Echt in oude ansichten deel 2

Echt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2277-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

60. AIle mannen van Sint Joost voor hun kapel en kerk. Links de kapel van de Heilige Theresia, gebouwd door baron Barbou de Roosteren uit dankbaarheid voor herstel van een ziekte. De feestelijke inzegening was op 5 november 1933. De consecratie door monseigneur Moors van de "noodkerk" (rechts) had plaats op 15 december 1959. Eerst was de geestelijke begeleiding in handen van rustend pastoor Kusters, daarna kwamen kapelaan Hoppe, vervolgens in 1943 de eerste rector Bey, gevolgd door Pijpers en Engelen en laatstelijk de pastoors Sangers, Van de Brandt en Peters.

61. Een van de vele oude boerderijtjes van Sint Joost. Hier het huis van de familie Claessen (thans bewoond door J. Boumans-Claessen) aan de Hombergstraat, de weg naar het Reigersbroek. De muren waren van dakpannen en leem en het dak was bedekt met zogenaamde veldbrandpannen en poppen van stro. Aileen beneden waren er woon- en slaapvertrekken. Op het erf de oude waterput, de kippen en de hondo Links op de foto de varkensstal, waarnaast de wc. In de deuropening grootmoeder Creemers-Hodzelmans en aan de put moeder Claessen-Creerners met haar dochtertje Toes. Zit tend naast de deur de tweeling Jac. en Lena.

62. Hier een foto van de derde dag van het priesterfeest (eerste heilige mis) in 1917 van pater Reinier van Kempen, Gebroek. Bij zo'n priesterfeest was het een week feest voor de hele buurt. 's Zondags voor de naaste famiIie, maandag voor de geestelijken, dinsdag voor de jonge meisjes, woensdag voor de jonge mannen, donderdag voor de getrouwde mannen, vrijdag voor de vrouwen en zaterdag voor de verdere famille, de schutterij, en dergelijke. Dus waren op de derde dag alle meisjes van de buurt Gebroek op de binnenplaats van de boerderij Van Kempen, Gebroek. (De schuur had een gevelsteen uit 1896.)

63. Cavalcade van de buurt Gebroek bij het priesterfeest en de eerste heilige mis van pater Reinier van Kempen, geboren 8 juni 1892, tot redernptorist gewijd te Wittem in 1916, eerste heilige mis in Echt in 1917 en overleden te Erkelenz (Duitsland) op 27 februari 1976. Op de achtergrond de bruidjes in de koets; Te paard onder anderen F. van de Loa, J. Reijnen, Toon Peeters, Thei Peeters, Fans Peeters en Lei Kanters.

64. "De Jordaan", zoals de twintig arbeiderswoningen genoemd werden, gebouwd in 1919 aan de Peutenweg, Gebroek, door woningvereniging "Ons Limburg". Het waren vijf blokken van elk vier woningen, met muurtjes en poorten tussen de blokken, aan de voorkant een rij bomen en in het midden op een grasveld een waterpomp voor algemeen gebruik. De bouwkeet werd door aannemer Turlings ter beschikking gesteld voor het openluchtspel van de Zank "De Slotvrouwe van Echt". De keet werd al gauw omgetoverd tot "Berenkooi". "De Jordaan" werd afgebroken in 1969-1970, waarna het fabrieksgebouw van de firma Varel er kwam, thans Printservice.

65. De gevel aan de binnenplaats van "Hammerhof', gelegen in het Hamveld te Ophoven en gebouwd in 1754, nadat de oude hoeve was afgebrand of afgebroken. In vroeger tijden werd de hoeve bewoond door Cornelis van Leeuwen (blijkens gevelsteen in voorgevel), na hem door de familie Van der Asdonk, sedert 1931 door Hub Peters van de Munnickshof en thans door zoon Frits Peters. Hof, schuur en stallen werden zwaar beschadigd door de Engelsen tijdens de gevechten in de frontlinie, waarbij de schuur totaal is afgebrand.

66. De vijfde voetval, op de hoek van de Houtstraat en de Hoogveldsweg, voor de woning van de familie Renet (later de drukke Codi/Verrna-winkel en verkeerslichten). De zeven voetvallen zouden oorspronkelijk gebouwd zijn v66r 1670 door F.J. de Chatelain, officier van Zijne Majesteit en bewoner van het kasteel De Holstraete, voor zijn zeven huwbare dochters! En zie ... nog binnen het jaar waren alle zeven dochters gehuwd met officieren van het garnizoen Roermond.

67. De eerste stoomzuive1fabriek was rond 1880 gevestigd in de watermo1en (de huidige dakpannenfabriek "De Valk"), vervolgens op het Vrijthof, totdat de bovenstaande nieuwe stoomzuive1fabriek "St. Isidorus" nieuw gebouwd werd in Pey in het jaar 1916. In 1942 kwamen Roosteren en Stevensweert ook bij Echt, In dat topjaar werd drie miljoen liter me1k per jaar verwerkt en werkten er totaaI meer dan vijfentwintig man. In 1964 had omzetting plaats in ijsfabriek Sibema, in 1972 was er een fusie met Campina te Eindhoven en in 1979 ging de fabriek dicht.

Hotel-Restaurant Johan Brandts-Schreud er, Konlngsbosch-Echt.

68. Hier een ansichtkaart van het "Hotel-Restaurant Johan Brandts-Schreuder" te Koningsbosch-Echt uit de oorlog 1914-1918. Van links naar rechts: een aantal kinderen uit de buurt, twee soldaten van de grensbewakingsdienst, twee gezusters Brandts (beiden onderwijzeres), M. Brandts en verder Hein Brand ts met zijn hondo

69. Een van de vijftig prach tige veldkruisen die het Echter land sieren. Dit mooie kruis, omgeven door siersmeedwerk van de smid Bovend'Eerd en omringd door drie oude lindebomen, stond in Klein Berkelaar, nabij het huis Cuypers. Kruis, crucifix en bomen moesten in 1968 worden verwijderd in verband met wegverbetering en de oprit voor de E 9. Ret kruis staat op de monumentenlijst en is zeker twee eeuwen oud (thans opgeborgen in een gemeentegarage). Links voor de varkensstal de hondekar en rechts de kruiwagen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek