Echt in oude ansichten deel 2

Echt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2277-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal! Echt had vroeger stadsrechten, stadspoorten, een rechtbank en was eens een van de machtige Hanzesteden met industrie, handel en tal van historische gebouwen. Het uiterlijk van de stad is echter vee1 veranderd en er is vee1 verdwenen, maar Echt behoudt zijn zeer oude en interessante geschiedenis.

Wat die geschiedenis betreft, kun je gerust stellen dat het begin van deze eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog ook al geschiedenis is en derhalve een bron van nostalgie. En nostalgie is "modern" en "in". Immers, van het boekje "Echt in oude ansichten deel 1", dat in 1970 voor het eerst verscheen, is inmiddels de derde druk uitverkocht. Vandaar wellicht dat de Europese Bibliotheek mij vroeg om een tweede boekje over Echt in oude ansichten samen te stellen. In de twintigste eeuw heeft de fotografie een enorme ontwikkeling doorgemaakt, maar in het begin van deze eeuw werden slechts uiterst zeldzaam bepaalde gebeurtenissen op de gevoelige plaat vastgelegd. Bovendien is er veel verloren gegaan. Ge1ukkig is er nog veel bewaard op oude foto's en ansichten, zodat ik een keuze kon maken uit meer dan vijfhonderd oude ansichten.

Helaas konden er slechts 'n kleine tachtig "momenten" in dit boekje worden afgedrukt. Aan de hand van deze tachtig oude ansichten en foto's maken wij voor de tweede keer een rondwandeling door het Echt van zestig it tachtig jaar geleden. De kostelijke

oude ansichten geven een momentopname van Echt in de jaren dat gas, licht en water nog ze1dzaam waren, in de tijd van klompen en karren, de tijd van trekhonden en ossen. Naast de agrarische bedrijvigheid en de mijnindustrie viel er in Echt veel te beleven. Er woonden bierbrouwers, molenaars, touwslagers, radmakers, graanhandelaars en smeden.

In dit boekje heb ik geprobeerd vooral ook een beeld te geven van die oude beroepen, zoals boer, slager, veld wachter, brouwer, wever, leemsteker, fabrieksarbeider, pannekletser, klompenmaker, radmaker, koperslager, smid, schaapherder, enzovoort.

Het lezen van de tekst en het bekijken van deze oude afbee1dingen zal bij menigeen de herinnering oproepen aan het leven en de mensen van Echt tussen de jaren 1880 en 1940.

De jongere inwoners en nieuwkomers zuilen in het boekje kunnen zien hoe Echt er zestig jaar ge1eden uitzag en zij zuilen zich een beeld kunnen vormen van de samenleving in die dagen, waarbij zij vaak dingen zuilen zien en 1ezen waarover zij door de oudere generatie zo vaak horen spreken. De historisch ge interesseerde zal op de afbeeldingen gebouwen en straten vinden die inmidde1s zijn gesloopt of veranderd zijn. Mijn bedoeling was in elk geval over grootvaders tijd nog wat informatie te geven en iets van die jongste geschiedenis voor Echt vast te leggen. Ik hoop dat dit tweede boekje "Echt in oude ansichten" een even gunstig onthaal zal vinden als de andere boekjes.

1. De "Echter kirmes" op de Plats, rond het jaar 1900. Vroeger was de kermis geconcentreerd op de aloude Plats voor 't stadhuis. Op deze foto de carrousel of ,,'t sjipke", opgesteld voor bakkerij Joosten (met erboven de societeit). Bij het ijskarretje onder anderen Bair Boumans, Jan Leurs en met de motorfiets dr. Van Kempen. Verderop stonden de snoepkraampjes, schommels, het vliegend rad, de stoomcarrousel en theaters (met de dikste vrouw ter wereld, een slangemens, vuurvreter, enzovoort). Toen het kermisterrein te klein werd, kwamen er kermisattracties op de Grote Straat en geleidelijk aan zelfs op twee plaatsen, namelijk Plats en Nieuwe Markt. Sedert 1960 staan aile attracties op de Nieuwe Markt.

2. Op 30 juni 1912 trok een schitterende historische optocht door Echt. Bij het twaalf-en-een-halfjarig bestaan van "Vriendenkoor" werd in de openlucht het dramatisch toneelspel "Wittekind, de afgoddienaar" opgevoerd, een historisch stuk over Karel de Grote en Wittekind met zijn Saksen en Dmiden. In de optocht, voor duizenden toeschouwers, trokken mee: honderd veertig medespelers, veertig paarden en diverse praalwagens. Let op de bestrating en oude huizen rond de Plats, onder andere cafe Beunen, meester Coonen, slager Konings, bierbrouwer Maas en timmerman Zeelen. Zie oak de veldwachter, het bestuur van de Zank en dr. Van Kempen te paard,

3. De oude stad Echt was omgeven door eeuwenoude stadsgrachten en was slechts langs drie stenen bruggen bereikbaar (de Zuiderpoort, Noorderpoort en Maaseikerpoort). Hier de historische plek waar vroeger de Noorderbrug lag met de stadspoort en links het huis "De Brug", met als bewoner "Graadje van de Brug", De harmonie van Echt trekt juist over de brug met daarachter de bruidjes. Rechts, vlak bij de oude stadsgracht, de ANWB-wegwijzer met daamaast de oude stadspomp.

4. Zo waren vroeger de straten in oud-Echt, Hier de Diepstraat rond het jaar 1900, die inderdaad diep lag ten opzichte van "de Kerkberg". Links boerderij-cafe Meuwissen (met een fiets tegen de lantaarnpaal van iemand die er snel eentje ging vatten). We zien de schuur met ankerjaarta11838, verderop huis Cuypers (Sjang en Nol), huis Smeets (Frits, Bair, Maria en Neske), huis Otten (later Jan Mathis Cuypers), Van Neer (met in de vaart diverse gezinnen) en op de achtergrond de St-Jorisstraat. Rechts de oude stadsgracht met prachtige lindebomen (gedempt en gekapt in 1939) en de waning van Bair van Tel en Lei de Smeed,

5. Hier een foto van de St.-Jorisstraat rond 1908 nabij de Noorderpoort (waar thans een transformatorhuis is). Links het huis/smederij van Wegberg (met Lei de Smeed in de deuropening) en een dertigtal buurtbewoners, onder anderen in het midden Helm Smeets en naast hem de vrouw van Bair van Tel. Links Tjieu de Smeed en Tjieu Linssen en als kleinste Anneke Smeets. Verder kinderen Royakkers, Schoenmakers en vele anderen. Achter de smid lag het cafe en de beugelbaan van Bair van Tel. Aan de overkant rechts: huis/slagerij Heynen, daarnaast de klompenmakerij, later de winkel van Rooyakkers en Aerts, vervolgens een poort met daarachter huis, schuur en stal van koster Smeets, waarnaast het Strontsteegske en het huis Cuypers en Willems.

6. En hier ziet u dan de poort met daarachter het huis, de schuur en stallen van de oude koster Smeets in 1926, toen Smeets zijn vijftigjarig jubileum als koster van Echt vierde. Lees vooral ook het prachtige vers, met guirlandes opgehangen, boven in de poort. Tijdens de feestelijkheden slaagde zijn kleinzoon Jac. Smeets voor zijn onderwijzersakte. Deze werd later onderwijzer te Echt en directeur van de zangvereniging .Vriendenkcor" te Echt en andere koren, onder andere in Koningsbosch en Beek.

┬ĚCeM

ZUi;nsfraaf

7. Gezicht op de Wijnstraat rond het jaar 1918. Op de hoek het huis van de gezusters Meuwissen, waarin to en textielwinkel Hendrickx-van Laer was gevestigd, Daarnaast de woning van Betje Behaej (vanwege haar bemoeizucht) en vervolgens de winkel van N61ke Geurts. Op de hoek diverse schoolkinderen, onder anderen Zus van Kempen, Lien Harbers en Mia Stokbroekx. Rechts naast hotel Cuypers en slager Joosten woonde toen het gezin Stokbroekx (de eerste fietsenmaker in Echt).

8. Aan het einde van de Wijnstraat lag in vroeger tijden de "Maaseikerpoort" met een wachthuis en gevangenisse, behorende bij het hoofdgericht van Echt. (Zie in dit verb and de wachtpost op bladzijde 61 van dee11 van "Echt in oude ansichten".) Op deze officiele ansichtkaart van v66r 1892 staat links de boerderij van de zusters ursulinen, waarin later de kleuterschool (bewaarschool) werd gevestigd. Rechts de normaalschool, waarvan de bouw begon in 1887 en die gereedkwam in 1891.

9. Links de cavalcade (stoet te paard) ter gelegenheid van de eerste heilige mis van pater Reinier van Kempen in 1917. Naast het postkantoor was een steeg die naar schoenmaker Roufs leidde.

Rechts het huis Harbers (leraar aan de normaalschool) met daarnaast de winkel van de firma Sormani en op de hoek van de Hofakkersteeg het oude huisje van Linssen (later het snoepwinkeltje van Hotterbeekx, ingestort einde 1982). In het huis Harbers was later meubel- en timmerbedrijf Vos gevestigd, Thans is op deze plek Foto Muller.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek