Dwingelo in grootmoeders tijd

Dwingelo in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. Smit
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5947-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dwingelo in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Deze fraaie boerderij aan de .Westendiger brink" werd omstreeks 1900 bewoond door Abel Koopman. Toen Jan Zantinge er in 1913 kwam wonen, werd het pand opgeknapt.

Omstreeks 1920 vertrok Jan Zan tinge naar het dorp Dwingelo om er een cafe te beginnen. De nieuwe bewoner werd Arend Zantinge, die in 1966 overleed. De boerderij werd verkocht en er volgde een restauratie in opdracht van de familie Van der Gast. Tijdens de zware novemberstorm van 13 november 1972 werd de oude schuur verwoest.

Later werd deze voormalige boerderij een aantal jaren bewoond door de familie Van Heyst. Sinds 1988 woont hier de familie C. van der Pool.

In het voorhuis van deze oude boerderij, die omstreeks 1830 in het bezit was van Berend Tissingh, bevindt zich nog een aantal fraaie tegeltableaus; ook de oude bedsteden zijn nog aanwezig. Veel in dit woonhuis doet nog herinneren aan "toen".

22. Als er een monument van Drentse bodem is dat meer landelijke bekendheid geniet dan welk ander monument uit deze provincie ook, dan is het wel het schooltje van Lhee.

Tot voor kort werd aangenomen dat de geschiedenis van dit gebouw terugging tot het jaar 1781. In dat jaar wordt het gebouw in een koopakte vermeld als "de schoole van Lhee",

De geschiedenis van dit onderwijsinstituut gaat echter verder terug. In het jaar 1650 diende een zekere Thomas Sagittarius, van beroep schoolmeester aan de "bij-schoele tot Leede", een verzoek in bij drost en gedeputeerden om financiele steun voor zijn tien kinderen tellend gezin. (Sagittarius betekent overigens: .Jroogschutter"). Deze schoolmeester was afk:omstig uit Stettin in Pommeren en had voordat hij in Lhee kwam gewerkt aan de school in Echten in de gemeente Ruinen.

De school kende oorspronkelijk maar een ruimte, die's winters verwarmd werd door middel van een open VUUL Pas in 1848 werd het gebouwtje voorzien van "secreten en urineplaatsen", Het bleef als "bijschool" dienst doen tot 1888, toen hier een nieuwe school werd gebouwd.

Het schooltje kwam mettertijd in particuliere handen en werd aan beide zijden voorzien van een uitbouw, die plaats kon bieden aan de stalling van enig kleinvee. De laatste bewoner was Hendrik Stegeman. Nadat dit voormalige schooltje leeg kwam te staan, raakte het al spoedig in vervallen staat.

De Dwingeler hoofdonderwijzer S. Cancrinus heeft kort na de oorlog pogingen ondernomen om dit gebouw voor Lhee te bewaren. Zijn pogingen waren vruchteloos.

In 1953 werd het gebouw steen voor steen afgebroken en overgebracht naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Deze foto dateert van november 1933.

23. De uit 1773 stammende boerderij van de familie Klaassen. Hier woonden laatstelijk achtereenvolgens Jan Klaassen en Johannes Klaassen. Nu woont er Jacobus Klaassen.

Op deze foto staan, van links naar rechts: Jannes Klaassen, Roelofje Haveman (dienstmeid), Jacobus Klaassen, Willem Klaassen Wzn. en Femmichje Dijkman.

De kleine buurtschap Lheebroek werd in 1824 getroffen door een ramp: ten gevolge van blikseminslag gingen twee boerderijen totaal in vlammen op. Een 14-jarig kind kwam in de vlammen om.

Een van de boerderijen draagt de naam "De Meistershof"; de oorsprong van deze boerderijnaam is nog steeds niet duidelijk.

Lheebroek is een oude nederzetting; de naam wordt voor het eerst schriftelijk vermeld als .Leerbroek" in een oorkonde van 1381.

24. Dit is de oude boerderij van de familie Nijland in Lheebroek. In dit pand was tevens een tapperij-cafe gevestigd. De eenvoudige gelagkamer, die nog een oude tapkast kende, beyond zich achter de twee linker ramen. Ret witte bord op de voorgevel met de tekst .Volledige vergunning" doet aan dit feit herinneren. Dit cafe was door de omvang uiteraard niet geschikt voor bruiloften en partijen, De klan ten bestonden uit toevallige voorbijgangers en marktkooplieden die er een borrel dronken. Een enkele maal vond er een vergadering plaats van de boermarke en in het verleden yond hier gedurende een bepaalde periode tweemaal per jaar - in mei en in oktober - het opnemen van paarden in het paardenfonds plaats. In de jaren dertig was dit cafe geliefd bij de Rotterdamrners, die in de naaste omgeving graafwerkzaamheden verrichtten in het kader van de normalisatie van de Dwingeler stroom.

Ret is niet bekend wanneer het huis werd gebouwd. Uit familieoverlevering is bekend dat het lang geleden werd bewoond door Arend Nijland en zijn vrouw Jantje Eggink, die zes kinderen hadden. Daarna kwamen zoon Jan Nijland en diens vrouw Willerntje de Wal er won en. Zij hadden twee kinderen, Jans en Jantje.

Na de oorlog werd deze oude pleisterplaats voorzien van een nieuw voorhuis. waarin nog cafe kon worden gehouden.

Sinds 1961 wordt het pand bewoond door de familie Jans Nijland. Aileen het achterhuis doet, ondanks verbouwingen, uiterlijk nag enigszins herinneren aan de toestand van ,,toen".

25. Op de foto staan, van links naar rechts, Jan Everhard Weide, Herman Roelof Weide en Bertha Fransen achter en op de bokkewagen. De eerste twee zijn kinderen uit het gezin van meester Christiaan Weide die tot circa 1925 hoofd was van de openbare lagere school in Leggelo.

Meester Weide was gehuwd met zijn nicht Roelofje Weide. Het gezin telde zes kinderen: Willem Wolter (onderwijzer), Meeuwes Wolter (hoofd der school in Ansen in de gemeente Ruinen), Jan Everhard (controleur zuivelfabrieken in Drenthe), Herman Roelof (commies bij de belastingen), Margaretha (onderwijzeres) en Adriana.

De foto is genomen op het schoolplein van de Leggeler school.

Achter Jan Everhard zien we de toegangsdeur tot de school waaraan metalen ornamenten zijn aangebracht in de stijl van de "art nouveau".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek