Echt in oude ansichten deel 2

Echt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2277-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. De Zuiderpoort lag aan het einde van de Grote Straat en bij het begin van de Peijerstraat en het Bovenste Eind, Hier het huis Clerx, vroeger bewoond door de familie Mintjens, dat ook bewoond werd door dr. Van Kempen en zijn zes kinderen (zie bladzijde 7 "Kent u ze nog ... de Echtenaren"). Ernaast een huis dat door verschillende Echter families werd bewoond, onder anderen door De Waal, Eyck, Monsieur, Peeters en Van de Brekel en "De Magneet". In huize Clerx was het arbeidsbureau van Echt gevestigd, van 1950 tot 1965. Beide huizen zijn in 1969 afgebroken voor een doorbraakverbinding van de Peijerstraat met de oprit voor de E 9.

Utlc.: Rene Gdens, lebt.

11. Een officiele ansichtkaart van de Grote Straat uit het jaar 1906. De oude stadspomp stond voor het huis van Sjang Simons (later lunchroom Delsing). Daarnaast hotel Welters. Echt had destijds weI tien hotels. Links hotel Geurts met daarnaast drukkerij Griens. De overige stadspompen (ter vervanging van de vroegere waterputten) waren geplaatst op het Vrijthof, in de Diepstraat, de Wijnstraat en de Jodenstraat. Zij werden er destijds op last van de Staten-Generaal geplaatst binnen de stadsgrachten, naar aanleiding van een "onuijtblusselijken brandt". Er is nog een oude stadspomp gered, die hopelijk spoedig als een monumentje wordt herplaatst.

12. Als de sacramentsprocessie door de straten van Echt trok, waren er op diverse plaatsen zogenaamde rustaltaren. Hier het rustaltaar bij het Sint-Antoniusgasthuis. Let op de processiepaaItjes, flambouwen, baldakijn, enzovoort. Het St-Antoniushospitaal, ook weI 't klosterke genoemd, werd gebouwd rond 1900 op de plaats waar eertijds het oude Echter gasthuis werd gebouwd. Het St.Antoniusgasthuis werd in 1982 afgebroken en in 1983 door nieuwbouw vervangen.

13. De VerenigingszaaI, ook weI KSA-zaal of Actiezaal, werd gebouwd door het kerkbestuur van Echt rond 1920. Ontelbare toneeluitvoeringen en activiteiten hadden er in plaats. Ook waren hierin actief:

"Credo Pugno", "De Jonge Werkman", de bibliotheek van kapelaan Van Kessel, de bioscoop van meester Ruyters, de praatavonden, enzovoort. Na de oorlog werd de zaal verkocht aan een aannemer, die hem verkocht aan "Toro-behang". Vervolgens was er het disco theater "Action", dat in 1980 failliet ging. Sinds 1981 is hierin het "Majestic Disco Theater" gevestigd,

Echt.

Carmelitessenklooster.

Booenstestra-t.

14. Op 20 juli 1875 vestigden zich te Echt op de Bovenste Straat de zusters carmelitessen. Het klooster werd gebouwd in 1879 en de kapel in 1880. Tijdens de Duitse bezetting, narnelijk op 2 augustus 1942, werd vanuit dit klooster de Duitse filosofe en carmelites dr. Edith Stein, schrijfster van een tiental wetenschappelijke boeken, naar het concentratiekarnp weggevoerd. We zien ook de oude woningen op het Bovenste Eind. Achteraan links op de hoek de woning van Sjengske Otten (radmaker, timmerman en leverancier van doodskisten), later huis en cafe Monsieur.

Bovenste street

15. In 1912 kreeg Echt elektriciteit (zie lantaarnpaa!). In die tijd is er a! een bestrating op de voornaamste straten van Echt, namelijk met maaskeien. Bijgaande foto van 1912 geeft een prachtig beeld van de aaneengesloten bebouwing en de huizen van de Bovenste Straat (Grote Straat) te Echt. Afvoervan water had plaats via de goten en begon via de hoogst gelegen. In dit geval begon men de goten te vegen vanaf de Zuiderpoort tot aan de Plats.

16. De oude pastorie op het Vrijthof werd afgebroken in 1934 en door nieuwbouw vervangen in het jaar 1935. Ret was een statig, groot gebouw in Maas1andse stijl.

Een foto van de feestelijk versierde straat en oude pastorie in 1930 (rechts) met in de deuropening "vader bisschop" monseigneur G. Lemmens en deken J. Jongen, die zijn vijftigjarig priesterjubileum vierde. V60r de pastorie de bewoners van het Vrijthof, die hun "vader bisschop" uitge1eide doen. De auto met chauffeur staat klaar, iets verderop.

17. Een foto uit 1920 van de Bovenste Straat, voor de huizen van Maan van Halbeek, de weduwe Van Halbeek en de gebroeders Sehloszmaeher (GUllS en Edmond; later pand Dingelstad). Hier wordt trots geposeerd met de nieuwe Opel vraehtauto uit 1920, met vaste banden, toeter, koplampen en nummer P. 2865. Leunend op het spatbord Rene Smeets, verder Frans Smeets, Tony Lausen, Jae Dingelstad en uiterst reehts Sef Smeets,

18. Hier het huis Stokbroekx in de Peijerstraat, later het huis Wetzels, daarna het distributiekantoor en thans de firma Van der Laak. Links was er een cafe, rechts een rijwielhandel. Op de foto: Thei Delsing, mevrouw Colaris-Boumans, mevrouw Stokbroekx-Boumans, Harle Stokbroekx en mevrouw SmeetsWiers. De eerste fiets werd, zoals bekend, uitgevonden door meneer Burger uit Deventer in 1897, maar grootvader Stokbroekx heeft de eerste fiets gemaakt in 1908 te Stevensweert. De man die zich hier als eigenaar van de eerste motorfiets rond 1910 laat fotograferen is Harle Stokbroekx. Hij was ook al wielrenner en debuteerde als "Pieter Pelle op zijn Gazelle".

Groet uit Eeht

Peyers!r aa t,

19. Een officiele ansichtkaart van de Peijerstraat v66r 1908. De foto is genomen komende vanaf het station, met links het huis Luypen, het huis Richter (later Weeda en zaal), het huis Helmich en het huis Vollebrecht (sigarenmakerij en zadelmakerij). In het midden op de achtergrond de norrnaalschool met rechts het huis Houben, het huis van dr. Sonnen en het huis Van Neer, met reclame op de gevel voor koloniale waren, waar thans het Royaltheater is. Uiterst rechts de kazerne van de Koninklijke Marechaussee (toen te paard), door de gemeente gebouwd in 1905.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek