Echt in oude ansichten deel 2

Echt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2277-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

70. Enkele van de achttiende- en negentiende-eeuwse boerderijhuizen van Klein Berkelaar, nummer 2 en 3, respectievelijk vroeger bewoond door de families Tummers, Cuypers en Hoeymakers en thans bewoond door Van Dijk en Ramakers. V66r het huis lagen in vroeger tijden meestal een oude waterput, het bleekveldje om de was te bleken en niet te vergeten de eigen moestuin.

71. Op de Heiweg, nummer 15, het huis van de oude smid Jac. Bovend'Eerd van Berkelaar, het oudste gehucht van Echt. Het huis is volgens een gevelsteen gebouwd in 1846. Door grootvader Bovend'Eerd werd hier de eerste boormachine ontworpen en gemaakt in 1791. Deze boormachine staat als een zeldzaam stuk opgesteld in het streekmuseum van Echt. Het prachtige oude huis heeft meer dan twintig fraaie zelf gesmede ankers en wordt thans bewoond door Sef Hoedemakers.

72. Bosserhof ligt op een kwartier loopafstand van Swaantjeshof en lag vroeger in een groot, dieht bos van Berkelaar. Het is een langgerekte, bakstenen hoeve met zadeldak. In de puntgevel aan de voorzijde zit het ankerjaartal 1767. Aan de achterzijde, haaks op de boerderij, een bakstenen wagenschuur met zadeldak en aan de voorkant stond een grote, zeer oude bakoven. Omstreeks de zestiende eeuw wordt deze hoeve genoemd als de "Carthuyser hoef", omdat ze toebehoorde aan de paters kartuizers te Roermond. De hoeve is momenteel eigendom van dr. Engels, Maasbraeht, en staat op de monumentenlijst.

73. De kapel van Berkelaar werd gebouwd rond 1750, volgens de geschiedschrijver Peeters ter vervanging van de grotere, geheel bouwvallige veertiende-eeuwse kapel, die aan de westkant van Berkelaar was gelegen en die tot stand kwam door toedoen van een dame uit Stevensweert. Boven het poortje was een halfronde nis met Onze Lieve Vrouw van Berkelaar. Het Lieve Vrouwebeeld zou afkomstig zijn uit de kerk van Echt en volgens kunstkenners vervaardigd zijn omstreeks de achttiende eeuw. In verband met wegverbreding is de kapel in 1959 afgebroken.

74. Unieke fete's van de watersnood op Aasterberg in 1926. Vroeger was twee- a driemaal per jaar "de Maas oet" en stonden alle kelders op Aasterberg onder water. In 1926 was er de grote watersnood en moesten de vijftig inwoners met hulp van mariniers worden geevacueerd. Vluchten kon slechts via zoldervensters.

Op de onderste foto staan in de boot, van links naar rechts: Hub Jennissen, Sjang Omloo, Willem Coolen, Sjang Coolen, Lausen (? ), Piet Halmans (met politieuniform), burgemeester Dolf Meuwissen (met hoed) en een militair. Via Ophoven, de Loop, kon men uitstappen aan de St-Rochuskapel bij "De Valk", alwaar ook koningin Wilhelmina een kijkje kwam nemen.

75. Bij de aanleg van het Julianakanaal werd de eerste brug te Echt gelegd rond 1932. Deze brug werd door de Nederlandse militairen op 10 mei 1940 opgeblazen. In de Tweede Wereldoorlog werd de brug opgeblazen door de Duitsers, waarna door de Engelsen een zogenaamde baileybrug werd aangelegd. Rond het jaar 1960 werd ten slotte de laatste, huidige brug gelegd bij de verhoging van het Julianakanaal en bij de aanleg van de oprit voor de E 9, met een verlegging van de zwaaikom van de haven van Echt ten zuiden van de brug.

76. In 1927 besloot de Eehter gemeenteraad tot de aanleg van een haven voor de verseheping van dakpannen, stenen, suikerbieten, enzovoort. Het Julianakanaal werd door koningin Juliana geopend in 1934. Hier een panorama van Eeht twee jaar na die opening, namelijk in 1936. Op de voorgrond de verseheping van dakpannen van "De Valk", met een vraehtauto en enkele fabrieksarbeiders van "De Valk". Op de aehtergrond nog veel eanadabomen en de sehoorstenen van de Eehter steenfabriek en dakpannenfabriek "De Valk". Geheel reehts aehter het schip is net het begin van de zogenaamde zwaaikom te zien.

77. Een hornrnage aan de duizenden oud-rnijnwerkers uit Echt! In een topjaar had Echt bijna veertienhonderd mijnwerkers; dit was vijfentwintig procent van de rnannelijke beroepsbevolking!

Foto boven: schiethouwer Jan van Buggenurn uit St. Joost aan het werk in de Oranje Nassau III.

Foto onder: de gerneenteraad van Echt bezocht de staatsrnijn Maurits: vier Echter raadsledenjrnijnwerkers en drie Echter rnijnopzichters staan op deze foto.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek