Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

50. Wederom cen oude "terrasfoto", met Siang Omloo. Emalie Vos-Stokbroekx. Willern Smeets en Pierre Aben (de latere eigenaar van hotel De Vos).

51. Groepfoto Jongensschool Echt in 1931 (de letters K en L) op de speelplaats. Eerste rij, zittend: Harie Laumen, Jac Kilkens, Wiel Laugs. Bair Laugs. Ernst Kurten. Harrie Kox en Wiel Konings. Tweede rij zittend: meester L. van Kruchten, Toon Laugs, Lei Leurs. Harie Lausen, Bair Levels. Jac. Kitzen, Tony Laugs, Jac van Kempen, Ies van Kempen, Tjeu Konings, Piet van de Laar, Broer van Leuven, Sef Konings en rncester Sef Kurvers. Derde rij, staande: Sjeng Leurs, Marius van Lierop. Joseph Leurs. Pierre Kilkcns, Ger Kilkens, Sjene Kox, Piet Konings, Harie Konings, Frans Levels en Jac van Leuven. Vierde rij: Jac v.d. Laar , Jocp van Kempen, Bair Konings, Jan Konings, Broer van dcr Laak , Frans van Kempen. Tjeu Levels, Ig. Janssen (Netsj ) en Pierre Kilkens.

52. Groepfoto Mulo Echt 1935, gemaakt aan de achterkant van de lagere jongensschool Peijerstraat (thans f1at- en woningbouw). Zittend, eerste rij: Jo Lebesque. Wiel Konings, Sjang Gerrits, Arthur Winteraeken, Lambert Smeets, Jo Delsing en Karel Jonk. Tweede rij: Louis Levels, Piet Aben , Jo Walstock , Jan Verkooyen, Lei Jetten, Jo van Hout , H. Beckers, Tinus Niessen. Dre Jacobs. Tjeu Munnich, Frans Verheyden, Frits Roufs, Sjra Streukens, Piet van Neer , J. Vrancken en Dre Hoedemakers. Derde rij: meester P. Ruyters, meester Jessen, J. v.d. Marek. Peter Geurts, Hein Oelers. P. Boumans, Tun Graat, Frans Levels, Geerd van Berlo, Cor Manders. Mart Deneer, Bair Laugs, Sef van Montfort, meester Ras, meester Hub. Willems en Snijders. Vierde rij: Gerrit Mestrurn , Paul Delsing, Sjra Aarts, Jan Hover. B. van Buggenum, Tony Delsing, Thei Neelen, Louis Vaessen, Jan Hermkens en Jo Ramakers. Bovenste rij: Hub van Montfort, Rene Winteraeken en Jan Levels.

53. Priesterfeest te Echt van de neomist Alphons Delsing. gewijd op 16 maan 1929. De feeststoet trekt op de Jodenstraat onder de ereboog door. Vooraan de bruidjes met de gccstelijkheid: kapelaan Goldschmidt, deken Jongen, kapelaan Ament, dan de neomisr Alphons Delsing (uit cen gezin van 13 kinderen), met achtereenvolgens de broers Joseph, Gerard. Pierre, Theodoor, Andre en Harie Delsing (beiden verongelukt onder de trein Roermondseweg te Echt) en zus Marieke Delsing (met witte hoed). Alphons Delsing was achtereenvolgens: kapelaan aan de St. Martinuskerk te Venlo, in de kathedraal van Roermond. stichter van het Witte Kerkje in Roermond, rector aan de Munsterkerk te Roermond en pastoor van de H. Farnilieparochie te Venlo. Hij overlced in het bejaardentehuis te Herten op 27 augustus 1979.

54. Huwelijksfcest Ruyters-van de Brekel, op het Vrijthof (kolenhandcl). Yoor hct bruidspaar , tussen de bloernen: Pierre en Karel Kuypers. Eerste rij , zittend: Harie Ruyters, Maria Ruyters-Joosten, Piet v.d. Brckel en Elisa v.d. Brekel-Aben. Tweede rij, staande: Pierre Ruyters, Leonie Ruyters, Grada v.d. Brekcl, Koos Kuypers, ?, het bruidspaar SefRuyters en Netje v.d. Brekel, Dora v.d. Brekel. Bair Royakkcrs, Pierre Aben en Jet Ruyters. Bovenste rij: Maria Ruyters, 't , Piet van de Brekel. Sjang Omloo , Jeanne Ruyters, Harie Geurts en Marcel Ruyters.

55. Het wettelijk huwelijk tussen Kees Stijns en zijn bruid Margot Vroklage is zo juist voltrokken en er is dus feest ten huize van dokter Stijns in de Peijerstraat. Dokter Stijns was tientallen jaren huisarts in Echt en werd opgevolgd door dokter Henrichs. Zoon Kees Stijns was arts-psychiater te Venray. De Vips, rijksveearts dokter P. van Kempen en notaris O. Nijst, heffen hct glas, samen met het kersverse bruidspaar.

-~.;:-

-se.

56. De Fanfare 51. Joseph te Pey, opgericht in 1910, altijd present bij processies en feestelijkbeden. Het gezclschap behaalde vele cerste prijzen op concoursen en karnpioenschappen, onder andercn waren zi] landskampioen (1966 en 1970 Wercldrnuzickconcours}, nationaa1 kampioen (in 1971) en landskampioen (in 1973).

57. De oprichters van de Fanfare SI. Jozefte Pcy. maart 1910. Zittend: Jos Vrchen, Jan Oelers, Ruth Abcn , Sef Bachus en Herman Oclers. Staande: Sjang van Neer, Jos Gicsberts, Jacq van Wegberg (Pepinusbrug), Frans Cuypers en Thei Thcelen.

SR. Een huisorkest van Pey. We zicn Paula, Fien en Lies van Necr in de cerste rij vooraan. achter Mia en Zus van Neer , op foto rond 1920.

59. Hier zien we meester Harie Aben en zijn zoons Gerard, Piet en Philip. Gedurende een dertigtal jaren speelden zij in de Kerstnacht op de hoeken van de straten het Stille Nacht en Gloria.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek