Dwingelo in grootmoeders tijd

Dwingelo in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. Smit
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5947-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dwingelo in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. In het jaar 1894 werd de "Cooperatieve Stoomzuivelfabriek en Handelsonderneming Dwingelo opgericht.

Vele inwoners van Dwingelo hebben op de zuivelfabriek hun dagelijks brood verdiend; sommigen voor kortere tijd, anderen werkten er vanaf het verlaten van de lagere school tot hun pensionering. De een werkte in de kaasmakerij, een ander in de boterrnakerij, terwijl weer anderen jarenlang werkzaam waren op de meelafdeling, in het laboratorium of op het kantoor waar de administratie werd gedaan.

Op deze oude foto ziet u een aantal werknemers van de melkfabriek. Het zijn: 1. Harm Brouwer, 2. Jan Vuller (?), 3. Gerard Dekker, 4. onbekend, 5. Koop Boer, 6. Jan Greveling. 7. Henk Timmer, 8. Jan Prins en 9. L. Gelling.

27. Op de foto ziet u spelers van de Dwingeler korfbalclub "Rood Wit". De vereniging kende al twee voorgangers, te weten "D.K.c." en "Swift". Ook "Rood Wit" was gedoemd als vereniging te verdwijnen; volgens overlevering door de opkomst van de Dwingeler voetbalvereniging.

1. onbekend, 2. Jacob Wesseling, 3. onbekend, 4. Arend Wesseling, 5. Herman Eggink, 6. Geert Dorenbos, 7. Koob Mulder, 8. Frens Baaiman, 9. Jan Bloemerts, 10. Grietje Benthem, 11. onbekend, 12. Hendrik Zoer, 13. Albert Folkerts, 14. G. Tuinbeek, 15. Herman Eggink, 16. Mina Oldenkamp, 17. Geesje Veeze, 18. H. Doorten, 19. Jan Doorten, 20. G. Hoogeveen, 21. Anna Oldenkamp, 22. Albertje Huisman en 23. A. Dorenbos. Deze foto moet omstreeks 1929 te Meppel zijn genomen.

28. Links op de achtergrond zien we vaag Bareld Mulders boerderij, die gebouwd werd na de grote dorpsbrand van 13 augustus 1923.

Het huis op de voorgrond behoorde toe aan Come lis Flokstra en dat pand werd eveneens gebouwd na de rampzalige brand. Flokstra had hier een eenvoudige kapperszaak waar mannen zich konden Jaten scheren en knippen. Het uithangbord linksboven - waarvan de tekst niet is te lezen - duidt mogelijk hierop. Tevens verdiende hij de kost met het "voerwaarken", dat wil zeggen dat hij met paard en wagen hand- en spandiensten verleende voor particulieren, aannemers en de gemeente.

Omstreeks 1953 kwam het pand in handen van de uit Coevorden afkomstige kapper Berend Snoeijer, die gehuwd was met Jantina ("Tiene") Haveman. Hij emigreerde in mei 1957 naar Arnerika, waar hij ook het beroep van kapper uitoefende. Hij overleed daar in 1990. Daarna was in dit huis enige tijd de cafetaria van Jan C. Dassen gevestigd.

Van 1969 tot 1980 was hier de bar "Het Heuveltje" van Folkert Bulthuis. Zijn opvolger was Jan Hulsebos, die deze zaak dreef van 1980 tot 1982.

In 1982 werd Jan Pastoor de nieuwe eigenaar van deze bar. Hij gaf het de naam "De vier burchten" naar aanleiding van het Ieit dat Dwingelo eens vier havezathen heeft geteld. Nu kennen we het als "Number one". Op de voorgrond poseert bakker Jannes ("Jans") Echten met zijn venterskar. Hij had aan de huidige Heuvelenweg een bakkerij en een winkel waar levensmiddelen werden verkocht. Hij nam in 1945 de bakkerij over van zijn vader Arend Echten, die getrouwd was met Roelofje Beenen.

Hier werden nog lang bepaalde levensmiddelen "los" verkocht, dat wil zeggen dat produkten als stroop, rijst en suiker voor iedere klant afzonderlijk werden afgewogen. Klanten konden ook ver na sluitingstijd in de winkel via de achterdeur terecht. In 1965 werd het bedrijf gesaneerd.

Jans was gehuwd met Rolina Bijker; het gezin telde zes kinderen. In 1987 overleed Jans; zijn vrouw Rolina Bijker overleed op 17 september 1994 op 84-jarige leeftijd.

Vele inwoners van Dwingelo zullen zich dit karakteristieke dorpswinkeltje, dat begin 1989 werd atgebroken, nog goed kunnen herinneren.

29. Op deze fraaie sfeerfoto, die gemaakt werd door meester Boneschanscher, staat de Dwingeler dorpssmid Koob Rieske afgebeeld, werkend in zijn smederij.

Koob werd in Dwingelo op 10 september 1881 geboren als zoon van Harm Rieske en Trijntje Knijpstra. Hij was gehuwd met Margje Boers, die in 1969 overleed. Op 8 maart 1977 overleed Koob op 95-jarige leeftijd. Hij was een van de vele smeden die Dwingelo heeft gekend. Naast het gebruikelijke smidswerk, dat hij jaren achtereen met vee I vakmanschap verrichtte, was hij tevens de maker van de huidige torenhaan op de Dwingeler kerk.

Zijn oude smederij was gevestigd aan de .Jodenstraatv.Heuvelenweg". In dit pand beyond zich oak de joodse synagoge met leerkamer. Dit geheel ging verloren tijdens de grate dorpsbrand van vrijdag 13 augustus 1923. Er verrees een nieuwe smederij, die wij thans kennen als de kledingzaak "De Spiekerboks", Dwingelo heeft vele smeden gekend, die bij de burgerlijke stand ingeschreven standen als zijnde: ijzersmid, grofsmid, hoefsrnid, kachelsmid of smid. Bekende namen in dit verband zijn onder anderen Kloeze, Kamphof, Zwiers en Knijpstra.

De smid Kloeze, die random de eeuwwisseling zijn smederij aan de brink had staan, was tot in de wijde omgeving bekend door de kwaliteit van zijn zakmessen en klein boerengereedschap zoals vorken, schoffels en schoppen. Wie een .Kloeze-mes" in zijn bezit had, was verzekerd van een kwaliteitsprodukt.

30. Op de foto staat de venterskar van Bertus ("Bartus") Huisman. Hij had aanvankelijk een zaak in galanterieen in de voormalige bakkerij van Jenne Rieske in de Franse huizen. Later werd overgeschakeld op de verkoop van kruidenierswaren.

In de jaren rand 1930 was het gewoonte dat de jeugd van het dorp Dwingelo bij Bartus 's zondagsavonds ongepelde pinda's kocht, toen voor de prijs van 5 cent per "puut"; ook werd er bij die gelegenheid veel drop verkocht.

Na de ziekte van Bertus nam zijn vrouw Albertje, die als .Ab" door het leven ging, de zaken waar en ventte met kar en paard langs de huizen in de gemeente Dwingelo.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek