Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

60. De beugelbaan "Op den Drees" te Pey. Links Hendrik Goldsteyn (oom Driek) en reehts Odilia BogieSmeets (tante Dil). Vooral op de zondagmiddag (na heteten tot aan het "Lof" of de "Heilige Farnilie") werd er volop gebeugeld. Kosten: 5 cent per wedstrijd. Vroeger was er op veel plaatsen in Echt, vooral bij cafes, een beugelbaan. Tegenwoordig is de beugelsport min of meer vervangen door jeu de boulle.

61, De stadsschool Echt in 1918. De open bare lagere school in Echt was gevestigd in het stadhuis op de Plats (alwaar thans de openbare bibliotheek. VVV en het Streekmuseum Echt). Op de foto klas V. met als hoofd meestcr P. Ruyters en meester Henk Bovendeerd en als schooljeugd onder anderen Jean Geurts. George Kanters, Jac Bongers. Toon Kanters, Winand Joosten. Eug. Smeijsters. Tony Graus, J, Matthey. N. Lahaye. Jac. Smeets en M. Ruyters. Het hout voor de kachel is gekliefd en ligt klaar.

62. In de jaren dertig werkten veel meisjes in de Strohulzenfabriek Echt. Hier een foto van de meisjes die werkzaam waren in textielfabriek Hcndrickx-van Laer in 1937. Van links naar rechts: Mia Ornloo , Fien Vergoossen, Trina Gradussen, Riek Verhagen, Antje Op "t Veld, Mia Mofers, Lies van Neer. Wies Engclen. Til Baaten, Mia Hees, Maria Sevriens, Mia Wetzels, Mia Simons, Trautje van Neer en Doortje Hoek.

63. Hier een foto van al de gemeenteveldwachters van Echt in het jaar 19081 In vroeger tijden was het toezicht op en de handhaving van de wet opgedragen aan een aantal gerneenteveldwachters. Later werd bovendien te Echt een rijksveldwachter aangesteld en weer later werd er nag een brigade van de Koninklijke Marechaussee gestationeerd. Op de foto, zittend: veldwachter Paulissen, kapelaan Linssen en veldwachter Schalken. Staande: de veldwachters Thomassen, Fey, Verlinden, Beulen en Driessen.

64. De Sacramentsprocessie te Echt in het jaar 1923 op de Groote Straat-Plats. Deken Jaspar geeft vanafhet rustaltaar de zegen met het Allerheiligste. Hct aloude rustaltaar is opgesteld voor het huis Hendrickx-van Laer. Let op het baldakijn (of de hemel), de processiepaaltjes en de vlaggen uit de dakvcnsters. De pensionnaires van de zusters Ursulinen zitten geknield voor her huis van bakkcr Joosten (bckend als Hofleverancier , vanwege de echte Echtcr krakelingen).

65. De klas(sen) van meester Sanders van Maria Hoop in 1923. Van links naar rechts, eerste rij onder anderen: Hein Cuypers en Piet Op 't Veld. Tweede rij: Til Hintzen, Antoon van Heel, Maantje van Ophoven, 7, Maria van Heel, Lies Op 't Veld, Truus Op 't Veld, Trina Wolters en J. van Heel, Bovenste rij: Pierre van Heel, Teun Wolters, 7, Stan van Noten ('t Belsjke), Maria Goertz, Anna Opt Veld en rncester Sanders.

66. De klei (vanuit de .Jeimkoclc te Echt) naar de grootste dakpannenfabriek van Europa "De Valk " te Echt , werd in het begin van deze eeuw uitsluitend vervoerd met dc zogenaamde kipwagentjes, die voortgetrokken werden door trekpaarden (later uiteraard door een loeomotief). Jan Smeets met zijn trekpaard en kipwagentjes in de Doord.

67. Die goeie ouwe tijd! Erwerd gewerkt van de vroege morgen tot de late avond. Zomers stondcn de boeren vaak al am 3 uur op, am dan na een sober ontbijt en het werk in de stat. zodra het licht was aan de slag te kunnen op het veld. Willem Beunen in 1926 op de boerderij aan de St. Joosterweg. Hingcn, staat klaar am met de gierton naar het veld te rijden.

68. Hier zien we Lei Suylen met zijn vuilniskar op de hoek Graaf-Gasthuisstraat te Echt. Dit was vroeger de "vuilnisophaaldienst" van de gemeente Echt.

69. Een prachtfoto uit 1923 van de praalwagen van Gebroek en Schilberg, voorstellende het Schip van Staat, op de Peijerstraat voor de huizen Wolters en Hotterbeekx. Tekst: ,.Met Wilhelmina aan het roer, de oranjevlagin top, starten wij ons schip van staat. .. " enz. (bij het 25-jarigjubileum van koningin Wilhelmina). Opde praalwagen zien we onder anderen Neer Cuypers en Chr. Ramakers en de buurt als jongematrozen en soldaten. Achterop de koningskroon en provinciewapens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek