het oorlogsgeweld getroffen (Tweede Wereldoorlog), vandaar dat na de oorlog een nieuwe kerk werd gebouwd waarin de klokken werden gehangen, die in de oude kerk hun dienst hadden gedaan. Vanwege deze klokken staat de rooms-katholieke kerk op de rijksmonumentenlijst. De op deze prent afgebeelde personen (ouders met kinderen) hebben een zeer sterke relatie met de familie Van Dinteren uit Deest.

72. Antonius Kuijpers uit Afferden vertegenwoordigde jaren de Afferdense bevolking in de gerneenteraad van Druten en kwam op voor hun belangen. Hij was in de jaren dertig voorzitter van de R.K. Werkliedenvereniging "St. Jozef' te Afferden en was werkzaam op de steenfabriek, zoals zovelen uit zijn dorp; hij woonde aan de Waalbandijk te Afferden. Vanwege zijn jarenlang dienstverband en zijn verdiensten voor de met name Afferdense gemeenschap, ontving hi j een tweetal onderscheidingen, waarvan een koninklijke.

73. Op de hoek van de Koningsweg, Scharenburgsestraat en Slootsestraat te Puiflijk werd destijds een gebouw neergezet door de Coop. Aankoopvereniging "Eigen Hulp" uit Puiflijk. Het heeft vele jaren dienst gedaan voor voornamelijk de Puiflijkse en de boerenbevolking en later voor vel en uit de gemeente als onderkomen voor het verkrijgen van poot- en zaaigoed, materialen voor boerderij en tuin inclusief-Iater-ook nog kleding en schoeisel. Het gebouw werd laterovergenomen door de R.K. Boerenbond Puiflijk, afd. NCB. Het bestuur van deze afdeling bestond in de jaren dertig uit: G. van de Zandt, voorzitter; J. Worsseling, secretaris/penningmeester; J. Hoogstraten, Th. Lam, W. van de Zandt en geestelijk adviseur pastoor H. Bodenstaff. Wellicht dat ook de Aankoopvereniging Steenkolen Puiflijk, onderafdeling van de R.K. Werkliedenvereniging, onder voorzitterschap van Fr. Megens en M. van den Bogaard, secretaris/penningmeester, hier hun intrek hebben gehad voor de opslag van de steenkolen met de in- en verkoop ervan. Het pand heeft plaats moeten maken voor een modern pand, waarin op de dag van vandaag een installatiebedrijf van F. Megens en een elektrotechnisch bedrijf - R.T.P. - zijn gevestigd. Dit mede ten gevolge van een reorganisatie van de CHV, die in Beneden-Leeuwen een geheel nieuw en ruim onderkomen bouwde.

74. Een klassefoto uit de late jaren twintig van een klas van de rooms-katholieke meisjesschool, die werd geleid door de Zusters der Liefde uit Tilburg. De school stond aan de Grotestraat A126 te Deest en was onderdeel van zorg en verantwoording van dezelfde zusters, die ook de scepter zwaaiden over een tehuis voor oude mannen en vrouwen, een bewaarschool, een naaischool en een stukje wijkverpleging. Het hoofd van de meisjesschool was zuster Egbertine. Verschillende van deze zusters von den bij de beschietingen en bornbardementen in de Tweede Wereldoorlog de dood, waarvoor de Dcester bevolking ter herinnering een monument oprichtte, waarop ook de andere gevallenen uit Deest werden vermeld. Het monument is door de hoogste groepen van de roorns-katholieke basis school 't Klosterhufke geadopteerd. Dit laatste is ieder jaar weer te merken tijdens de dodenherdenking op 4 mei, De kinderen organiseren dan samen met het Oranjecomite een herdenkingsbijeenkomst.

75. In 1932 stelde zich voor het gemeentehuis aan de Rijdt te Horssen het plaatselijke fanfarekorps "Excelsior" op met natuurlijk het vaandel van deze Horssense muziekvereniging. Ze namen plaats vlak voor het raam van de raadzaal, waar de Horssense vroede vaderen van weleer vergaderden en besluiten namen. In datzelfde gemeentehuis met raadzaal bleven zij dit do en tot einde 1983; per 1 januari 1984 had de gemeentelijke herindeling haar werk gedaan en werd de voormalige gemeente Druten en Horssen opgeheven en tot de nieuwe gemeente Druten gevormd. De leden van het muziekkorps waren toen aileen nog maar "geiiniformeerd" met een pet, die tot op de dag van vandaag werd aangevuld met een compleet uniform.

76. Irene Thuis woonde in 1939-in de tijd van de mobilisatie- aan de Kattenburg nummer 37 te Druten. Zij is de dochter van dokter Th.J.J .M. Thuis, huisarts voor Druten en omgeving. Dokter Thuis woonde toen in het pand waar momenteel het bowlingcentrum De Burcht is gevestigd. Voorheen zetelde daar ook het kantoor van de Amsterdam-Rotterdambank (AMRO), later ABN-AMRO, met ook nog een tijdelijke huisvesting van een huisarts, die zich later elders in Druten vestigde. Overigens, Irene Thuis woont reeds lang niet meer in de gemeente Druten, maar velen (ouderen) zullen zich haar nog wei kunnen herinneren als het dochtertje van de dokter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek