Echteld, Ochten en IJzendoorn in oude ansichten

Echteld, Ochten en IJzendoorn in oude ansichten

Auteur
:   E.D. Houtkoper den Hartog
Gemeente
:   Echteld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4127-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echteld, Ochten en IJzendoorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Achter de kale lindeboom mijmert de statige woning van dokter A.J. Kraay, arts te Ochten. Deze legendarisehe persoon was zeer muzikaal en heeft jarenlang de Oehtense harmonie gedirigeerd. Op de foto zien we van links naar reehts: dienstbode Neeltje van Binsbergen, de kinderen Fip, Steven, To en Adrie Kraay, dan de dokter, zoon Dik en mevrouw Kraay-van den Berg. Mevrouw C.J.M. Bedijs-du Bois en haar man, meester C. Bedijs, het toenmalige hoofd der school tevens koster, sluiten de rij. Het laatste huis aan de dijk is de woning met timmerwinkel van de aannemersfamilie Buys.

21. Tot Ochten behoort de buurtschap Eldik, destijds met een "eigen" school. Het be1angrijkste bedrijf daar was "Het Zand", bewoond door de heer A. Booy. Het huis "Het Zand" is tot driemaa1 toe herbouwd. Omstreeks 1900 is de woning afgebrand, terwij1 het gehe1e fruitteeltbedrijf in 1940 en 1944 werd verwoest door oorlogsgewe1d. "Het Zand" was bekend om zijn vooruitstrevende fruitteeltmethode, De vierde persoon van links is Bart Finte1man; op de stoep staat A. Booy, dan volgen Frit Hommerson, Gerrit Pansier en Jan Derksen.

22. Hier ziet u een groepje inwoners uit Eldik. Het viel in grootvaders tijd niet mee om rand te komen en men vond in het kersen plukken en spreeuwen schieten ("kersen keren" genoemd) een welkome bijverdienste. De kersen werden tijdens het plukken in een "hoendrik" (aan de arm van de man reehts op de foto) gedaan, daama op grote "dissen" uitgesehud en uitgezoeht en vervolgens in "bushels" (de ronde manden op de foto) naar de veiling gebraeht. Van links naar rechts poseren: Neeltje van Os-Hermsen, Jacob v.d. Berg, Mienekus van Os, Neeltje de Haas-van Os, Gerard de Haas, Gerrit de Haas (de huidige fietsenmaker), Gerrit van Os, Kees v.d. Berg en Gerrit de Haas. Zittend: Marinus Fintelman en Nelis van Os.

23. Dit is het huis "Vredehove" aan de Heuningweg te Ochten, zoals het tot 1939 door de familie Van Klinkenberg-van Riemsdijk bewoond werd. In de tweede wereldoorlog is het huis "Vredehove" vernield, doch door de zoon weer op dezelfde plaats herbouwd. De naam van de straat is na de oorlog gewijzigd in Cuneraweg, thans een drukke provinciale verkeersweg naar het pontveer Ochten-Druten. De toenmalige bewoner van .Vredehoeve, Marius van Klinkenberg, staat op deze foto naast zijn fiets.

24. Een kijkje in de vroegere Achterstraat, thans Liniestraat geheten (genoemd naar de voormalige "Grebbelinie" uit het oorlogsjaar 1940). In het midden van deze foto staat een van de weinige woningen die in het door oorlogshandelingen zwaar verwoeste dorp Ochten gespaard zijn gebeleven, Het eerste huis links (van de familie Fintelman) viel met vele andere woningen aan het granaatvuur ten offer. De gezellige brugjes zijn inmiddeis uit het straatbeeid verdwenen. Toch weI jammer!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek