Ee in oude ansichten

Ee in oude ansichten

Auteur
:   Douwe A. Zwart
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3096-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Ret Steenvak of Stienfek rond 1905. Op de voorgrond het Dokkumer Grootdiep. Links de herberg van Douwe Japiks Douma, oud-liberaal, boer, kastelein en jager. Overdag, maar soms ook 's nachts, moesten mensen overgevaren worden omdat er nog geen brug lag. Wilde men over dan moest men roepen "hael over" en en nooit "helje oer". Douwe Japiks was gehuwd met Sieuwke Melis Hoefhamer. Rechts zien we de boterfabriek met de directeurswoning.

6. Het person eel van de Cooperatieve Zuivelfabriek in 1915. Bovenste rij, van links naar rechts: Klaas Ruisch, Homme Huitema en J. de Boer. Middelste rij: Oebele Krol, Klaas Huitema, Durk de Vries, Einte Wybalda, Jan de Jong, een onbekende man met pet, Willem Haima, J. Jensma en Jacob van der Velde. Voorste rij: S. Sijtsrna, Sikke Werkhoven, J. Zij1stra, Sije de Vries, S. Postma, J. Marijaans (een Belg) en Ulbe de Haan. Marijaans had de biinaam Mordechai.

7. De Greate Loane in ongeveer 1906. Gehee1 links op de foto de woning van Marten Smedema, later van Feike Westra. In een van de huizen reehts woonde heel vroeger iemand die bekend stand als zuinig. Zijn vrouw gebruikte de privaatton, maar hij ging naar de Skieppereed, de ton hoefde dan minder vaak ge1eegd te worden!

8. Een heel oude foto, genomen aan de Haven. We zien Melis Vellema druk aan het hoef beslaan, Frans Vellema houdt het been van het paard omhoog en Gerben Sipkes Loonstra probeert het paard te kalmeren. Deze Gerben Sipkes was varkenshandelaar en kon praten als Brugman.

9. De Efterwei rond 1926. Op de voorgrond zien we de Skieppereed, geheel links de timmerzaak van Auke Ferwerda en rechts de boerderij van Paulus Sipma. Op de achtergrond staat het braakhok, nu museum, waar allerlei landbouwwerktuigen zijn te bezichtigen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek