Echt in oude ansichten deel 1

Echt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3637-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw maakte de boerenbevolking een slechte tijd door. Vaker hield men een inzameling huis-aan-huis om een boer, na tegenslag of sterfte onder het vee, er weer bovenop te helpen. In die tijd bestond er het .Landbouwcasino Echt" dat zorgde voor de gezamenlijke aan- of verkoop van zuivelproducten, granen, zaden, kunstmest e.d. Uit dit Landbouwcasino is later o.a. de "Stoomzuivelfabriek Echt" ontstaan, eerst aan de Waterrnolen, toen op het Vrijthof en in 1916 werd "St.-Isidorus" te Pey gebouwd, dat in 1964 werd omgezet in IJsfabriek SIBEMA (directeur Ter Huurne).

43

44

Zwaantjeshof is weI de meest historische hoeve. Vanaf 1244 behoorde ze toe aan de Munsterabdij van Roermond. De huidige hoeve (zie ankerjaartal) werd gebouwd in 1734 met tiende-schuur (voor de afdracht van 1/10 graanopbrengst). Rechts op de toto: Jean Peters, Bert Bovend'Eerd, wed. Peters-Laumen, Willem Peters (paardenfokker), Gerard Peters en als kleine jongen Jan Peters (het latere Tweede Kamerlid). V66r de hoeve: de eg, Brabantse ploeg, houten wel, cultivator en manege (voor het dorsen met paardentractie).

Hier een foto rond 1910 to en het feest was bij de bekroning van de hengst .Blokus" van de Hengsten-associatie Echt. Voorop in de stoet: de bekende paardenfokker Willem Peters gezeten op de bijna even bekende hengst Blokus, waarna burgemeester Ad. Meuwissen (met hand voor gezicht!) J. Hoeymakers, W. Hoeymakers, H. Konings, H. Delsing en vervolgens de harmonie St.-Cecilia met daarachter de schutterij van Berkelaar.

45

46

De "Slagmolen" dateert van 1664 en is de op een na oudste molen van Eeht. Zij werd vroeger de .xmderste molen" ook Halbeker molen genoemd, waarsehijnlijk naar het zeer oude Eehter geslaeht "Van Halbeek" (afgeleid van de Aal-beek?). De Slagmolen was vroeger een dubbele molen, nl. voor olie en graan en had twee buitenraderen, die gevoed werden door de Geleen- of Molenbeek. Molenbaas en later eigenaar was Philipus van de Laar. Eigenaar is thans nog de familie Van de Laar. Oudste molen was de Eehter Watermolen, of .Jxrvenste molen", gelegen aan de Molenbeek, nabij de Wijnstraat, waar thans de dakpannenfabriek "De Valk" is gelegen. Zij bestond reeds in 1307.

Aasterberg werd door de aanleg van hetJulianakanaal (in 1923 en klaar in 1934) gescheiden van het tegenover gelegen gehucht Ophoven, alsook van het centrum van Echt. Vroeger was er een verbinding met Ohe en Laak door middel van een kleine brug over de Oude Maas. Aasterberg omvat slechts een 15-tal huizen met nog ongeveer 70 inwoners. In vroeger tijden had Aasterberg minstens 3 maal per jaar last van hoog water en stonden aIle kelders onder water. In 1926 was er de grote watersnood, waarbij de bevolking en ook het vee, mede met hulp van mariniers, moest worden geevacueerd. Voor het huis Smeets (midden) staat nog de "mallejan" voor 't vervoer van bomen, meestal met 2 zware paarden met aan hun paardentuig veel koper, de kloters en de scheIriem.

47

Hoe e de Horst tCh

48

Kasteel "De Horst" was 'n Gelders leengoed in het begin van de 15de eeuw en bezit van de familie Van der Horst. In 1662 ging het kasteel over aan Hans Willem van Holthausen, die het kasteel herbouwde en versterkte. De laatste eigenaar J. E. van Holthausen (in 1839 overleden te Maeseyck) Iiet het kasteel op het einde van de 18de eeuw afbreken en vervangen door het huidige herenhuis met boerderij, gebouwd in 1801 (en in de volksmond geheten "De Hoost"). In de laatste wereldoorlog werden er vele Engelse piloten geherbergd. De hoeve is thans bezit van de familie Geraedts uit Roermond en wordt bewoond door de familie Peeters.

Bij de aanleg van de Staatsspoorweg tussen Venlo en Maastricht kreeg ook Echt zijn station in 1865. De beukeboom die toen geplant werd naast het stationsgebouw, staat er nog en is eveneens ruim een eeuw oud. De foto toont de achterzijde van het station, met ervoor o.a. stationschef Hoenkamp en personeel, verder W. Smeets, mevrouw Vos-Clerx, Jean Indemans en Frits Vos. In de raam boven mevrouw Srneets-der Haag en mevrouw Hoenkamp.

49

50

De L.T.M. onderhield van 1922 tot 1938 een stoomtramdienst tussen Roermond-EchtMaeseyck. De gemeente had aandelen genomen met de bedoeling om via het N .S.-station Echt een verbinding tot stand te brengen tussen Belgie en Duitsland. De L. T.M.-gebouwen zijn in 1939 in gebruik genomen als EROBA-rijwielfabriek door de Gebrs. Geurts. Hier een foto van de L.T.M.-stoomtram na zijn laatste rit bij aankomst op het N .S.-station Echt, met het to en dienstdoende person eel.

Bozl'.1inc-:Hous6 ':Hljle/ u Commerce , ..

- [J:H7. I bourg Holte» .

Zoals gebruikelijk vestigden zich in de nabijheid van het station meerdere hotels en caferestaurants. Hier het bekende "Hotel du Commerce", gebouwd in 1874, waar de Delsinggeneraties nag tot heden ten dage in wonen. Tegenover het station vestigde zich "Hotel Vas" later geexploiteerd door Frits Vas en thans "Hotel De Vas" van de familie Aben,

51

it ,PECT'''.)

d'Echt

ECH:T.

(LiMBOURG,)

;:Membre> d« 'eonseif d';;ldmini.tration :

_ .1I~lfl .lJ.:~':/j=j':"'>. d"/ .N"~ it ..t.<:J" .? .~;:(:~. ,y;'j!J~1 .:";~ .? ~ .v.'

cl":r $.Jim ~:, 3.,.· ??.??? ~ ?. ~ ?? ~ ?

.- !f;,cll"~U 1;"'11 . ~1~1/1l': ?? :I" ?????? h,.1 it ~:..nl. !.cui, ·:t~dl .? :· .~;,,~' .?. ~.';..; ~ .'J.t

'z)ircctcur:

!'~IU'> oi!Ct !.:: .?.?.?.??.?? >1:, ??? "..ht

SPECIALITE DE LA F ABRIQUE :

LA TUlLE LOSANGEE D'ECHT,

PRODUCTlO A 1 'UELLE -t' ILLIONS.

De oudste dakpannenfabriek van Echt was gelegen aan de Stationstraat, bestond reeds in 1865 en werd later de "Stoompannenfabriek Echt". Zie voor directie en productie de prospectus uit het jaar 1895! In 1929 is de fabriek nagenoeg geheel afgebrand doch weer herbouwd. Op 2 oktober 1969 is de fabriek opgeheven, De gebouwen met 2,5 ha grond zijn toen aangekocht door de gemeente Echt voor f 150.000, - en geheel gesloopt in 1970 voor woningbouw en wegenaanleg.

52

ht voor f 150.000, - en geheel gesloopt in 1970 voor woningbouw en wegenaanleg.

52

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek