Dwingelo in grootmoeders tijd

Dwingelo in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. Smit
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5947-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dwingelo in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met veel genoegen hebben wij aan het verzoek van de uitgeverij Europese Bibliotheek in Zaltbommel voldaan, om voor Dwingelo een fotoboekje samen te stellen in de serie "in grootmoeders tijd". Reeds eerder verschenen van deze uitgeverij "Dwingelo in oude ansichten" en "Kent U ze nog? .. de Dwingelers",

Dit boekwerk moet gezien worden als een waardevolle aanvulling op deze en andere publikaties over Dwingelo. Dit werk bevat achtendertig nog niet eerder gepubliceerde foto's uit de peri ode die ligt tussen ongeveer 1900 en 1940.

Ook dit maal kon de samensteller dankbaar gebruik maken van tot nu toe ongepubliceerd materiaal uit het fotoarchief van me ester E.J. Boneschanscher, die van 1883 tot 1923 hoofd was van de openbare lagere school. Hij was een verwoed amateurfotograaf; al in de vorige eeuw legde hij veel op de "gevoelige" plaat vast over het Dwingelo van "toen".

Daarnaast kon de samensteller gebruik maken van een groot aantal foto's die hem door een aantal Dwingelers belangeloos ter beschikking werd gesteld.

AIle foto's zijn voorzien van een toelichtende tekst.

Onze nostalgische rondreis begint in Dieverbrug en eindigt met de weergave van een aantal foto's van Dwingelers van "toen".

Een woord van dank aan allen die de samensteller behulpzaam waren bij het leveren van gegevens.

Reinder Smit

1. Foto van Dieverbrug, genomen in de richting van Dwingelo. Geheel rechts staat het cafe-logernent van Sjoerd Bentum, dat vroeger een bekende pleisterplaats was. Op 28 augustus 1844 werd hier door een aantal vooraanstaande Drenten, onder leiding van 1. van Konijnenberg, het .Drenrsch Landbouw Genootschap" opgericht.

In het lage huis aan de overkant van de Vaart woonde eertijds de familie Warries en later de familie Oostenbrink.

Ret hoge huis daarachter dateert van 1852 en diende oorspronkelijk als gevangenis annex cipierswoning. Later werd het voorzien van een verdieping. Ret heeft ook vele jaren gediend als ambtswoning voor een aantal Dwingeler burgemeesters. De Dwingeler burgemeesters Jan Eemten (1855-1884) en Nicolaas Johannes Eemten (1884-1889) woonden hier.

Hier kruiste zich de weg tussen Meppel en Assen met de weg tussen Diever en Dwingelo. Tevens was hier het aankomst- en vertrekpunt van de beurtvaartdienst ("de snikke") tussen Meppel en Assen.

2. Gezicht op Dieverbrug kort na 1900. We staan hier met de rug naar Dwingelo en kijken uit op de weg naar de buurgemeente Diever. Links het witgeschilderde cafe-logement van Sjoerd Bentum, dat als pleisterplaats diende voor de reizigers die met de "snikke" reisden. De "snikke" voer tussen Meppel en Assen.

Voorts waren er destijds nog de veerschepen, de marktschuiten en de pakschuiten, die een regelmatige dienst onderhielden tussen de verschillende plaatsen langs de Drentse Hoofdvaart.

Later kwam de snellere tram, hetgeen het einde betekende van het bestaan van de "snikke" als middel van personenvervoer.

Midden op de voorgrond zien we de oude, ijzeren draaibrug. Rechts achter (in de gemeente Diever) de woning van de destijds zo bekende veearts Boerhave. Midden achter ligt tussen het geboomte de weg naar Diever verscholen.

~,!~~~:, .

? ' -ยป :"

~. 1 .'.

111&. H.Zsrlnk, Meppel.

4 (Nacfruk verboden.

We~ naar D!.9'er

4~~~

. ~~

3. Deze foto geeft een gezicht op de brug over de Dwingeler stroom, zoals die er uit zag voor de eerste norrnalisatie omstreeks 1930.

Opmerkelijk op deze foto is, dat het water buiten zijn oevers is getreden. Oudere Dwingelers kunnen zich nog herinneren dat gedurende de wintermaanden het water in de Dwingeler stroom werd opgestuwd door middel van het neerlaten van het .Batinge schut". Gedurende die periode kon het slib, dat als meststof diende voor het gras in de madelanden, in het water bezinken. Tijdens een periode van strenge vorst kon men van Dwingelo naar Beilen schaatsen.

Op de foto staat op de brug de ossewagen van Geert (de) Baas.

4. In 1894 werd in Dwingelo een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de oprichting van de "Cooperatieve Stoomzuivelfabriek en Handelsvereeniging Dwingelo". Deze voorbereidingen werden getroffen door de toenmalige Dwingeler notaris mr. 1. Beckeringh van Loenen.

De eerste directeur was A. Visser, die reeds na enkele maanden na de ingebruikneming van de fabriek werd ontslagen. Zijn opvolger was de toen 18 jaar oude 1. Klijzing, die deze functie bleef vervullen tot 1954. Zijn opvolger was K. Schoenmaker, die tot de sluiting van de zuivelfabriek op 1 januari 1975 directeur was.

Ret gebouwencomplex onderging vanaf de oprichting zeer vele veranderingen en uitbreidingen.

Op deze foto zien we links de graanmalerij en geheel rechts de directeurswoning.

Thans zijn hier bet kant oar, het magazijn en de werkplaats gevestigd van bet meubelbedrijf Wiecbers.

5. De Dwingeler hoofdonderwijzer meester Boneschanscher vereeuwigde rond de eeuwwisseling veldwachter Jans ("Jansie") Bentem met zijn vrouw Aaltje Middelbrink voor het toenmalige gemeentehuis, dat toen nog schuilging achter zware lindebomen, die later op last van burgemeester Westra werden gekapt. Tussen hen in staat hun aangenomen kind Jantje Barelds.

Veldwachter Bentem was oud Atjehstrijder en hij droeg dan ook het Atjehkruis.

Dit gemeentehuis deed dienst tot april 1940, toen het huidige raadhuis in gebruik werd genomen. Daarna yond hier de huishoudschool onderdak. Toen in 1954 de nieuwe huishoudschool "Overentinghe" gereed was, werd dit oude gebouw, dat waarschijnlijk in 1810 werd gebouwd, geheel afgebroken, waardoor het kerkgebouw mooi vrij in zicht kwam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek