Duiven in oude ansichten deel 1

Duiven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.A.J.M. Frijhoff
Gemeente
:   Duiven
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1484-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Duiven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

39. De muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het Duivense dorpsleven. Nadat de fanfare "Welvaart" omstreeks 1924 door geldgebrek werd opgeheven, duurde het enige jaren voor een nieuwe fanfare kon worden begroet. Maar het muziekbloed kroop waar het niet gaan kon en zo werd in 1929 de fanfare "Sint-Remigius" opgericht. Initiatiefnemers hiertoe waren Driekus Boss en Willem Peelen. De foto werd gemaakt in 1931 voor de muur van het kerkhof. We zien op de voorste rij, vanaflinks:

Teet Kerkhof, Arie Vuulink, Bertus Boss, Piet Staring, Antoon Gerritsen, Gradus Mulder, Piet Staring, Bernard Kolks, Hennes Jansen en Jacob Brouwer (laatstgenoemde is momenteel voorzitter van de bejaardenvereniging). Op de onderste rij: secretaris Frans van Diek, voorzitter Driekus Boss, kapelaan Benschop, dirigent Bakker en penningmeester Willem Peelen.

40. Op deze foto staan enkele illustere figuren uit de gemeente Duiven. De foto werd in 1917 in Doetinchem gemaakt op de Houtkamp bij de ambachtsschool. De volgende mensen staan erop, van links naar rechts: Jan Bosman, nu woonachtig in Groessen en de vader van makelaar Bosman; Theo Vos, destijds woonachtig in Babberich, waar hij een handel in fietsen en motoren had. Later is hieruit de garage van Frans Vos in Duiven ontstaan. De N.S.U.-motorfiets, met het nummer 1618, was dan ook privebezit van Theo Vos (lekke band achter). Naast Theo Vos ziet u de heer Visser uit Loo, die later rijnschipper was, vervolgens Matthijssen uit Bemmel en ten slotte Nol Goris uit Loo. De persoon rechts is onbekend. De heren behoorden tot de zesde compagnie wielrijders, wat blijkt uit het kleine wieltje op de kraag bij de derde man vanaf links.

41. Op 7 januari 1863 stond in "Koning en Grandwet": Te Loa bij Groessen verloor voor enige dagen een knaapje jammerlijk het leven. Uit de school huiswaarts keerende, waagde hij zich onderweg te digt bij een rosmolen en werd als verbrijzeld. Eigenaar van deze rosmolen was T.F. Evers. Hij plaatste er in 1865 een stenen windmolen bij, die de naam "Ceres" kreeg. De onderbouw van deze molen staat nog steeds schuin tegenover de kerk. In het begin van deze eeuw werd de molen verkocht aan de familie Peters. Erbij behoorde het cafe Prins en een kruidenierszaak. Omstreeks 1931 werd de windmolen door Piet Peters afgebroken en werd er in de romp een dieselmotor gezet. Het cafe en de winkel zijn er nog steeds en Theo Peters, de zoon, heeft in de molen nu een foeragehandel.

KAPEL u- -LtJtJ .L74Z.

42. AI in de veertiende eeuw bestond dit kapelletje in Loo met een altaar ter ere van Sint-Antonius abt. Omstreeks 1500 werd de vicarie bediend door een priester uit Groessen. De kapel behoorde echter tot het Overbetuwse kerspel Angeren en viel niet onder de parochie Groessen. Dit komt omdat de loop van de Rijn nogal eens van plaats wisselde. De pastoor van Angeren heeft altijd het recht gehad op de vier hoogtijdagen dienst in de kapel te doen. Tijdens de hervorming werd de pastoor verdreven. Het duurde tot 1650 voordat Reyner Steins als nieuwe pastoor in Loo werd benoemd. Vanaf die tijd zijn er weer regelmatig diensten. De kapel diende gedurende twee eeuwen ook voor de katholieken uit Westervoort als parochiekerk. In 1875 werd het kapelletje door pastoor W. Dibbets afgebroken en vervangen door de huidige Antoniuskerk.

43. Omstreeks 1930, toen deze prentbriefkaart werd gemaakt, was de Loostraat nog slechts een zandpad. Een tijd waarin men het zich nog kon permitteren om midden op straat te lopeno Aan de linkerkant van de weg zien we vooraan cafe Prins, met als achtereenvolgende eigenaars: Derksen, Evers en Peters. Het lage achterstuk is inmiddels afgebroken. Verder naar achteren is nog net cafe Berentsen te zien. Het donkere huis op de achtergrond is de onderwijzerswoning die gedurende een groot gedeelte van deze eeuw door de familie IJzermans werd bewoond. Aan de rechterzijde van de weg zien we de pastorie (met torentje) en de Antoniuskerk die omstreeks 1875 werd gebouwd en nu, na honderd jaar, wordt gerestaureerd. Het stuk muur langs de weg is inmiddels vervangen door bomen en struikgewas. Het weggetje rechts voor de muur langs gaat het Looveld in.

44. Een molen zonder wieken en een kerk zonder toren, is het opvallende beeld dat iedereen krijgt van het oude dorpje Loo. Het kerkje is een schepping van architect Alfons Tepe. Hij heeft door het land heen diverse kerken en kerkjes gebouwd, meestal achter overvloedig groen verscholen, In de klokkestoel hangen nog twee klokken, een uit 1721 en een uit 1780. Voor de toren zijn de fundamenten weI gelegd, maar helaas is de toren zelf nooit gebouwd, door gebrek aan geldmiddelen. De kastelein zou hier de hand in hebben gehad ... ? Deze foto uit de jaren dertig laat het interieur nag in zijn oude staat zien. Pastoor Dellemijn komt de eer toe omstreeks 1975 de stoot te hebben gegeven tot de restauratie am de oude sfeer van neo-gotiek geheel te herstellen.

45. De "Jonge Boeren en Tuinders Bond" uit Loo werd in 1939 gefotografeerd voor de sehutterstent in Loo. Op de bovenste rij, van links naar reehts: J. Peters, B. Jansen, A. Peters, A. Kampsehreur, G. Vis, A. Bouwman, A. Kampsehreur en W. Kampsehreur. Op de middelste rij: H. Kampsehreur, T. Bus, W. Zweers, H. Goris, Th. Hooyman, W. van Alst, H. Goris en Th. van Alst. Op de onderste Iii: H. van Sadelhoff, G. Jansen, J. Jansen, pastoor Van Sehaik uit Loo, meester Hoen, A. Hooyman en H. Bouwmeester. De foto werd gemaakt bij het afscheid van meester Hoen als leerkraeht van de land- en tuinbouwschool.

46. De schutterij "Willem Tell" werd in 1923 in Loo opgericht, waarbij Bart Zweers een van de animatoren was. In de beginjaren was er nog geen vast gebouw en werd het schuttersfeest gevierd in een tent die kwam te staan bij het cafe van de goedkoopste kastelein. Tijdens de oprichtingsvergadering leverde een collecte het bedrag van f 30,03 op. Uit het kasboek, dat gelukkig de oorlog heeft overleefd, weten we verder dat er in het beginjaar 10,5 el satinet voor vaandels werd gekocht voor f 8,40. Dat er ook al geschoten werd, blijkt uit de afrekening met B. Zweers en P. Jansen, die f 5,~ kregen voor het laden van geweren. Op de foto uit 1928 zien we, van links naar reehts: Herman Derksen, Jan Staring, Boolting, Piet Lamers (officier), Doris Wiggers, het koningspaar Anneke Verhoeven en Theo Staring, Hent Wiggers, Hent Erdhuizen (officier), Jan Boerboom, Piet Meeuwsen, Willem Erdhuizen en Christant.

47. Het schuttersfeest in Loo wordt traditiegetrouw gehouden op de eerste zondag na 15 augustus. 's Maandagsmorgens begint men met het vogelschieten en prijsschieten en daarna begint het koningsschieten om de hoogste eer, het koningschap, te behalen. Op deze foto zien we, van links naar rechts: burgemeester Van Sloet tot Everloo, die toen net was benoemd, het koningspaar Derksen, Herman Derksen en Theo Knipping, kassier van de boerenleenbank in Duiven maar woonachtig in Loo. Willem Derksen sr. kon toen nog niet vermoeden dat hij ongewild een record zou vestigen. Omdat er in de oorlog niet geschoten mocht worden, dateert de eerstvolgende koning pas weer van 1945. De foto is gemaakt voor het schuttersgebouw dat in 1934, dank zij een geweldige krachtsinspanning van de gemeenschap, voor een bedrag van f 6218,99 werd gebouwd (exclusief inventaris).

I

''1

48. Op deze zeer oude foto uit Loo (1905) staat een vijftigtal inwoners uit Loo voor enkele belangrijke panden in het dorp. Op de voorgrond links het cafe van J.1, Berentsen, daarnaast de openbare lagere school en op de achtergrond het pand van Boerboom, die er een winkel en cafe annex exportslachterij in exploiteerde. De populieren op de achtergrond heetten in de volksmond "Peppelenpas". Links van de boom op de voorgrond staat de familie Berentsen. Van links naar rechts zien we: Anna, Leida, Marie, Dineke, Theet, Willem (later aannemer) mevrouw Bernardina Berentsen-Evers, Anton (onderwijzer) en Jan. De man met de fiets is Peters de Snijer (kleermaker). Het wagentje behoorde aan veearts Hoppe uit Zevenaar, die zijn ronde deed. Achter het tafeltje links staat vader Berentsen. Het cafe wordt tegenwoordig beheerd door een zoon van aannemer Willem Berentsen en heet cafe "Het Centrum". De weg was in die dagen nog onverhard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek