Echt in oude ansichten deel 2

Echt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2277-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Hier nog een echte bokkewagen uit de Echter contreien, namelijk die van Toon Meuwissen van "anger de poort van Minke", nabij de kapel van Schilberg.

31. De "raadmaeker van Ech" rond 1920. Meestal was de radmaker tevens smid en wagenmaker. Bekende radmakers waren onder anderen Peys, Van Wegberg, Bovend'Eerd , Otten en Peters aan de Rijksweg. Op de foto: Harie Peters, Sjra Peters, Sjier Janssen en Jan Smeets. Het rad bestond uit de naaf (middenstuk), in welks opening zich de as beyond, de spaken (in de naaf bevestigd) en de buitenste krans (velg), die uit velgsegmenten bestond. Dat a1les werd omsloten door en heetgloeiend ingeklemd in een ijzeren hoepel of band, die dan snel werd afgekoeld.

32. Een oud beroep was leemsteker, een zeer zwaar werk. Hier het leemtransport rand 1927 v66r de kleiloodsen van de stoompannenfabriek "De Koning" aan de Kerkveldsweg nabij het station te Echt. Op de foto, van links naar rechts: Piet Sligchers, Jan Verheyen, Sjang Boumans en Graad de Smeed. Zittend op de linker tractor Bair Royakkers en op de rechter tractor Sjang Hurkens. De jongen die staat toe te kijken is Wim Engelen.

33. Bekende oude Eehter beroepen waren brikkenbakker en pannenkletser. De natte stenen of pannen moesten met de hand in de veld ovens gedragen worden. Hier op de foto zijn fabrieksarbeiders aan het sehaften op de lorrie. Zij werkten bij de Echter stoompannenfabriek "De Koning", nabij het station te Echt, in 1932. Van links naar rcchts: Wiel Leurs, Neer Winteraeken, Chris Stoffels en Jan Wulms. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Maan Konings, Hub Severins en Jan Coenen. Het sehoeisel was klompen en de drank zat in "de tuit". Jeugdigen droegen een korte broek en lange kousen,

34. De scharenslijper was in stad en dorp algemeen bekend. Hij behoorde tot de reizende beroepen uit lang vervlogen dagen, zoals paraplumaker, zagenslijper, mollenvanger, bezembinder, stoffenventer, marskramer en kleinveehandelaar. Zomer en winter was de scharenslijper op stap om scharen en messen te slijpen, meestal geassisteerd door vrouw of kind, die tot taak had het te slijpen materiaal op te halen, terug te bezorgen en het dubbeltje te innen.

Op de bovenste foto Mathias Rietjens met de rijdende amaril en op de onderste foto, voor de veld oven, Hannes van Bezel, Sjang Schoenmakers, Chris Zeelen en Hannes Meerten.

35. Echt telde honderden fabrieksarbeiders werkzaam in de steen- en dakpannenfabrieken. In 1880 waren er te Echt zeventien pannenfabrieken, "die haren bloei te danken hebben aan de duurzaamheid der waar" (aldus een geschiedschrijver).

Foto boven: de mechanische transportband langs de ringoven van de dakpannenfabriek "De Valk", alwaar in een topjaar driehonderd vijftig arbeiders werkzaam waren.

Foto onder: binnenaanzicht van een oven met het inzetten van gedroogde dakpannen in de oven door twee inzetters.

De foto's dateren van 1930. De afscheidingen met chamotplaten geschiedde in verband met het glazuren. Capaciteit per oven zesduizend en een jaarproductie van twintig miljoen dakpannen.

36. Klompenmakers waren er zeer velen te Echt. Hier een foto uit 1923 van de grote klompenfabriek van "Sjaak van de Kamp", waar meestal zes tot tien personen werkten. 's Zomers werkte men buiten in de openlucht en alles moest met de handen worden gedaan. De klompen werden verkocht voor tachtig cent per paar. Op de foto, van links naar rechts: Willem Beckers, Julie Blommaert, zittend aan de schrab-ezel en bezig met het schrabben van de klompen, Edmond v.d, Broek, aan de boorbank, Harle Smeets, aan het kapblok, en rechts de eigenaar Jac. Smeets met de klompenmaat.

37. De "sjmeed" was een zeer bekend, geeerd en kundig beroep. De dorpssmid was onvoorwaardelijk verbonden met de landbouw en onmisbaar voor paard en wagen. Het smidsvuur, de blaasbalg, de hoefstal en het ritme van de hamerslagen op het aambeeld waren in vroeger tijden even vertrouwd als het slaan van de torenklok. Bekende smeden waren Lei van Wegberg, Maan van Halbeek en Sef Coonen uit Echt, Jac Bovend'Eerd uit Berkelaar, Bair Beulen van St. Joost, Jakob van Wandelen uit Koningsbosch en niet te vergeten Lei Boonen, Toon en Joep Coon en uit Pey (zie foto).

38. De vlasindustrie en twee touwslagerijen te Echt, In het begin van deze eeuw werd in Nederland circa vijftigduizend hectare vlas geteeld als een der nuttigste gewassen, want alles werd bijna gebruikt. Ret vlasstro werd gerepeld, dat wil zeggen van de zaadbolletjes ontdaan (voor lijnolie), waarna het roten begon en de schoven op het land te drogen werden gezet. Vervolgens ging het vias door de vlasbraak, waarna het zwingen (met de zwong) en het hekelen (met de hekel zuiveren en glad strijken) plaatsvonden. Dan ging het vlas naar de fabriek (om tot garen te worden verwerkt), naar de weverijen of touwslagerijen.

39. De sjeper of scheper was bekend bij jong en oud. Op bijna iedere grote boerderij ofhofstede hield men vroeger een kudde schapen, die onder de hoede stond van ,,'n sjeper", meestal een wat oudere man. Bekend te Echt waren de schaapherders van hoeve De Horst (Thei), Leendhof (Eum), paters van Lilbosch en Schrevenhof. Op oudere leeftijd werd hij meestal gezien als een man met veel levenswijsheid, vaak met een patriarchaal uiterljjk, een natuurrnens, die zeer goed op de hoogte was van het weer, de planten, dieren, ziekten, enzovoort. Op de foto schaapherder Maan Wolfs in het Kranenbroek te Echt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek