Duiven in oude ansichten deel 1

Duiven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.A.J.M. Frijhoff
Gemeente
:   Duiven
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1484-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Duiven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

49. Loo had aan het begin van deze eeuw een openbare lagere school, gelegen aan de Dorpsstraat, waar nu W. Berentsen woont. Bepaalde details in het gebouw herinneren nog aan de oude functie van het gebouw. Het onderwijzend personeel bestond in 1907 uit juffrouw Keurschot, schoolhoofd Wijdeveld, die in 1909 is vertrokken, en zijn opvolger, rechts op de foto, J.L. IJzermans. De heer IJzermans verdiende in 1909 als hoofd f 700,- netto per jaar. Uit zuinigheidsoverwegingen tekende IJzermans zelf de landkaarten. Toen de school van openbaar in rooms-katholiek veranderde, sprak pastoor Van Schalk de woorden: "Ik heb me altijd al geergerd aan uw eigengemaakte kaarten en ik heb daarom maar nieuwe besteld", De bedoeling was zo goed ... Op de foto onder anderen: Piet Jansen, Hendrik Jansen, Hendrik Polrnan, Job Ebbers, Jan Evers en W. van Dick.

SO. Deze "kunstfoto" van omstreeks 1890 laat de Loowaard zien vanaf de oprijlaan naar de gebouwen. De naam Loowaard is ontleend aan de naam van het geslacht van de stichter, Herman van de Loe, In de toren is nog een gedenksteen te zien waarop zijn naam voorkomt, al is de steen erg verweerd. Nadat het huis in de zestiende eeuw was gebouwd, kwam het in de zeventiende eeuw door vererving in handen van de familie Van Aeswyn, Antoni van Aeswyn kwam in 1647 tragisch aan zijn einde, toen hij in het bos van Stakenborg werd vermoord. Het huis ging toen over in handen van de familie Von Bodelschwingh en vererfde in 1902 aan een lid van de familie Von Inn-und Knyphausen. In 1919 werd het gebouw verkocht aan de familie Van Sadelhoff, die het goed al enige eeuwen als pachtersfamilie had bewoond. In 1929 werd het achterhuis afgebroken en vemieuwd.

51. De naam Loowaard is ontstaan door het feit dat het goed midden in de uiterwaarden ligt, enigszins op een opgehoogd stuk land. Dat het ophogen geen overbodige luxe was, moge blijken uit het feit dat het goed nu nog van tijd tot tijd "met zijn voeten" in het water staat. De 1aatste keer dat dit gebeurde was op 17 mei 1970, met Pinksteren. Het water stond toen van dijk tot dijk, waardoor de bewoners met bootjes naar de wal moesten. De lindebomen die op deze foto uit 1890 nog erg klein zijn, komen inmidde1s boven het huis uit. In 1742 werd het goed omgebouwd tot boerderij en deze functie heeft het thans nog. De twee broers Theo en Willem van Sadelhoff beheren het familiebezit op het ogenblik door er een veebedrijf te houden. De toren en het voorhuis zijn redelijk goed bewaard geb1even.

52. In 1923 werd de harmonie "Excelsior" in Loo opgericht. In dat jaar werd er ook een groepfoto gemaakt voor cafe Bisseling, tegenwoordig cafe Hugen. Op de achterste rij staan: Frans Bongers, H. Freriks, B. Bisseling, H. Ebben, W. Meeuwsen en H. Freriks. Op de middelste rij: Th. van Diek, A. Cremer, Herman Peters, G. Meeuwsen, Th. Peters, B. Kaal en W. van Vuuren. Op de voorste rij: J. Ebben, J. Bongers, W. van Dick (die voorzitter en penningmeester was), dirigent Anton Spaan uit Zevenaar, H. Erdhuizen en T. Segers. Het noodlot wi! dat van al deze mens en alleen nog een van de oprichters, namelijk W. van Dick, in leven is. Hij stond dan ook op de groepfoto die onlangs van de harmonie werd gemaakt. Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan heeft de heer Bosveld in 1973 een nieuw vaandel aan de vereniging geschonken.

53. In 1852 werd aan B. Berendsen uit Zevenaar een vergunning gegeven voor de bouw van molen "De Welvaart" in Groessen. Achtereenvolgens waren Jan Berendsen, herbergier Johannes Peters en Albert Bussing eigenaar. Het molenaarshuis van Bussing brand de in 1871 af, maar de molen bleef gelukkig gespaard, dank zij het doortastend optreden van de brandweer uit Groessen en Duiven. Vervolgens waren Johan Bisseling en Herman Bolk eigenaar en laatstgenoemde verkocht de molen in 1906 aan R.J. Bisseling. Deze rnoest onvrijwillig afstand doen van de molen, toen hij omstreeks 1935 failliet ging na ongelukkige speculaties op de graanmarkt. Het gezin met elf kinderen kwam op straat te staan en de molen werd gekocht door Jan Staring uit Ooy. Op het ogenblik worden er plannen gemaakt voor de rest aura tie.

f

,

54. Onherkenbaar is dit beeld van Groessen geworden door aile veranderingen van de laatste jaren. In 1930 werd deze foto gemaakt vanaf de omgang van de molen. Ret gebouw werd in 1923 gebouwd als ... openbare lagere school in een volledig rooms-katholiek dorp. Dit speelde zich af in de tijd van de erkenning van het bijzonder onderwijs. Tot 1923 was de rooms-katholieke school naast de kerk gevestigd. Oud-hoofd van de school A. Berentsen was in 1921 als onderwijzer in Groessen, maar vertrok al snel naar Hengelo (0.). In 1923 was hoofdonderwijzer Te Wit nog alleen overgebleven en werd de school opgeheven. Van 1923 tot 1 juni 1926 was het nieuwe gebouw openbare school en vanaf 1926 is het de Joannesschool geweest tot de afbraak in 1975. Meester Berentsen kwam op 1 februari 1928 weer terug naar Groessen als hoofd en bleef dat tot zijn pensionering op 25 september 1964.

.~

55. Dit panorama van Groessen werd gelijk met de vorige foto gemaakt in 1930. Voorlangs loopt de weg naar Zevenaar als afsplitsing van de Dorpsstraat. Het huis links op de voorgrond werd tot 1928 bewoond door meester Bonekamp, hoofd van de school. Het nieuwe hoofd, meester Berentsen, ging ergens anders wonen en het huis werd toen verhuurd aan politieagent Vermeulen. De gemeente verkocht het pand later aan Wolters, die er in de jaren zestig een bakkerij en winkel in vestigde. Rechts zien we de huizen van Bloemberg (die botermaker was bij de boterfabriek) en Boss (timmerman). Het open stuk op de voorgrond is nogal wat veranderd. De grond werd gekocht van de Van Nispens. Omstreeks 1948 werd daar een aantal premiewoningen gebouwd om de onderwijzers onderdak te geven. Ook aan de overkant van de weg werden huizen gebouwd en op de plaats van de afgebroken school is nu een gymzaal verrezen.

R-K. KERK C HOES"j·::".

56. Groessen in de jaren twintig. In het huis links op de foto was de rijwielhandel van Hent Palm sr. gevestigd. Vanaf 1903 zat hij aanvankelijk met zijn zaak naast cafe Holland en na 1920 in het pand Dorpsstraat 1. De fietsenzaak groeide uit tot de huidige garage van Piet Palm, een zoon van de oprichter. Tussen de kerk en Palm stond de oude jongensschool, die later nog dienst he eft gedaan als parochiehuis. Het land op de voorgrond behoorde destijds aan landbouwer Diesveld. Tegenwoordig staat er de bakkerij en zelfbedieningszaak van Derksen. Helemaal rechts op de foto het pand waarin achtereenvolgens Egge en Hoogveld woonden en dat nu, na enige verbouwingen, wordt bewoond door G. Heijting, directeur van de gelijknamige N. V.

GROES EN. Dorpsstraat

- ?. r>

-.

57. In 1910 was de Dorpsstraat nog een rustige zandweg. Pas in 1938 werd de weg bestraat, waardoor het wat minder stoffig was. Links zien we een stuk muur van de kerk, daarnaast het karakteristieke gebouw van bakkerij Nass, met Nass sr. ervoor. De twee huizen aan e1kaar vormden cafe Bies en a1sof het nog niet genoeg is, staat daarnaast ook nog cafe Holland. Mogelijkheden te over dus om van tijd tot tijd enig geestrijk vocht te drinken. Midden op de Dorpsstraat staat een hondekar, een gebruike1ijk verschijnsel in die tijd. Er waren ze1fs wettelijke voorschriften voor het gebruik van zo'n hondekar. De honden moesten een minimum hoogte hebben en gemuilkorfd zijn. De dierenbescherming was in die tijd ook al actief; zij wist te bewerkstelligen dat er geen personen mee mochten worden vervoerd. Voora1 de lieve jeugd lichtte daar nogal eens de hand mee.

qroessen, j)orpssfraal.

58. Komende uit Loo en gaande in de richting Zevenaar kreeg de doortrekkende reiziger dit beeld van Groessen in 1905. Vermoedelijk is deze foto op zondag gemaakt, gezien het "zondagse pak" dat men draagt. Links zien we de boerderij van Bloemberg. Daarnaast de smederij van Busink met zijn woonhuis ernaast. De smederij is later veranderd in een maalderij en in het woonhuis is tegenwoordig studio Tiedink gevestigd. Helemaal rechts staat het huis van Van Leuffen die er indertijd het postkantoor in had gevestigd. Daarachter cafe Bies en cafe Nass. Van de oudere mensen op de foto zal weI niemand meer in leven zijn, maar van de kinderen ... ?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek