Echt in oude ansichten deel 2

Echt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2277-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

40. Foto boven: de "hondjsploog" van lac. Aben staat op het museum. Voor een ploegwedstrijd op kermisdinsdag, op een perceel landbouwgrond bij de paters van Lilbosch, werd deze zogenaamde hondsploeg nog eens gedemonstreerd door boer Wauben.

Op de onderste foto is hij aan het ploegen met voor de hondsploeg het Belgische trekpaard van Lei vanne Suul. Het paard is fijn opgetuigd met koperwerk, haam, kloters en schelraam. De hondsploeg staat opgesteld in het streekmuseum voor de schouw, boterstanj, spinnewiel en andere oude gebruiksvoorwerpen.

41. Slager - huisslager - slachtmaand - varken op de ladder! Bijna iedere bewoner zorgde vroeger zelf voor het benodigde vlees van eigen slacht, zodat er vrijwel huis aan huis een varken werd gemest en/of geslacht. Hier een foto van 1925 van slagerij Stoffels, Prinsenbaan, met, van links naar rechts: Sjra, Theo, Truus, Corrie, Andre en Johan Stoffels, Maria Stoffels-Brandts, de huishoudster, en vader Jakob Stoffels, met messenhouder en bijl. Het varken is met de pin geslacht en het bloed wordt door Sjra opgevangen voor de balkenbrei, bloedworst, en dergelijke. Met de hondekar en hond werd het vlees rond gebracht. De koe werd voor de kermis 1925 geslacht en het vel bracht f 2,50 op (zonder snee).

42. Oogstfeest met de zogenaamde oogstwagen op de Grote Straat rand het jaar 1920 voor slagerij Schreinemachers, de kleuterschool en drukkerij Griens. Het vierspan is van de St.-Antoniushoeve (familie Burger) en lopend rond de paarden zien we: Chris, Jac. en Nelis Jacobs, Sjang Meuwissen en Fons Peeters (van hoeve De Horst). Op de oogstwagen vele boerenmeisjes en -jongens, onder anderen Leida Peeters (met Limburgse poffer), Toon Peeters en Lei Kanters.

43. De politiedienst te Echt werd v66r de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd door gemeenteveldwachters, marechaussees en een rijksveldwachter. Echter gemeenteveldwachters waren achtereenvolgens:

Benjaminsen, Verlinden, Schalken, Driessen, Paulussen, Fey, Janssen en Smeets. De kazerne van de Koninklijke Marechaussee was aanvankelijk op de Grote Straat (later de zadelmakerij Colaris, thans sportzaak Willems), waarna in 1905 door de gemeente een nieuwe kazeme werd gebouwd aan de Peijerstraat 57 (later "Echt-Thuis" en thans "Psychiatrisch Hostel").

44. Een van de oudste beroepen is onder andere dat van melkboer. Op de foto de melkkar met de koperen melkkannen en voor de kar het vierspan honden. Voordat alies gemotoriseerd en gemechaniseerd werd, waren er oak te Echt tientallen karren in gebruik. Op z'n Limburgs waren dat onder andere de sjursker, hondjsker, osseker, slaagker, rnelkker, beerker, oagsker, hoefker, bekkersker, bolderker, petroljsker, klornpe-ker, bessemeker, verkesker, postker, enzovoort.

45. Het huis (met zadeldak en typische gevel) van de familie Van Heel aan de Peijerstraat, naast het huis van radmaker Peyske en tegenover de normaalschool. Van Heel was eigenlijk prive-koetsier voor de oude dokter Sonnen, maar ook voor notaris Russel, Dominicus van Ophoven en andere voorname personen uit Echt. Dochter Neske van Heel trouwde in 1922 met Lei Schaffhausen (van de grote bruidskoetsen- en begrafenisonderneming in Roermond). Boven de poort staat met sierlijke letters op het stemmig zwarte bord: "L. Schaffhausen-van Heel, begrafenisondernerning."

46. Foto hoven: Rene Smeets was in 1919 chauffeur/ monteur van de "Opel-piipschen" No. P. 904, eigendom van de gebroeders Schloszmacher. Hier staat hij op de foto voor het kantoor aan de Grote Straat. Let op de wielen met houten spaken, de gereedschapskist, de twee reservewielen, handrem en schakelhandel buitendeurs.

Foto onder: Toon Smeets was chauffeur(bezorger en kreeg de eerste vrachtauto bij zijn baas, de "Cooperatie De Toekomst" op de Graaf te Echt, opgericht in 1914.

47. Vader Kwaob van Mrik (Jacob Heynen) reed als vrachtrijder met de hondekar van Echt naar Roermond. Latere vrachtrijders, eehter met kar en paard, waren onder anderen Sjang Otten, Beunen, Pustjens en Werson. De gebroeders Janssen richtten de ETO op (Eehter Transport Onderneming) voor vrachtauto's. Op de foto twee verhuiswagens voor de molen (later opslagplaats) van Isidoor Meuwissen aan de Peijerstraat.

Op de foto, van links naar rechts: Herman, Antoon en Willem Janssen. Let ook op het telefoonnumer: 63!

48. Een foto uit circa 1890 van de kapel van Schilberg. Deze kapel - met een miraculeus beeldje van rond het jaar 1500 - werd in 1691 gebouwd ter vervanging van een ouder en kleiner kapelletje. De zeven voetvallen, oorspronkelijk gebouwd voor 1670, hebben ruim driehonderd jaar langs de Bos- en Houtstraat gestaan. Ze zijn afgebroken in 1963, 1965 en 1968 in verband met de verkeerssituatie, en prachtig herbouwd rondom de kapel in 1981. Kapel en voetvallen staan op de monumentenlijst. De foto is bijna honderd jaar oud en vaag te zien zijn de oude huizen, de molen en de buurtbewoners van Schilberg.

49. Het interieur van de kapel van Schilberg, met midden op het altaar het miraculeuze beeldje van Onze Lieve Vrouw van Schilberg uit circa 1500 en de geschilderde opstanden. Het zware, ijzeren offerblok is gesmeed door smid Coonen en de kandelaars zijn gesmeed door smid Berckx. In de kapel vele ex-vote's, als dank voor verkregen gunst. Achter in de kapel links stond de kaarsenkist, waarop men ook kon gaan zitten. In de kapel is een vijftal prachtig gebrandschilderde glas-in-lood ramen, met in de buitenmuren veertien opaline kruiswegstaties van de Echter kunstenaar Jac. Verheyen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek