Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

40. "Jan de Vogelaar verwacht U, op het grote ballonfeest in het E.V.V. sportpark , op Zondag 1 augustus 1937. Entree f 0,25- Ballonreizen tot 100 meter hoogte tcgen den prijs van ecn gulden. Tot slot majestueuze afscheidvlucht," aldus de advertentie in onder andere De Nicuwe Koerier en hct Echter Weekblad. Deze gloriedag voor E.V.V. trok mcer dan 5000 toeschouwers op het tcrrcin zeit, terwijl nog duizendcn op de wegen en stratcn rondom toekeken. Het was een succesvolle gebeurtenis. De ballon steeg aan een kabel tot 100 meter hoogte en werd dan via de kabel en vrachtauto naar beneden getrokken. De ballonvaarder was Jan de Vogelaar uit Brussel. Op de achtergrond De Valk , de grootste dakpannenfabriek van Europa!

41. De oudste dakpannenfabriek van Eeht was gelegen aan de Stationstraat, bestond reeds in 1865, werd later Stoompannenfabriek Eeht en brandde nagenoeg geheel af in 1929. Bij de herbouw werd dczc Ioto gemaakt, met op de eerste rij , van links naar rechts: opziehter Bongers, Wienen, Renet, de architect met rol, Pietje Wolters, Thei Hover, Sjang Verlinden, Koob Verlindcn , Sjier Delsing, Pit Abcn. Harie Reijncn , Teun Opgenhaffen en de uitvoerder. Twecde rij: Cuypers (v.d. Tjock van Stevensweert), Heyman, P. Maassen, Sefke Coenen, Sef Verlinden. 'l , Neer Reynen, Hari Reynen , Toon van Halbeek , Set' Heyrnans, Chris Zeelen en Graad Renet. Let op de petten en klompen.

42. De zogenaamde Palmbrug te Echt , gebouwd in het jaar 1913 en gemaakt onder leiding van aanncmer Antoon Reijnen, tezamen met de buurt. Het was voor die tijd een groats karwei. De boeren moesten met hun vee vele maandenlang dagelijks over deze brug naar de grazige weiden op de Loop en Aasterberg. Op deze plek werden oak de paarden en het rundvee gedrenkt in de Molenbeek , die toen nag heel zuiver was. De nieuwe palmbrug is aldaar gebouwd in 1938.

43. De Slagrnolcn van Echt was de op ecn na oudste rnolen van Echt en dateerde van 1664, toen ook Halbeekermolen genaarnd. De slagrnolcn was een zogenaamde dubbele molen. namelijk links bestemd voor granen en rechts voor olie. De twee buitenraderen werden gevoed door de Gelecn- of Molcnbeek. (Yoor vcrdere inforrnatie zie biz. 46 van "Echt in oude ansichten' deel 1.)

44. Schutterij St. Antonius, Diergaarde in 1929. Eerste rij, zittend, het bestuur: Hendrik Janssen, Lindert Gerrits, Willem van Heel (de jaeger, voorzitter), Willem Gerrits (commandant), SjangJanssen (koning met zilver) en Herman Ohlenforst. Tweede rij, staande: Michel Mertens, Lei Paulis (trom) , Lei Cuypers (trompet), Hein van Schlun, Jan Gerrits, Hein Backes, Piet Gerrits (met vaandel), Hendrik Ohlenforst, Sjang Gerrits, Hen Kersten, Mathias Gerrits, Harie Wolters, Lin Gerrits (grote trom), Pierre van Heel (instr.) en Herman Gerrits (instr.). Derde rij, bovenaan: Graad Gerrits, Frits Ohlenforst, Wim Kersten (twce jaar later vermoord), Bart Beljaards, Piet Gerrits, Jan Janssen, Gisbert van Heel en Lin Gerrits. De vrouw achter het venster is Gon Kurstjens. De schutterij werd opgericht in 1905.

45. De tweede klas van zuster Bernadette van de Lagere Meisjesschool te Eeht in 1933, met 55 leerlingen, staande langs de muur: Els Smeets, Mia Laugs, Toos Turlings. Mia Turlings, Truus van Lierop, Mien Bissehops en Mia van Neer. Staand aehter in de klas: Jeanne Omloo, Lieke Vrehen, Griet Delsing, Tweeling Cuypers en Francois de Renet. Eerstc rij: Martha Metsemakers, Nellie Coonen, Mia Monsieur, Lics Coenemans, Jeanne Delsing, Annie Ruyters, Annie Jacobs, Mia Ronda, Mia Cuypers, Lies Ververgaerd, Jeanne Smeets en Fien Mestrom. Tweede rij: Mia Janssen, Claar Beckers, Mia Corstjens, Mia Otten, Truus Vos, Mia Konings, Lies Meijers, Mien Heuts, Mia Mertens, Lene Ornlo, Griet Monnens, Martha Geelen, Mia Moulen en Cor Boumans. Derde rij: Mia Reijnen, Netje Omloo, Cor Vos, Truus Frenken, Jeanne Beckers, Tilla Peeters, Tilke 't , Mia Konings, Els v.d. Laar, Annie Voorsselen, Tiny Gubbels, Mia Vrankcn, Ciska Reynen, Toos Kurvers en Fien Tummers. Vierde rij: Zus van Montfort.

46. De L.T.M. onderhield van 1922 tot 1938 een stoomtramdienst tussen Rocrrnond. Echt en Maaseik. De foto boven toont machinist Hoek uit Echt met zijn Loc, en op de tramrails depotchef Ruyten van het tramstation Echt. Onder de nieuw aangeschafte motortramwagen voor de tramremise. Let op het gevcljaartal 1922. (Yoor het personeel van de L.T.M.tractie Echt in 1934 zie blz. 45 van .. Kent u ze nog ... de Echtenaren decI2".)

A~

- M

-- ~

47. Fluit- en trommelkorps Juliana te Pey werd opgericht op 26 juni 1926. Na de oorlog behaalde dit korps onder andere het Limburgs kampioenschap. Hier op de foto, met hun fraaie nieuwe (reeds de 3e) uniformen, zittend, van links naar rechts: Jo Hocks, Chris Theunissen , Bert van Neer , Giel Telders, Frits Janssen en Sjaak Vergoossen. Staande: Jan van Wegberg (met schelleboom), Harie Golsteyn, Graad Meerten, Henk Swillens, Wiel Crutzen, Jan Vergoossen, H. Hocks, Hub Ruyten, Wiel van Buggcnum, J. Telders, Hub Vergoosscn, Harie Bogie, Hub Golsteyn, Josef Daemen, Piet van Wegberg, Wiel Laumen, Frans Vergoossen en Hub Stoffels.

48. Een echte Echter vakbouwwoning, nabij de Duitse grcns te Echterbosch, namelijk de grensovergang naar het Duitse "Breugelchen" aan het einde van de Breukelderveestraat. De foto van het huis van de familie Roubroeks is in 1930 genomen. De hele familie heeft de zondagse klcren aangetrokken en oak de nieuwe fiets (met moffen, carbidlarnp, bel en fietseplaatje) mocht op de foto.

49. Gezelligheid in Echt, met speelkaart en borrcl, rond het jaar 1900: bakker Omloo, Koster Smcets. L. Schrijnernakers, Wullem Omloo en Sef Coonen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek