Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Links: oud schepenzegel van Echt rand 1275.

Rechts: de grote klok van Echt, vermoedelijk uit 1272 en dan de oudste klok van Nederland. De klok hangt in de dekenale St. Landricuskerk en weegt 1025 kg.

INLEIDING

Waarom alweer een boekje over de Echtenaren? (Het zoveelste boekje over Echt.) Volgens mij Iigt het antwoord allereerst in de snelle ingrijpende veranderingen in onze maatschappij. Nu immers zijn er totaal andere vormen van onderwijs, werk , geloof, verkeer, vrije tijd, huis en haard.

Thans: auto, televisie, teletekst, fax, viewdata, microfilm, computer, vliegtuig, enzovoort.

Vroeger was dat totaal anders: het was de tijd van de grote gezinnen, het rijke roomse leven , de tijd van wasbord, klompen, schorten en lange wollen sokken. Men stookte toen slam, hout en kluiten. Er werd gewerkt van de vroege morgen tot de late avond , zolang het licht was ... en er waren geen radio, telefoon of televisie. Het was in die tijd, dat foro's maken zeldzaam en een hele gebeurtenis was, vooral als een beroepsfotograaf de mooiste plekjes in Echt opzocht, om deze letterlijk "op de gevoelige plaat" vast te leggen.

Echt had in die tijd veel plekjes die het waard waren om gefotografeerd te worden, waarna er vaak ansichten van werden gemaakt, die dan voor een cent per post verzonden werden aan vrienden, familie en kennissen in den vreemde.

Fotografen in Echt waren onder anderen J. Heesakkers, F. Indemans (foto Modern), H. Beunen (fotostudio H.B.) en veel later foto Muller, maar ook collegae uit Roermond en Sittard. Het werk van deze mensen geeft ons nu de mogelijkheid u dit boekje "Echt in grootmoeders tijd" aan te bieden.

Wij wensen u weer vee I kijk- en leesplezier!

Echt,1 september 1991

N.J.A. Laugs

1. Wij kunnen dit fotoboek "Echt in grootrnocders tijd" nict bcter beginncn, dan met twee echte Echter grootmoeders afte drukkcn, van rond 1925. Links grootmoeder Corbey, die ijverig aan het spinnewiel zit te werken op een typiseh plekje in de huiskarncr, namelijk bij de schouw waar vroeger de open haard was, maar nu al het fornuis staat. Let oak op de moor of theeketel, koffiepot, f1umpenpot. vijzel en andere huishoudclijke artikelen. Rechts op de foto de waterputtende grootmoeder op het erf van de familie Heltzel aan de Dorpstraat te Pey, met op de aehtergrond de oogstkar. Soortgelijke waterputten stonden er vroeger overal op de SIck, Hingen, St. Joost, Gebroek , Berkelaar , Koningshosch, Echtcrbos of Maria Hoop.

2. Hier een unieke foto van de Plats te Echt op 3 mei 1903. Vermoedelijk is er op feestelijke wijze de Meiboom geplant en werd er een prachtige optocht of feestelijkheid georganiseerd! Want de burgemeester, Jules van de Venne. staat met de gehele gemeenteraad vooraan op de toto, te weten de heren J. Collee , H. Simons, G. Graus, F. Russel, P.R. Meuwissen , W. Hoeymakers, W. Peeters, J. Srneets , H. Otten, J. Stassen en de gemeentesecretaris H. Ingendael. Ook enkele schutterijen, de harmonie en verenigingen gaven acte de presence. Geheel rechts de veldwachters Benjamins en Verlinden.

3. Vlak na de eeuwwisseling werd er in opdraeht van drukker-uitgever R. Griens een officiele ansichtkaart gemaakt van de Groote Straat. Voordat de foto kon worden gcrnaakt, moest eerst de camera met houten statief bedrijfsklaar worden opgesteld. Intussen wisten de buurtbewoners dat er iets bijzonders ging gebeuren; zij bleven dus "poseren" om de foto wat levendiger te maken. De grote zwarte doek ging over de camera. dan dook de fotograaf eronderom op het matglas hetomgekeerde beeld scherp in te stellen, dan ging de hand omhoog - iedereen moest stil blijven staan - en de foto werd gemaakt. Links het huis van de rector Speetgens van de Ursulinen met de ingang van de kleuterschool, daarnaast winkel-drukkerij Griens en huis Schrijnemakers. Rechts de oude stadspomp voor het huis van Sjang Simons, daarnaast hotel Welters. (Echt had in die tijd wei tien hotels en tien stadspompen!)

Greet uit Echt

Wijnstraat

4. Nog een groet uit Echt van voor 1900 (uitgave R. Griens). De fotowerd genomen in de Wijnstraat, vanaf de Maaseikerpoort. Links vooraan de woning van de familie Van Montfort, waarin later een nieuw tirnmerbedrijf en meubelmakerij werden gevestigd. Voor deze speciale foto werden zelfs paard en kar van stal gehaald. Rechts de oude boerderij van de zusters Ursulinen, die zich op 20 september 1865 te Echt op de Wijnstraat vestigden, met vier zusters, komende vanuit het Ursulinenklooster te Maaseik.

5. Hier nogeen foto van de Wijnstraat van rond het jaar 1900. Vo ora an rechts het huis van rijksveearts Clerx, voordien huis Groenen (huis burgemeesterlschepen). Verondersteld wordt dat dit huis werd gebouwd na de grote brand van 9 december 1703, die toen ontstond in huis Groenen op de Wijnstraat. Het huis werd vcrrnoedelijk afgebroken in 1906 voor de nieuwe Kweekschool (eerste steen gelegd op 2 juli 1906). In 1969 werd aldaar gevestigd Atheneum/Havo en na het vertrek van de zusters Ursulinen in 1989 het Asielzoekerscentrum (met 235 vreemdelingen).

Wijnstraat Echl

1 J

6. De eerste kleurenfoto van de Wijnstraat in Echt rond hct jaar 1910. Links het huis Meuwissen (later textielwinkel/atelier Hendricks-van Laer) met daarnaast de waning van Netje Behaej (vanwcge haar bemocizucht) en daarnaast de winkel van Nolke Geurts. Op 1 mei 1866 werd het beeld geplaatst in de gevel van het Ursulinenklooster. De kapel werd gebouwd in 1881. in 1892 was de opening van de Normaalschool, in 1903 van de K weekschool. Rechts hotel Cuypers, daarnaast fietsenmaker Stokbroekx en slager .I oosten. Het beeld aan de kloostergevel werd in 1990 verwijderd en zal binnenkort aan de dekenale St. Landricuskerk worden geplaatst.

7. De kapel van de zusters U rsulinen tc Echt werd gebouwd in 1891 en herhaaldelijk verfraaid met schilder- en beeldhouwwerk. De kapel werd bijzonder intensief gebruikt door de zusters, de leerlingen van het pensionaat en de kweekschool, maar ook door vele verenigingen van Echt. Het gehclc kloostercornplcx van de zusters werd in 1988 verkocht aan een projcctontwikkelaar en de zusters vertrokken naar elders. Bij de vestiging van het Asielzoekerscentrum werd de kapel gehcel ontruimd. Uitdrukkelijke voorwaarde van de zusters was dat de kapel te zijner tijd een functie zou krijgen voor de Echter gerneenschap!

8. "De Plats", zo noemt men het centrum of middelpunt van de kom van Echt reeds in documenten rond het jaar 1500. Het is een van de oudste plekjes van Echt. alwaar in vroeger tijden in de open lucht werd recht gesproken, waar de wisselplaats was voor de postkoetsen, maar ook waar de meiboom werd geplant en waar bevrijdingsfeesten en openluchtconcerten plaatsvonden met cramignon en hossen op de muziek. Op de foto achteraan: het bekende hotel Joosten.

9. De Groote Straat van Echt met haar eerste bestrating van maaskeien, voorzien van elektriciteit (19 J 2) en haar eerste rio1ering. V66r de huizen nog "cigen steepen" (geen openbaar trottoir). In het midden van de straat links, voor het huis van Sjang Simons, zien we een van de stadspompen. Geen auto 's. maar wei ecn kar , cen paard en een fiets.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek