Dwingelo in grootmoeders tijd

Dwingelo in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. Smit
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5947-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dwingelo in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Deze foto is genomen ter gelegenheid van ingrijpende verbouwingswerkzaamheden van het pand dat we nu kennen als het winkelpand van drogisterij Janssens.

In dit huis was in de vorige eeuw een weverij gevestigd, die toebehoorde aan de weversfamilie Huntel.

Jan Gerrits liet dit oude 11Uis verbouwen zoals dat op deze foto staat. Jan Gerrits was van beroep schoenmaker. In dit huis was destijds "een vergunning", dat wil zeggen datJan tijdens de Dwingelerjaarmarkten aan de marktgangers koffie en brood mocht verkopen.

Jan en Jantje Gerrits had den een dochter Aaltje, die trouwde met de schoenmakersknecht Tie Katerberg, die zich later als schoenmaker vestigde aan de .Heuvelenweg".

Op 1 maart 1931 kocht Gozem Boers van Jan Gerrits het pand, dat op dat moment nog voorzien was van een kleine stal, waar plaats was voor een aantal koeien. Gozem liet het een en ander verbouwen en begon een bakkerij, die hij dreef tot 1965.

Na dat jaar werd er na een ingrijpende verbouwing een levensmiddelenzaak gevestigd, die gedreven werd door Marinus Grit. In 1978 vestigde zich hier fotohandel Janssens. In 1985 onderging dit pand een ingrijpende verbouwing en kreeg het zijn huidige vorm van drogisterij.

Boven op de steiger staan, van links naar rechts: Eise van der Helm (opperman) en Hilbert Noorrnan. De derde persoon van links in de rechter groep is de timmerman-aannerner Hendrik Schipper.

17. Deze woning in de Drift van Dwingelo werd bewoond door Harm Harms en diens vrouw Johanna Vos. Het stond in het .Zaandgat". Deze onbewoonbaar verklaarde woning werd omstreeks 1973 afgebroken. Op dezelfde pJaats verrees een markant woonhuis dat in opdracht van de heer Redeker werd gebouwd.

In 1976 kwam dit huis door aankoop in het bezit van Jan Brouwer, die het verder liet afbouwen.

Sinds 1987 is hier het automatiseringsbedrijf Grit gevestigd.

Deze foto dateert van 1968.

18. Op de foto staan, van links naar rechts: Hilbert Harms, Klazines Harms, Lucas Harms en Klaas Harms. De foto moet kort na 1920 genomen zijn. De zogenaamde steigergaten zitten nog in de muren. Dit was vroeger bij de bouw van huizen niet ongebruikelijk: in een later stadium konden de voegers bij de bouw van steigers weer gebruik maken van deze gaten.

Dit huis werd oorspronkelijk bewoond door Hilbert Harms en Deeltje.

Op 4 mei 1939 kwam Jan Scholten er wonen, die als ,,Jan Matties" door het leven ging. Hij was gehuwd met Anna Harms. Zij bleven er wonen tot hun overlijden.

In 1982 werd dit huis van de erven Scholten gekocht door Fred Hamer.

19. Dit is een zeer oude foto van het pand dat wij nu kennen als het schilderbedrijf annex winkel van Arnold Schoenmaker in het Moleneinde van Dwingelo.

Op de foto staat Albert Greveling met zijn vrouw Arendje Harms, die haar oorijzer draagt. Albert was van beroep landbouwer. Het gezin telde vier kinderen: Geert, Harm, Jan en Albert.

Hun oudste ongehuwde zoon Geert ging later door het leven als "Geert scheer", Hij was indertijd namelijk de enige barbier in Dwingelo, die soms op de vreemdste momenten en plaatsen klanten moest scheren. Het scheerlokaal ("scheervertrekkie") beyond zich in de vierkante aanbouw, waar Dwingelers zich 's avonds voor een luttel bedrag konden laten scheren. Uit overlevering is bekend dat het in dit eenvoudige scheerlokaal soms een gezeJlige boel was, waarbij de plaatselijke nieuwtjes uitvoerig werden besproken.

In 1955 betrokken Albert Schoenmaker en zijn vrouw Arendje Greveling dit pand. Zij veranderden het een en ander aan dit huis. Kort nadien werd een nieuw woonhuis annex winkelpand aangebouwd.

In 1983 kwam Arnold Schoenmaker hier wonen, die het schilderbedrijf van Albert Schoenmaker overnam. Er volgden verbouwingen in 1987 en in 1993.

Dit huis is een typisch voorbeeld van een huis dat door talloze verbouwingen en aanpassingen aan niets meer doet herinneren aan zijn oorspronkelijke staat.

20. Een oude foto van de achterzijde van de havezathe Oldengaerde. Oorspronkelijk behoorde de havezathe toe aan de familie Van Echten. Van 1660 tot 1782 behoorde het toe aan de familie Van Dongen. Daarna wisselde het nog enige keren van eigenaar, totdat het in 1808 door aankoop in het bezit kwam van jonkheer Aalt Willem van Holthe, die van 1812 tot 1 januari 1852 burgemeester van Dwingelo was.

Toen hij in 1854 overleed, werd de fraaie havezathe eigendom van zijn kleinzoon Aalt Willem Westra van Holthe, die's winters in Assen woonde.

In de zomer van 1913 overleed hij op Oldengaerde, waarna het eigendom werd van zijn zoon mr. J.O. Westra van Holthe, die van 1924 tot 1936 burgemeester van Dwingelo was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek