Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

10. De Peijerstraat was rand de eeuwwisseling een prachtige laan met bomen (geplant rond 1900 en gekapt in 1952). Op de foto rechts het huis van professor Geurts van de Norrnaalschool, daarnaast het huis van de rijksveearts dokter Van Kempen. die zestig jaar lang voorzitter was van de Onderlinge Paarden Verzekering Echt (in 1990vierde deze haar 100-jarig bestaan). Op de foto heeft de dokter kennelijk een nieuw paard in de verzekering .,opgenomen".

11. "Za oud als de straten van Echr" (oud Limburgs spreckwoord). Hier een prachtige foto van de oude stadsgraeht van Eeht met haar rnooie lindebornen. Die stadsgracht moet Eeht al gehad hebben in het jaar ]397; de graeht is gedempt en de bomen zijn gekapt in ]939. De stadsgracht Iiep rond de oude stadskern van Echt. De Diepstraat lag inderdaad diep vooral ten opzichte van de" Kerkbcrg". Links de huizen van Sjang en Nol Cuypers, Frits en Bair Srncets. verder huis Otten, Jan-Mathis Cuypers en Graad van Neer. Aan het einde van de straat reehts nabij de brug stond weer een stadspomp.

12. Hier een foto van het midden van de Groote Straat (officieel de Bovenste Straat) rond het jaar 1915, voorzien van de eerste bestrating met maaskeien en elektriciteit (1912). De Groote Straat had maar liefst twee stadspompen (zie vooraan links voor huis Theunissen). Let op de petten en klornpen, een inwoner midden op de foto met zijn fiets!

13. Spelende kinderen in de Hofakkersteeg in 1927 (allen met schort, behalve de zoon van de fotograaf). Het zijn van links naar rechts: Rene Winteraeken, Jan Heesakkers, Arthur Winteraeken , Wiel Fey, Rene Feyen Alb air Winteraeken.

14. In 1933 op het Kerkplein, de beste speelplaats voor de kinderen uit de buurt , vooral voor de voetbalclub "Vrijthovia" (met op de foto onder anderen Lei Vas, Wiel en Dre Hoedernakers en Boy Ruyters.

15. Het Kerkplein voor de dekenale 51. Landricuskerk zag er in 1933 zo uit. Het was er- onder de schaduw van de eeuwenoude bomen - een heerlijke speelplaats voor de kinderen uit de buurt, waar ze vooral deden aan kolsen, keigooien, voetballen, boompje wisselen, bergemenke en dergelijke. Op de achtergrond voor cafe Monopole de benzine pomp van Beunen; geheel rechts het opschrift "Houtmagazijn" van de familie Vos-Louvigny.

16. Hierde vrijwillige brandwcer Eeht in aetie bij de grote hrand van de Valk ofhet klooster Lilbosch. met de gehecl nieuwe motorbrandspuit. Thei van Montfort en Sef Geurts koppelen de waterslangen aan , kapelaan Van Kessel geeft nag een aanwijzing en opperwachtrneester Beulen "handhaaft de orde". Brandweercommandanten van de laatste decennia waren achtereenvolgcns: C. Ronda, L. Levels. M. Verhecsen en thans M. Servais.

17. Op 3 juni 1731 ontstond er te Echt "een vehernenten en onuytblusselykcn brandt, welke velc huizen, schurcn cn stallen consumeerde". Bij resolutie van de Staten-Gencraal dd. 20 augustus J 731 werd verordonneerd dat: 1. aan allen die schade led en wcrd een som geld toegezegd van max. f 2 500,--; 2. binnen de bruggen van het stedeke Echt moesten vijfwaterpompen worden geplaatst; 3. te besorgen eenc goedc brandspuyt met toebehoren: brandladders. haken en lederen cmrners. De foto werd genomen van de brandweer Echt bij het 200-jarig bestaan op 10 juni 1931 voor de nieuwc motorbrandspuit. Eerste rij , staand: Naad Vergoossen, Sjang Smeets, veldwachter Fey. Hein Backes en de brandweercommandant Cor Ronda. Tweede rij , zittend: Willem Pustjens, Wullcm Royakkers, Frens van Neer, Thei van Montfort, Pierre Aben en Sef Geurts.

18. Huisslachtingen: vrijwel iedereen zorgde vroeger zelf voor het benodigde vlees door eigen slacht. Bijna huis aan huis werd er een varken gernest. Rond de Echter kermis was dan de huisslachting. Eerst werd op het stadhuis een slachtbriefje gehaald (in verb and met de keuring); dan kwam de dorpsslager (onder anderen Giesberts, Stoffels, Sleuters, Joosten, Heynen, Daclmans en Geurts). De varkensblaas werd door de jcugd opgeeist: die werd eerst met zorg schoon gcspoeld , dan met de fietspomp voorzichtig opgepornpt, dichtgebonden, te e!rogen gehangen en dan met vastenavond gebruikt als foekepot. Het varken were! gestoken en het bloee! werd opgevangen in een platte kom (voor balkebrei en bloee!worst). Het geslachte varken were! daarna in twee helften op e!e ladder te drogen gehangen (24 uur afsterven en drogen). Dan were! het verwerkt. Wanneer alles klaar was. begon het "proofbringe", onder anderen aan de pastoor, familic en buren, immers men declde in die tije!licf en Ieee!.

.,

"ST. JOOST". ECHT.

19. En hier een foto van Sint Joost, alwaar de bevolking van de Heerdstraat rond 1920 op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Van links naar rechts: met fiets M. van Neer-Rarnakers en echtgenoot Hade van Neer. Om de hoek van het huiszoon Harie van Neer , vader Pie van Neeren zijn vrouw Neel, met hun dochters Maria en Betje en de kleinkinderen Piet-Jan Meuwissen en Jantje van Neer. Rechts staat knecht Pierre Vrancken naast Sjaak Goisteyn en in de groep kinderen daarnaast onder anderen Agnes Thoolen, Catharina Vergoossen, Catharina van Buggenum en in het zwart Til Vergoossen. We zien bakkerij Van Neer. daarnaast huis Maas, met achter de noteboom huis Engelen en de boerderij van Linssen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek