Dussen in oude ansichten deel 2

Dussen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G. Lensvelt
Gemeente
:   Werkendam
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6188-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dussen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Oudtijds was het Land van Dussen een zelfstandige heerlijkheid, die noch tot het Land van Altena noch tot dat van Heusden behoorde. Altena had tot hoofdstad Woudrichem en omvatte verder de darpen Sleeuwijk, De Werken, Almkerk, Emmikhoven metWoudrichem, Uitwijk, Op- en Neerandel, Giessen en Rijswijk. Heusden was de hoofdstad van het Land van Heusden, dat 1 7 dorpen telde.

In deze reeks kwamen niet voor de dorpen Werkendam en Dussen. Beide darpen waren dan ook een leen van de graaflijkheid en behoarden dus rechtstreeks tot Holland, terwijl ze rechterlijk deel uitrnaakten van het baljuwschap Zuid-Holland.

Het dorp Dussen bestond eertijds uit drie heerlijkheden, te weten Dussen-Muilkerk, Dussen-Munsterkerk en Dussen-Aertswaarde. Daarnaast behoarde nog een aantal polders tot het omvangrijke grondgebied van Dussen. De belangrijkste polders waren: de Zuidhollandse Polder (later geworden tot het huidige dorp Hank), het Zuideveld en het Noardeveld.

Eeuwenlang heeft het dorp Dussen (evenals overigens vrijwel alle dorpen in het Land van Heusden en Altena) in een gei'soleerde positie verkeerd. Omringd doar water was het in vroeger tijdens nauwelijks bereikbaar. De bewoners vormden dan ook hechte gemeenschappen, waarin het voor buitenstaanders moeilijk was doar te dringen. Het is bijvoorbeeld aan veel voorkomende familienamen als Van de Pluijm, Van Honsewijk, Lens-

velt en Stael nog te merken hoe honkvast mensen voorheen waren. Uiteraard heeft dit zijn invloed gehad op het dorpsleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Dussen in de directe vuurlinie te liggen en troffen de overhaast geevacueerde dorpsbewoners na afloop van de oorlogshandelingen een vrijwel verwoest dorp aan. Met kenmerkende onverzettelijkheid herbouwden zij hun dorp en hun machtige kasteel werd van ruine tot kasteel- raadhuis.

In dit boekje enige foto's van het Dussen van vroeger.

1 Monument (Nieuwe Steeg)

Het geboortehuis van mijn vader, Adriaan Lensvelt, die het aloude vak van klompenmaker van diens vader, Gerrit Lensvelt, overgenomen heeft. Mijn grootvader kocht dit huis in 1854 voor vierhonderd gulden. Thans valt het pand onder de Menumentenwet.

Mijn grootmoeder is geboortig uit Babylonienbroek.

De naam Nieuwe Steeg verwijst naar de nieuwe weg die naast de Oude Zeedijk gelegd is. De Oude Zeedijk was alleen voor fietsers te berijden en een nieuwe weg om Hank te bereiken werd noodzakelijk toen het verkeer toenam.

Dezelfde Nieuwe Steeg is nu een verouderde ventweg langs de provinciale weg Wijk en Aalburg/Hank.

2 Veertigjarige bruiloft

In 1922 vierden Gerrit Lensvelt en Apolonia Huigen hun veertigjarig huwelijksfeest. Ter gelegenheid daarvan werd deze familiefoto gemaakt. Boven, van links naar rechts: Gert Lensvelt

Gz. (zoon) , Theodorus de Peffer, gehuwd met Adriana Lensvelt; Toon van Engelen, gehuwd met Cornelia Lensvelt, dochter van Gerrit Lensvelt. Daarnaast Antoon Naaykens uit Tilburg, gehuwd met Theodora Lensvelt, ook een dochter van Gerrit Lensvelt. Vervolgens Apolonia Lensvelt, ongehuwd, die door een ziekte op latere leeftijd blind geworden was en toen verpleegd moest worden in her Blindeninstituut Grave. Naast haar Adriaan Lensvelt Gz. (won), gehuwd met Adriana Schoenmakers, dochter van Aloysius Schoenmakers (beter bekend onder de roemruchte naam: Lowieke Spouw).

Zittend, van links naar rechts: Adriana Lensvelt, Theodora Lensvelt, de bruid en bruidegom, Cornelis Lensvelt Gz. en Maria Ramaekers, de vrouw van Cornelis.

Op de grond zittend, van links naar rechts: jo Lensvelt, Gerrit Lensvelt en Cor de Peffer.

3 Gouden bruiloft

Het echtpaar F. Meijers-Hofrnans, beiden geboortig uit Dussen, was in 1948 vijftig [aar getrouwd. Alle reden om de fotograaf te laten komen voor het maken van een familiefoto.

Staande, van links naar rechts: Adrie Lensvelt, gehuwd met Cees van Luxemburg; Corrie Lensvelt, gehuwd met SjefReijnaars; Francien Lensvelt, gehuwd met Guus Smulders uit Waalwijk. Zij allen zijn kinderen van Adriana Lensvelt - Meijers (dochter van het bruidspaar). Vervolgens Net Maas, dochter van Jan Maas en Cor Meijers, Frans Meijers-van Olst (landbouwer) en Adriana Lensvelt-Meijers (dochter), Dries Meijers, ongehuwd (klompenmaker van beroep), Johannes Meijers, ook ongehuwd en in

de oorlog aan een oog blind geworden; Cor Meijers-van Gehuchten, van beroep landbouwer, Piet Meijers, klompenmaker; vrouw Van Olst, echtgenote van Frans Meijers; J de Munnik, echtgenoot van Ida Meijers; het bruidspaar, Cornelia MeijersMaas, Pietje de Bont en de kleinkinderen.

4 Oude loop van de Gantel

Op deze foto het huis van Trien Heijmans, een alleenstaande vrouw, Voordien stond hier een groter huis, dat door drie gezinnen werd bewoond. Voor dit huis liep voor de oorlog een riviertje, de Gantel genaamd, dat een aftakking was van de Oude Maas en uitmondde in de Dusse.

Bij dit huis was het riviertje breder gemaakt, om schepen die de Sluis passeerden te kunnen doorlaten. Deze schepen werden door mensenkracht voortgetrokken door Dussen-Binnen.

Nu nog is daar het looppad te zien dar daarvoor speciaal werd gebruikt.

5 Rooms-katholieke kerk

Deze kerk is gebouwd in 1894 nadat de vorige kerk bij de grote dorpsbrand van 1892 is verwoest.

Na de Vrede van Munster in 1648 werd Brabant als overwonnen gewest tot de generaliteitslanden gebracht. Toen na de Franse omwenteling de rooms-katholieken vrijheid van geloofsuitoefening werd geboden en gelijke bescherming van alle kerkgenootschappen, telde men te Dussen 1046 katholieken (ter vergelijking: in de rest van het land van Altena tezamen slechts 137).

Door de eeuwen heen is Dussen onder invloed van de Heren Van der Dussen altijd overwegend katholiek geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek