Echteld, Ochten en IJzendoorn in oude ansichten

Echteld, Ochten en IJzendoorn in oude ansichten

Auteur
:   E.D. Houtkoper den Hartog
Gemeente
:   Echteld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4127-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echteld, Ochten en IJzendoorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Cafe "De Zwaan" aan de waaldijk te Echteld was een pleisterplaats voor degenen die te voet of met gerij over de dijk van Ochten naar Tiel vice versa gingen. In dit pand was ook een bakkerij, Gart van Mill, kastelein en bakker, alsmede tante Gijsje (van Mill) staan bij de deuropening van het cafe. Op de hoek van het huis staat (met klompen) bakkersknecht Frans van Zetten. De vijf jonge mensen op de dijk zijn van links naar reehts: Menzo van Mill, Clasina en Nelis Bart van Ommeren, Dirkje van Elst en Sientje van Mill. Ongeveer ter hoogte van dit cafe (inmiddels verdwenen) wordt thans een hypermoderne brug over de Waal gebouwd.

6. Hier ziet u de buurtschap "De Ooy" te Echteld. In de volksmond kreeg deze buurtschap de naam "Groot-Amsterdam". Hier woonden kinderrijke families. De behuizing was echter zeer primitief: geen water, geen toiletten, in plaats daarvan wel een mestvaalt. De sfeer onderling liet evenwel niets te wensen over. De eerste vrouw op de foto, links tegen de muur, is een dochter van Miet Starn. "Vrouw" Van Zetten staat in de deuropening en helemaal achteraan in het midden, met witte schort en de handen op de buik, poseert tante Ant de "baakster".

7. Steenfabriek "De Bovenste Oven" te Echteld stond buitendijks in het winterbed van de Waal en bovenstrooms, vandaar deze naamgeving. 's Winters kon de fabriek uitsluitend per roeiboot worden bereikt. De aanvoer van steenkolen voor de oven geschiedde per schip, evenals de afvoer van stenen. Bij de fabriek stonden enkele huisjes, bewoond door de familie Blitterswijk en de familie Van Uitert. Bij hoog water zaten de bewoners als het ware op een eiland. Rechts op de foto staat, met baard en zwart petje, Blitterswijk, de baas van de oven.

8. Op deze foto ziet u het station van de Nederlandse Spoorwegen te Echteld, met personeel. De rijzige figuur met snor en met zijn rechterarm langs het lichaam, was de toenmalige stationchef Bakker, die met zijn gezin boven het station woonde. Het station Echteld had ook een loskade, onder andere voor de aanvoer van steenko1en, alsmede een laadkade voor de afvoer van landbouwprodukten. In 1910 stopten hier dagelijks vijf passagierstreinen in de richting Rotterdam en vier treinen in de richting Kesteren, alsmede een goederentrein in beide richtingen.

9. Dit is "Huis te Echte1d" of kasteel "De Wijenburg", De geschiedenis van het "Huis te Echte1d" gaat terug tot in de twaalfde eeuw. Om het fraaie kasteeltje ligt een gracht, waarvan in de negentiende eeuw het deel v66r het kasteelis gedempt. "De Wijenburg" he eft een gemoedelijk, zestiende-eeuws karakter en be zit kamers met prettige afmetingen. Het "Huis te Echteld" is bewoond geweest door vooraanstaande families (Van Wijhe, Van Wassenaar, Van Balveren, Van Verschuer). Het kasteel is enige keren gerestaureerd, laatstelijk tussen 1957 en 1965. Mr. B.F. baron van Verschuer, de laatste bewoner, schonk in 1956 kasteel "De Wijenburg" aan de stichting "Vrienden der Geldersche Kasteelen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek