Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

80, De Maria Congregatie van Echt op retraite in 1938, Bovenaan op de trap: Lies Hoedernakers. Mia Vos, Sophie Vos, Til Bongers, Maria en Sophie Hover, Cor Mangels, Virg. Hotterbeeks, Cor Laugs, An en Mia Vrehen, Jo Matthey, Mia Walraven, Marie Delsing, Grada Scheepers, Leen Hannen en Toos Wintraeken. Verder onder anderen: Mia Meijers. Jac. Palmen, Annie Storken, Jes Kitzen , Jeanne Roufs, Fiens Mols, Fien de Haan, Lies Cuypcrs, Mia Heynen, Leen Ruyters, Til Maassen, Mia van Wegberg, Rieka Cuypers en Jeanne Laugs.

RI. Hier een van de "Weidefeesten", die voor de oorIog erg in zwang warcn, onder andere op de weide van Kastcel Vcrduyncn, lndcmans, Moutfahrick Mcuwissen en De Horst. Zie op de foto hct hord met de tekst:

"Gelieve bij ontvangst direct tc betalen. Aan kinderen bencdcn de 16 jaar mogcn geen zwak-alcoholische dranken worden verkocht of verstrekt." Van links naar rechts: Pierre Cuypcrs. Scf Giesberts (achter buffet), Fons van Kempen, Gerrit Thissen. Sjang Oclcrs, Fons Matthey. Siang Dircks en Bair Ruyters (met bolhoed).

82. Zo zag de Groote Straat er uit op 30 juni 1912. Op dezc dag- bij het 12'12jarig bcstaan van Vriendenkoor Echt - trok er ccn historische optocht door de straten van Echt , met onder anderen Karel de Grote. Wittekind, Rorneinen, Saksen en Drurden. Er trok een stoct mcc van 140 rncdcspclers. 40 paardcn, diverse praalwagens en groepen. Het openluehtspel "Wittekind" (de afgodendienaar) wcrd opgevoerd in vier bcdrijvcn. De Katholiekc IIIustratie van 6 juli 1912 bracht een uitvocrigc fotoreportage met zes foro's van dir opculuchtspel. Let op de bcstrating, de prachtige boeden van de dames en vcldwachtcr Vcrlindcn.

83. Kruispunt Pey met de oude Rijksweg rond het jaar 1912. De Rijkswcg was toen nag gewoon verhard met grind; de bomcn zijn geplant in 1900. Links het hotel Theelen, met terms en een oude Ford. Rechts het bekende cafe van Marieke Gelissen. Let op de drukte!

84. Zo zag een , .Kruideniers- en Comestibleswinkel" er uit in grootmoeders tijd. Achter zijn toonbank vader P. Heuts, oorspronkelijk uit Maasbracht. Hij kwam vanuit Hoensbroek en vestigde zich in de jaren twintig op de "Groote Straat nummer 2" te Echt. Samen met zijn "vrouwke" run de hij de winkcl en vcrdiende hij de kost voor zijn gezin van maar liefst tien kinderen! Alles wat niet verpakt was, deed hij in eigen bedrukte zakken (opzijn Echts: "toete"). Op de foto isde oude winkelwaag al vervangcn dooreen snelweger , vandaar de foto. Tegenwoordig is op ditzelfde ad res gevestigd firma Custers-Heuts (met dochter Jo).

85. De processies van Echt! Zij trokken van oudsher langs de oude stadsgracht en door de Groote Straat terug naar de kerk. Sacramentsprocessie, Grote en Kleine processsie , processies naar O.L. Vrouw van Schilberg, drie processies door de velden tijdens de Kruisdagcn, processies bij inhuldigingen, feesten en begrafenissen - allemaal uitingen van het rijke roomse !even in Echt, waaraan vrijwel iedereen en aile verenigingen deelnamen. Altijd zcer indrukwekkend en een ware show. Op de foto de staart van de processie op de Peijerstraat, met nog enkele f1ambouwdragende leden van de Ambrosiusbroederschap (opgericht in 1814, zie broedermeester oome Drees Delsing. Broer Bachus, Jan Utens. Hilaire Coonen, een onbekende en Louis Smeijsters), verder het bestuur en de leden van Harmonie (toen nag zonder uniform), de bruidjes, heme I of baldakijn met het Allerheiligste , de misdienaars, het kerkbestuur en het kerkelijk zangkoor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek