Echt in oude ansichten deel 1

Echt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3637-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Naast zang werd vroeger door "Vriendenkoor" tevens tooeelspel beoefend. Bij het 121jarig bestaan werd het drama "Wittekind" de afgoddienaar, opgevoerd, waarbij een schitterende optocht van de 140 medespelers, 40 paarden en diverse praalwagens voor de opvoering door de Echter straten trok. Het was iets groots en nieuws, dat in de geillustreerde pers van Nederland en zelfs uit het buitenland veel aandacht trok. In 1919 kwam de opvoering van "De Slotvrouwe van Echt" geschreven door de Echtenaar Frits Smeets (negen maal opgevoerd te Echt, drie maal te Arnhem - waar de "Echter Hagespelers", zoals de pers ze noemde, aIle succes hadden). "Oud Heidelberg" trok vijf maal een volle zaal.

73

74

De eerste Eehter Voetbalvereniging (E.V.V.-Sparta) werd opgerieht in 1908. Het eerste "voetbalveld" lag tussen het postkantoor en de "vuursteen"-winkel van bakker Omloo. Later kwam het speelveld in de Breulle (entree: 3 cent) en daarna op de Loop. Bekende figuren waren: Fons de Haes, Joep Welters, Jean Hotterbeekx, Sef Sehreinemaehers, Frits Smeets, Andre Delsing. Op de foto: o.a. Fans Omloo (de latere Deken van Weert) Rene Geurts, M. Benjamins, Kap. Custers, SefLinssen. Foto rand 1920.

De windmolens zijn uit het land van Echt verdwenen. Rond het jaar 1900 kende Echt vijf windmolens. Een grate stenen windmolen stond op Schilberg (gebouwd in 1824 door de familie Meuwissen en rand 1908 geheel uitgebrand). Een tweede windmolen stond bij Klein Berkelaar (gebouwd in 1786 en afgebrand rond 1860). Een derde molen werd in 1892 gebouwd te Koningsbosch door de familie Van Kruchten. Een vierde molen van de familie Weeda-v. d. Brekel stond op het Hoogveld, terwijl de vijfde molen "Nooit Gedacht" op het Kerkveld werd gebouwd in 1906 door de familie v. d. Brekel. Zij brandde als laatste windmolen van Echt af in 1934, tijdens de Echter kermis.

75

76

De Diepstraat liep langs de Kerkgracht (Kerkgraaf) en werd gescheiden door een prachtige rij bomen. De bomen zijn gekapt en de gracht is gedempt in 1939 onder burgemeester Meuwissen. De foto geeft een beeld van de Diepstraat rond het jaar 1900. Achteraan op de hoek Diepstraat-Berkelaarsweg, het cafe "De Zwarte Ruiter" met ertegenover cafe Meuwissen (afgebroken en herbouwd in 1933). Het hoge huis in het midden van de straat is van de familie Smeets en geboortehuis van Frits Smeets (o.a. schrijver van "De Slotvrouwe van Echt" en directeur H.B.S. te Maastricht) en diens broer Bair Smeets (onderwijzer, prins carnaval en stimulator van vele verenigingen). Zie ook de oude stadspomp.

In 1860 werd door het gemeentebestuur een wekelijkse graanmarkt opgericht op de Plats. De wekeIijkse warenmarkt, eveneens op de Plats, dateert van 1920, waarvan bovenstaande foto. Verder was er op de Plats nog tot rond 1955 de wekelijkse biggenmarkt. De huidige weekmarkt, elke woensdagmiddag op de Nieuwe Markt, dateert van 1960.

77

78

Links op de foto het oude hotel Geurts (thans winkel Bachus en de woning van de Rector der Ursulinen) met daarachter de drukkerij Griens (thans drukkerij N.V. J. Valkenburg). In 1901 nam R. Griens de drukkerij over van Moermans (eerst op het Vrijthof, later op de Graaf) en begon in datzelfde jaar de uitgave van het "Echter Weekblad", sinds 1965 "Echter Echo" dat thans geexploiteerd wordt door de Echter Middenstandsvereniging. Rechts: achter de stadspomp het Hotel Van de Venne (thans firma Van Montfort) met daarachter het oude huis der familie Welters en geboortehuis van de geschiedschrijver van Echt Ad. Welters en die later ere-burger werd van Echt, (thans fa. G. Delsing).

We eindigen onze tocht door oud Echt op de meest historische plek: De Dekenale St.-Landricuskerk. Het is een laatgotisch bakstenen gebouw, met 3 evenhoge beuken en een enkel koor (het oude priesterkoor) dat veel ouder is en dateert van rond 1400. Deze z.g. hallenkerk heeft inwendige steunberen, smalle kerkgewelven en er zijn thans wederom prachtige gebrandschilderde ramen, vervaardigd door de Echter kunstenaar J. Verheyen. We wezen reeds op de alleroudste klok van Nederland (van 1272, zie biz. 10) en attenderen op de verdere kerkschatten: o.a. een kazuifel van 1574. NadekenJaspar kwam in 1924 deken Jongen, in 1934 deken Terstappen, in 1946 deken Linssen en in 1959 deken Joosten.

I'ROY:'iCH~ LDIBrUG.

~~~~srl-E ~ECl1"1

~~ ,,~., ': J!;'~'N" I

C~ ??????? ~ H't;#

'N.,U.l

!lN'1 t /1/;.;"" I

l'

80


'N_,u.l

!lul t /1/;.;"" I

l'

80

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek