Echt in oude ansichten deel 1

Echt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3637-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Rond de eeuwwisseling en nog tot na de wereldoorlog 1914-1918 togen zeer veel Echtenaren, soms met vrouw en kinderen, naar de z.g. "Brikken" in Duitsland. Werkseizoen: van Pasen tot Echter kermis. Op de foto: groep Echtenaren rond 1900 op een "Brikkenbakkerij" te Viers sen (D.). Verklaring van een moeder in Pey over haar zoons die thuis kwamen: ,,lao, den kome ze heives vannet Pruusses, mit de vaer op d'n hood en de vaan aande vot",

53

Panor~rr:a Ech!

54

In het midden: sigarenfabriek "De Adelaar" van de Gebr. Coonen, gebouwd in 1909 op de oude Gasthuisstraat van Echt. Er waren zo'n 20 mensen werkzaam, nl. 15 sigarenmakers, 3 strippers, 1 sorteerder en 1 kistenmaker. Een sigarenmaker maakte 300 sigaren per dag. De cafe-sigaren kostten f 12,- per 1000 stuks en werden in die tijd per kruiwagen vervoerd naar de cafe's en winkels in de omliggende plaatsen. Naast de fabriek, in het huis met vakbouw, woonde de "meesterknecht Steuns". Links op de foto: huis Verlinden en Korvers en rechts op de foto: huis Omloo-Broen.

Jodenstraat - Echt

Hier de historische plek waar in vroegertijden een brug lag met stadspoort voor de toegang tot de "stad" Echt. Rechts de villa "De Brug" zoals hij in de volksmond nog heet en waar vroeger kapitein Welters (gepensioneerd ritmeester uit Indonesie en naar men zei vrijmetselaar), daarna kapitein Zeeles (ingenieur/directeur van de Spoorwegmij) woonde en thans de familie Delsing. Links: de winkel van Dingelstad, later Rooyakkers en thans Aerts, met daarnaast het huis van de familie Smeets, waar 3 generaties lang kosters waren van de kerk van Echt.

55

56

In de Carnavalsdagen trok men vroeger in Echt met de z.g. "Fokkepot" (= rommelpot) langs de huizen. In de goede week trok men toen met de houten "Kleppers" rondo Hier Jo Heldens op zijn tocht langs de huizen van Berkelaar. Met hem op de foto in 1923: meester Hoeymakers, Frans Peters, Pierre Vos, Harie Palmen, Jan Beckers, George Konings, Paula Sliepen, Sef Korvers, Marie Heymans en Nellie Linssen.

Ook "Sinte Merte" op 11 november (tevens begin van de carnavalstijd) wordt al eeuwen met bijzondere ijver gevierd. De Echter carnaval is altijd uitbundig gevierd (met name in de 60 cafe's en danszalen welke er nu nog zijn). Vroeger trok er slechts een carnavalsoptocht vanaf de Pepinusbrug door de gehele gemeente Echt (nu soms 4 optochten). Hier een van de oudste fete's van de Echter Carnavalsoptocht, gemaakt rand 1910 in de Peijerstraat. Voorop de Kon. Marechaussee te paard en in de optocht op een praalwagen de alombekende dokter P. van Kempen als "Pepijn van Herstal".

57

58

Hier een foto van de gymnastiekvereniging Sparta, opgericht in 1910, welke tot grate bloei kwam en vele successen behaalde in 1919. Op de foto van 1914: het bestuur: P. v. d. Brekel, J. Indemans, C. Bongaards, Dr. R. Sonnen, Dr. P. van Kempen, R. Griens, W. Joosten. De leden: P. Konings,Jos Schreinemachters,J. Gobel, Th. Coonen, F. Omloo,J. Hotterbeeks, J. v. d. Brekel, B. Smeets, H. de Haan, L. Konings, P. Mangels, J. Frenken, W. Korrel en M. Benjamins (gymleraar).

Het Vrijthof was in lang vervlogen tijden een openbaar plein, dat na verloop van tijd in een gewone straat is veranderd. Links: het 17de eeuwse herenhuis, later van de familie Ruyters (magazijn: kalk en steenkolen, afgebroken in 1955). Verderop de woning van de kerk -suisse (voor ordehandhaving in de kerk). Achteraan links: de oude pastorie, afgebroken in 1953. Rechts: de 17de eeuwse typisch Limburgse gesloten hoeve, van de familie Van Helden, later Omloo en Laugs, afgebroken in 1952 voor verbreding van de Steeg/Diepstraat. V66r de hoeve de z.g, Brabantse ploeg op bolderwagen met iets verderop een van de oude stadspompen.

59

·siosc:n..:

.6t':~ (' ??. Lr

en Gc:ncc :cbc-

.???.?.??.? 1.

l7. Zt:7. ::CC:"':J Gee :c::;ken.

15. L:~k. ;:~!J:ln:.:cc:~ door ~et : erk.b" t1.:.u;' .

.?.. :;~"'l~: ?. e vcn den over.cd e, I

~ !)3 }ecen cr g roote E. ;:-: .. mi'fe.

:....~. Ov r~e D~ ro ~::l~.~n en bC!:lll¢stC:!cr. en, I :....a J~oe: sre: Ie z:c. p ..?... !O' ren op In a Vijn-

s:';':;'::~ o: z;ch :00 la:1~~ 0 'atermolen ncar :: s::r:l..u:.s .e OC¢' vcn, verv ~c over et 'n::ho I r..:.::.r ce ·erx.

.. e re ~ .. )on 'crheden volgea.)

60

Echt ken de altijd een rijk geschakeerd verenigingsleven. De vele processies (o.a. Sacramentsprocessie, Kruisprocessies gedurende de 3 Kruisdagen, de grote processie naar O.L. Vrouw van Schilberg en vele andere) waren een echte show van het rijke roomse leven. Hierboven een foto met tekst uit de Limburgse Koerier van .Plechtige begrafenis Deken Jaspar" op 6 mei 1924 op het Vrijthof.

Reeds v66r 1755 lag aan het einde van de Wijnstraat, ter plaatse van de "Maesyckerpoort" een wachthuis met een "gevanckenisse" behorende bij het Hoofdgericht Echt, in de vo1ksmond de "wacht" genoemd. In 1867 werd het St.-Rochuskapelletje dat eerst vrij stond (zie kaartje bIz. 80) ingebouwd door 2 nevengebouwen, nl. een .wachthuis met cachot" en aan de andere kant een "brandspuithuis". De oude kapel is later afgebroken en als hoekkapel herbouwd. Op de foto: de "Wacht Molenbeek" (met Pierre Munnick en Jean Vreken) uit de mobilisatie 1914, met op de achtergrond de oude woning van de Rector en het huis Groenen, later bewoond door de familie Clerx en Van Heek.

61

Op 20 september 1865 werd - vanuit het Ursulinenklooster Maeseyck - het Ursulinenklooster te Echt gesticht met vier zusters. Eerste Overste werd Mere Marie Harlinde Jennissen uit Echt. In 1873 werd het pensionaat geopend met 8 leerlingen; de kapel werd gebouwd in 1881. In 1892 was de opening van de Normaalschool voor oplei ding van onderwijzeressen (in 1903 werd ze Kweekschool). In 1969 is er een AtheneumHA YO-school gevestigd.

en (in 1903 werd ze Kweekschool). In 1969 is er een AtheneumHAVO-school gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek