Ee in oude ansichten

Ee in oude ansichten

Auteur
:   Douwe A. Zwart
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3096-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. De Strjitwei in of voor 1907. Uiterst links op de foto de woning van Mark Postma, die een zaakje in thee, koffie, mosterd en dergelijke dreef. Dan volgt de woning van Gerben Schreiber en daarna van de weduwe van David Visser, "Davids Ybeltsje". Ze had een winkeltje in grutterswaren en hield er twee mooie honden op na, Turk en Pluto. In dezelfde woning woonde later Elske van Breeden, beter bekend als "AIde Elske". Ze ventte brood en kantkoek uit voor de bakkers, "bolkoerrinster". Van de personen zien we uiterst rechts Nienke Zijlstra en derde van rechts Janke Zijlstra, dochters van gemeentearchitect Hendrik Zijlstra.

11. De Stienfeksterwei rond 1940. Links op de foto zien we de fraaie pastorie van de Nederlandse Hervormde Gemeente, die rand 1920 nog werd bewoond door dominee Graenewoud. Rechts de woning van Johannes Hoekstra, die in kunstmest en fourage deed. In die tijd reed hij in een T-Ford langs de klanten en vaak genoeg nam hij kinderen mee, het ene kind zong dan nog harder dan het andere!

12. Een familieportret uit 1888 van de familie Visser. De personen van links naar reehts zijn:

Durk Eelses Visser, Eelse Durks Visser en echtgenote en Pieter Ee1ses Visser. De foto werd genomen in een boomgaard sehuin tegenover het tegenwoordige gymnastieklokaal.

13. Gezicht op de Strjitwei circa 1925. Links op de foto het e1ektriciteitshokje, indertijd de eigen centrale van waaruit het dorp van stroom werd voorzien. In het midden op de foto de schilderszaak van Pieter Visser en geheel rechts de voormalige.smederii van Auke Bij1sma.

14. Gepke Biilsma-Smids, de smidsvrouw. De foto is van zeker 1930 en werd genom en voor haar woning aan de Hege Loane, nu de woning van Sietse Sipma. Zij draagt hier het zilveren Friese oorijzer zonder floddermuts. Voor de ramen hangen onder- en bovengordijn tjes om inkijk te voorkomen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek