Echt in oude ansichten deel 2

Echt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2277-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Het huis Majolee werd gebouwd in 1864 (zie ankerjaartal) met het oog op het station te Echt, dat gebouwd werd in 1865. Links waren er een cafe en een hotel en rechts een huis en boerderij. Voor het huis links Truike Majolee en rechts Marie Majolee.

Op de andere foto het bekende huis Hotterbeekx met trapgeveltje, gebouwd v66r 1900 door Toon Reynen. Dit werd bewoond door Jean Hotterbeekx (gehuwd met madam Yirginie Gorissen) met zijn zes kinderen. Daarna door Arnold Hotterbeekx (Nol van madam) met vrouw en met acht kinderen.

Groet uit Echt

Hotel RestaurantJ vos-eussen.

21. Bij de aanleg van de Staatsspoorweg tussen Venlo en Maastricht kreeg ook Echt zijn station, gebouwd in 1865. Zoals gebruikelijk vestigden zich in de nabijheid meerdere hotels en cafe-restaurants, zoals het bekende boarding house "Hotel du Commerce", gebouwd in 1874, en later, rond 1900, hotel-restaurant Vos-Eussen, thans Hotel De Vos. Hotel De Vos werd in de crisisjaren publiek verkochtHet hotel met inventaris werd door Piet Aben gekocht voor de prijs van f 3300,-.

22. De strohulzenfabriek te Echt werd officieel opgericht op 1 maart 1908 door P. van der Laak en gevestigd in de Peijerstraat in de huizen van Weeda, thans tegenover het Royal-theater. De fabriek aan de Bosstraat, Schilberg (in de volksmond "den Hulzekas"), werd gebouwd in 1917. In deze fabriek werkten bijna honderd mensen, vooral jonge meisjes uit Pey, Hingen en St. Joost. De totale weeklonen bedroegen volgens de jaarstukken over 1916 in totaal f 14.000,-. (Derhalve een dagloon van ongeveer zestig cent en een weekloon van circa drie gulden.)

· -

f UI""IH.·_G .?.? OLl .?.. NCH

23. Vaar de eeuwwisseling werd door Hilaire Meuwissen de "Stoommouterij De Witte Leeuw" opgericht aan de Peijerstraat. De moutfabriek was bekend in binnen- en buitenland en fabriceerde mout voor vele, vele bierbrouwerijen. Op bovenstaande officielc briefkaart staat de moutfabriek gedeeltelijk afgebeeld als toekomstvisie. Met Pasen 1955 werd er de noodkerk van de Pius X-parochie in gevestigd tot Kerstmis 1959, toen de nieuwe Pius X-kerk in gebruik werd genornen, De fabriek werd in 1963 verkocht aan de firma Kistenmaker (chipsfabriek) en in 1980 aan H. Geurts (autobedrijf).

24. De beroepsbevolking van Echt bestond in vroeger tijden in hoofdzaak uit landbouwers. Tot de jaren dertig rnoest het hooi en ook de kleine graanakker nog regelmatig met de hand worden gemaaid. Voor het gras werd de zeis gebruikt en voor het graan was de zicht met pikhaak in gebruik. Zeis en zicht moesten regelmatig worden gehaard. Dit haren geschiedde thuis of op het veld, onder een boom in de schaduw, De maaier zat dan schrijlings achter de haarbol en moest met een spitse haarhamer het scherpe deel (= waad) dunnen en harden. Dit haren kon men van ver horen en verraadde zich door een langdurig en mono to on geklop (op haarbol of haarijzer).

25. Het maaien van de graanakkers geschiedde tot in de jaren dertig met de hand, namelijk met de zicht en de pikhaak. Het was zeer zwaar werk en de akker moest "meter voor meter" in de stoppel worden gelegd. De zichtmoest regelmatig worden gehaard (zie vorige foto). Op schoven zittend werd de broodmaaltijd genuttigd of werd heel even uitgerust (het zogeheten unjere). Na het maaien moest het graan met de hand worden gebonden in schoven en deze schoven werden vervolgens in rijen op het veld te drogen gezet.

26. Nadat de graanoogst was gemaaid, gebonden en gedroogd, werd hij "ingehaald", dat wil zeggen geborgen in enorme schuren. Meestal was men genoodzaakt om een deel van de oogst in bermen of graanmijten op de akker te la ten staan. Het stapelen van een ronde graanberm (,,'t berme van 'n mie ... et") was geen gemakkelijke opgave. Aan het einde van de jaren twintig kwam de maaimachine in gebruik, liefst getrokken door twee paarden. Na de oorlog kwam de opkomst van de tractor. Op de foto onder een trekker uit 1928, of beter gezegd een zelfrijdende maaimachine, gemaakt door Fendt, met een vermogen van 4pk.

27. De os en/of koe als trekdier. In 1918 had Echt in totaal negenendertig ossen (volgens de "Generale Statistiek der voormalige Generaliteitslanden"). De koe werd dus gehouden als trekdier en voor de melk. Paarden waren in die tijd nog te kostbaar. De laatste koeien/ossen (nog tot 1938) waren in gebruik bij onder anderen R. Reijnen, ChI. Jaspers, W. Verheyden, H. Dircks, J. Tinnemans, J. Leurs, J. Meuwissen en J. Offermans te Echt.

28. Tegenwoordig is de allermodernste graanmaaier, -binden en -dorser de combine, maar zo'n vijftig jaar ge!eden was dit anders. Voordat de dorsmachine opgang deed, gebeurde het dorsen uits!uitend met de vlegel op de dee!. Men deed dit vrij zware werk in de winter. Een dee! van de oogst stond in bermen of graanmijten op de akker totdat er ruimte in de schuur vrijkwam. In de jaren dertig hadden de grotere boeren een zogenaamde manege, waarbij de cirkelende paardekracht via transmissie en karnwie!en werd overgebracht op de dorsmachine die in de schuur stond,

29. De meest bekende postbode van Echt anna 1929 was ongetwijfeld "Naad van Casper" (L. Werson). Hier is hij met de postkar op weg naar het station en passeert hij de vroegere Zuiderpoort, nabij het laagst gelegen huis aan de oude stadsgracht: het huis Gijzelaars. In het midden van de Grote Straat een kar met man en paard. Bekend is van Naad van Casper dat hij de briefkaarten zelf het eerste las, zodat hij bij de postbestelling aan het bezorgadres reeds van verre riep: "Ze komme mit de kirrnes" of "Eur broor komt] zaoterdig".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek