Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

30. Foto van de spoorwegploeg voor het station Echt in het jaar 1912. Van links naar rechts: Bail' Konings, Rachel Hoenecamp, dochter van de stationschef die met pet en sigaret staat afgebeeld; Bert Engelen (later in 1938 bij noodlottig spoorwegongeluk om 't leven gekomen); de stationschefHoenecamp met vrouw en kinderen; en geheel rechts Sjang Verstraeten, Willem Smeets en Bail' Berckx.

31. De spoorwegploeg Wegonderhoud, nabij overweg Kerkveld in het jaar 1934. Van links naar reehts: Piet Geraads (thans 94 jaar oud). Frans Dircks, Wullem Delsing, lac. Mestrorn , Wiel Heltzel, Bair Jeurissen, Naad Sevriens, Gerard Heltzel (met Bert Engelen verongelukt) en l.W. Crijns,

32. De Sint Jorisstraat is een van de oude straten buiten de stadspoorten van Echt. Vooraan links het huis van Bet van de Kelder. daarnaast schoenmakerij Kurvers en vervolgens het huis van keizer Frans Joseph (Fr. Golsteyn). De stoep (trottoir) is nog van oude maaskcicn, de straatgoot loopt langs de huizen en er zijn net jongc bomen geplant. Schoenmaker Andre Kurvers en cchtgenote Christicn Lueassen staan voor hun huis met doehter Gonny op de arm bij vader, terwijl her buurrneisje Jeanne Beckers ook op de foto mag.

33. Een historische toto, genomen op 6 januari 1937 van de kroning van keizer Frans Joseph. F.J. Golstcyn, geboren op 16 oktober 1895. overleden op 8 oktober 1959. was drie maal koning van de schutterij St. Joseph te Sehilberg en dientengevolge voor zijn leven keizer in het sehuttersgilde. Naast de keizerzitzijn vrouw Anna Koenen als keizerin, naast haar reehts de koning Hein Sevriens met het sehutterszilver. Links meester Jae. Hoeymakers. Voorzitter Jan Metsernakers kroont de keizer. die zo trots was op zijn titel, dat hij dit in steen liet vastleggen in de poortboog boven zijn woning op de St. Jorisstraat te Eeht. Bij zijn 25-jarig dienstjubileum bij de DSM ging hij in keizersuniform met de trein naar Geleen: Hollandse treineondueteur tegen zijn collega Tinus Gerads: "Zit me daar toeh een generaal in vol ornaat in de 3e klas! Zal ik hem maar Ic klas laten reizen?"

WILLEM KERSTEN

t

FRANS WERENS

MA THIAS KERSTEN

t

6rafmonument der vier jongens van he! Rectoraat Maria-Hoop Echt, wreedaardig om het leven gebracht 28. Nov. 1931

34. De moord in Putbroeks bossen in 1931 was verschrikkelijk nieuws, dar heel Nederland en zclfs het buitenland weken1ang bezig hield. Op gruwelijke wijze werden vier Echtenaren vermoord en naar men berichtte nog bijna levend begraven door een boswachter. De kranten stonden er vol van. Door de Echter tekstdichter La Meuse (Harie Maassen) werd bij die gelegenheid een veertig coupletten tellend zangdicht gernaakt, op de melodie van "Achter aan het stille klooster".

RECTORAA T MARIA-HOOP

ECHT

35. De plek des onheils van de verschrikkelijke moord in Putbroeks bossen in 1931. Van het woonhuis, de p1aats waar de vermoorden nog levend werden begraven en van het monument voor de verrnoordcn wcrd bijgaande ansieht vervaardigd.

36, De Jonge Werkman werd evenals elders - ook te Echt opgericht, vcrmoedelijk in 1924, Mctecn werd al een uitstapje gemaakt naar Valkenburg. Hier een officiele foto bij de grotten van Valkcnburg, met onder anderen, van links naar rechts: Sef Geurts, kapelaan Van Kessel, Harie Geurts, Sef Barrois, Piet Geurts, Marius van der Leeuw, Pierre van Kempen, Tjeu Verheyen, Frits van Kruchten, Dre van Pol, Willem Indcmans, Sef Matthey, Toon Schoenrnakers, Lei Mols, Piet Knieps, Willem van Ophovcn , Jan Beckers, Lei Beckers, "Ramaekers. Sjang Vossen, Rene Vossen, Pierre Pustjens, Sef Royakkers en Bair Rooyakkers.

37. Deze zeer oude foto werd - vol gens aantekening achterop- gemaakt op21 juli 1901 door A. Schmeitz uit Luik, voor zijn twee broers Teng en Harie Schmeitz , die toen woonden in de huizen Ruyters, naast de Gasthuissteeg. Op de foto: slager Bair Ruyters, verder Elisabeth en Peter Ruyters (hoofdonderwijzer) Teng en Harie Schmeitz en anderen. Let op de prachtige klederdracht. bestrating en de oude straatlantaarn voor de Gasthuissteeg.

38. Foto uit 1939 bij gelegcnheid van het zilveren huwe1ijksfeest van de familie Bernont-Bouwels met hun zeven kindercn. alsmede het huwe1ijksfeest van C. Barten en Gr. Bemont. Van links naar rechts zittend, eerste rij: Piet Cornelissen, Tinus Bemont (eerst venter met paard en kar langs de huizeu , later werkzaam bij de gemeente Echt), Fien Bernont, Anna Bernont-Bouwels , Piet Barten en Lena Bcrnont. Twecde rij: Maria Cornelissen, Maria Bernont , Jan Cornelissen, Harrie Cornelissen, Trui Bement. Joep Ki1kens en het bruidspaar Cor Barten en Greet Bement. verder Hein Backes, Jan Bement. To Bemont en Barrie Reulen.

39. Foto van het versierde Carmelitessenklooster te Echt bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan in Echt in het jaar 1925. Op 20 juli 1875 (tijdens de zogenaamde Kulturkampf in Duitsland) vestigden zich te Echt dc zusters Carmelitessen. Op 16 oktober 1922legde de Duitse ministersdochter Maria Erzberger haar gelofte af. Op 31 december 1938 kwam vanuit de karmel in Keulen zuster Edith Stein met haar zuster Rosa Stein naar het klooster in Echt. Beiden werden op 2 augustus 1942 in Echt gevangen genomen en via kamp Westerbork op transport gesteld naar Auschwitz, gevo1gd door de dood in de gaskamer op 9 augustus 1942. Op 1 mei 1987 werd Edith Stein in het stadion te Keulen door paus Johannes II zalig verklaard. Edith Stein werd geboren op 12 oktober 1891 te Breslau en in 1991 vieren wij dus haar WOe geboortedag.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek